Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1148/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Priemysel kameňa, a.s.
  (from: 09/03/1996)
Registered seat: 
Garbiarska 20
Lučenec 984 01
  (from: 09/26/2002)
Identification number (IČO): 
35 697 814
  (from: 09/03/1996)
Date of entry: 
09/03/1996
  (from: 09/03/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/03/1996)
Objects of the company: 
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
  (from: 09/03/1996)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 09/03/1996)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 09/03/1996)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
  (from: 09/03/1996)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/03/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/22/1999)
Tatiana Petrovičová - predseda
Ľ. Medveckého 1392/2
Zvolen
  (from: 08/27/1999)
Marián Tumpach - člen
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (from: 08/27/1999)
Judita Kertészová - člen
Panické Dravce 47
Lučenec
  (from: 10/29/2001)
Acting in the name of the company: 
Konať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle - vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/22/1999)
Capital: 
65 005 000 Sk
  (from: 05/20/1997)
Shares: 
Number of shares: 19005
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/01/2000)
Number of shares: 46
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/01/2000)
Supervisory board: 
Ing.arch. Juraj Lispuch - podpredseda
L.Štúra 32
Zvolen
  (from: 01/22/1999)
Ing. Eva Skřeková - člen
T.Vansovej 1
Bratislava
  (from: 01/22/1999)
Ľuboš Hostačný - člen
Gorazdova 3
Bratislava
  (from: 09/26/2002)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 27/96, Nz 27/96 napísanej dňa 26.4.1996 notárom JUDr. Mariánom Tkáčikom v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1734
  (from: 09/03/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1997 vo forme notárskej zápisnice N 17/97, Nz 17/97 spísaná notárkou Ľubicou Floriánovou. Stary spis: Sa 1734
  (from: 05/20/1997)
Notárska zápisnica N 157/97, Nz 160/97 zo dňa 23.7.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis č. 2/97-1 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 1734
  (from: 08/18/1997)
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.9.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápinice N 538/98, Nz 535/98.
  (from: 01/22/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 30.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 164/99, Nz 164/99 napísanej notárom JUDr. Hornáčkovou vo Zvolene bola schválená zmena stanov v čl.IX ods. 4, zápisnice z valného zhromaždenia dňa 30.6.1999 na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.7.1999.
  (from: 08/27/1999)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1999. Notárska zápisnica N 289/99, Nz 288/99 spísaná dňa 28.12.1999 notárom JUDr. Darinou Horníčkovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III,V,VII,IX,XII,XIII,XIV,XIX a bola schválená personálna zmena v predstavenstve a dozornej rady.
  (from: 02/01/2000)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2001.
  (from: 10/29/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11. 2. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 22/02, Nz 23/02.
  (from: 09/26/2002)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person