Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1162/B

Business name: 
SK Air a.s.
  (from: 09/30/1996 until: 06/21/2005)
Registered seat: 
Letisko M.R.Štefánika
Bratislava 823 12
  (from: 08/03/1998 until: 06/21/2005)
Miletičova 1
Bratislava 821 00
  (from: 03/27/1997 until: 08/02/1998)
Koceľova 15
Bratislava 821 09
  (from: 09/30/1996 until: 03/26/1997)
Identification number (IČO): 
35 699 302
  (from: 09/30/1996)
Date of entry: 
09/30/1996
  (from: 09/30/1996)
Date of deletion: 
06/22/2005
  (from: 06/22/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/22/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/30/1996)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1996 until: 06/21/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/30/1996 until: 06/21/2005)
letecká doprava za úhradu
  (from: 10/15/1996 until: 06/21/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/03/1998 until: 06/21/2005)
Managing board
  (from: 09/30/1996 until: 08/02/1998)
Ing. Bohuslav Adámek
Donnerova 717/13
Bratislava
  (from: 06/05/1998 until: 03/10/1999)
Ing. Stanislav Danihel st. - generálny riaditeľ
Ľubľanská 2
Bratislava
  (from: 09/30/1996 until: 06/04/1998)
Ing. Milan Gajdoš - predseda
Kuklovská 51
Bratislava
  (from: 06/05/1998 until: 03/10/1999)
Anna Hatinová
Ipeľská 9
Bratislava 851 07
  (from: 03/27/1997 until: 03/10/1999)
Ing. Emil Mitka
Blagoevova 18
Bratislava
  (from: 06/05/1998 until: 03/10/1999)
Ing. Juraj Obložinský
Júnová 3
Bratislava 831 01
  (from: 03/27/1997 until: 03/10/1999)
Ing. Juraj Obložinský
Nám.Hraničiarov 13
Bratislava
  (from: 09/30/1996 until: 03/26/1997)
Ing. Milan Pašmík
Vavilovova 7
Bratislava
  (from: 09/30/1996 until: 06/04/1998)
Ing. Jozef Potisk
Šintavská 14
Bratislava 851 01
  (from: 03/27/1997 until: 03/10/1999)
Ing. Radoslav Prepík
Sadmelijská 5
Bratislava
  (from: 09/30/1996 until: 03/26/1997)
Ing. Beata Poláčková
Jána Stanislava 29
Bratislava 841 05
  (from: 03/11/1999 until: 06/21/2005)
Imrich Móžiš
Múzejná 2
Bratislava
  (from: 03/11/1999 until: 06/21/2005)
František Šidlík
Ambroseho 2454/5
Bratislava
  (from: 03/11/1999 until: 06/21/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo jeho dvaja členovia vždy spoločne.
  (from: 08/03/1998 until: 06/21/2005)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo jeho dvaja členovia vždy spoločne, alebo generálny riaditeľ samostatne.
  (from: 09/30/1996 until: 08/02/1998)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/30/1996 until: 06/21/2005)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/03/1998 until: 06/21/2005)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/30/1996 until: 08/02/1998)
Supervisory board: 
Ing. Stanislav Danihel ml.
Ľubľanská 2
Bratislava
  (from: 09/30/1996 until: 06/04/1998)
Ing. Ján Frišták - predseda dozornej rady
Staré Záhrady 32
Bratislava
  (from: 06/05/1998 until: 03/10/1999)
Marko Held
Sokolská 584/1
Častá 900 89
  (from: 03/11/1999 until: 06/21/2005)
Pavel Herbert
Palisády 698/21
Bratislava 811 06
  (from: 03/11/1999 until: 06/21/2005)
Ing. Oľga Koňuchová
Ondavská 3
Bratislava 820 00
  (from: 06/05/1998 until: 03/10/1999)
Ing. Oľga Koňuchová - predseda dozornej rady
Ondavská 3
Bratislava 820 00
  (from: 03/27/1997 until: 06/04/1998)
Ing. Marián Mihalus
Lipová 67/34
Piešťany
  (from: 06/05/1998 until: 03/10/1999)
Ing. Bohumil Mikláš
Hurbanova 66/154
Stará Turá
  (from: 09/30/1996 until: 03/26/1997)
Ing. Marek Rakický
Hradné údolie 13
Bratislava
  (from: 09/30/1996 until: 03/26/1997)
Ing. Tibor Špigút
Líščie Nivy 2
Bratislava 821 08
  (from: 03/27/1997 until: 06/04/1998)
Peter Zámiška
Golianova 58
Trnava 917 00
  (from: 03/11/1999 until: 06/21/2005)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 17.6.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.8.2002, č.k. 3K 69/99, ktorým súd zrušil konkurz na obchodnú spoločnosť po splnení rozvrhového uznesenia. Zároveň zbavil JUDr. Ing. Konrada Vrbu, advokáta funkcie správcu konkurznej podstaty. Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť SK Air a.s., so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 12 Bratislava, IČO: 35 699 302 zapísaná v obchodnom registri odd. Sa, vložka č. 1162/B z obchodného registra.
  (from: 06/22/2005)
Notárska zápisnica N 242/96, Nz 233/96, zo dňa 26.7.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb.Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti SLOVAK AVIATION COMPANY, s.r.o., Bratislava, Koceľová 15,zl.č.Sro 17267/B. Stary spis: Sa 1748
  (from: 09/30/1996 until: 06/21/2005)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.02.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 78/97, Nz 75/97 napísanej dňa 27.02.1997 notárom JUDr. Hrušovskou v Bratislave, bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 03.03.1997. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 03.03.1997. Stary spis: Sa 1748
  (from: 03/27/1997 until: 06/21/2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 15.4.1998 zápisnica predstavenstva o voľbe predsedu, zápisnica dozornej rady o voľbe predsedu.
  (from: 06/05/1998 until: 06/21/2005)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 20.5.1998 priebeh osvedčený notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou N 439/98, Nz 437/98.
  (from: 08/03/1998 until: 06/21/2005)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 25.2.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 77/99, Nz 77/99
  (from: 03/11/1999 until: 06/21/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3k 69/99 zo dňa 26.3.1999 v konkurznej veci navrhovateľa S.M.A., s.r.o. so sídlom Trstínska 8, 917 00 Trnava, IČO: 34 113 665 proti dlžníkovi SK Air a.s. so sídlom Letisko M.R. Štefánika 1, 823 12 Bratislava, IČO: 35 699 302, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: SK Air a.s., Letisko M.R. Štefánika 1, Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Konrád Vrba, kom.právnik, H.Meličkovej 9, 841 05 Bratislava.
  (from: 04/06/1999 until: 06/21/2005)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person