Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1162/B

Business name: 
SK Air a.s.
  (from: 09/30/1996 until: 06/21/2005)
Registered seat: 
Letisko M.R.Štefánika
Bratislava 823 12
  (from: 08/03/1998 until: 06/21/2005)
Identification number (IČO): 
35 699 302
  (from: 09/30/1996)
Date of entry: 
09/30/1996
  (from: 09/30/1996)
Date of deletion: 
06/22/2005
  (from: 06/22/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/22/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/30/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/30/1996 until: 06/21/2005)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 17.6.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.8.2002, č.k. 3K 69/99, ktorým súd zrušil konkurz na obchodnú spoločnosť po splnení rozvrhového uznesenia. Zároveň zbavil JUDr. Ing. Konrada Vrbu, advokáta funkcie správcu konkurznej podstaty. Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť SK Air a.s., so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 12 Bratislava, IČO: 35 699 302 zapísaná v obchodnom registri odd. Sa, vložka č. 1162/B z obchodného registra.
  (from: 06/22/2005)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person