Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1166/B

Business name: 
Festin, a. s.
  (from: 08/21/2015)
Registered seat: 
Plynárenská 7/A
Bratislava 824 60
  (from: 08/14/2004)
Identification number (IČO): 
35 700 165
  (from: 10/08/1996)
Date of entry: 
10/08/1996
  (from: 10/08/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/08/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/08/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/08/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/08/1996)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy
  (from: 10/08/1996)
reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo
  (from: 10/08/1996)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 10/08/1996)
organizovanie kultúrnych, kultúrno - spoločenských a umeleckých podujatí
  (from: 10/08/1996)
prieskum trhu
  (from: 10/08/1996)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
  (from: 10/08/1996)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 10/08/1996)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
  (from: 10/08/1996)
organizovanie kurzov, seminárov, školení
  (from: 04/07/2004)
vydávania a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/07/2004)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 09/01/2009)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 09/01/2009)
kuriérske služby
  (from: 09/01/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/09/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/12/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/08/1996)
Peter Krištofovič - Chairman of the Board of Directors
Chrasťova 12314/19
Bratislava 831 01
From: 03/24/2022
  (from: 05/21/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.
  (from: 10/25/2018)
Capital: 
99 500 EUR Paid up: 99 500 EUR
  (from: 02/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 250
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, za podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (from: 02/14/2009)
Number of shares: 50000
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 0,33 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, za podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (from: 02/14/2009)
Stockholder: 
Salve Group, a. s.
Plynárenská 7/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 05/21/2022)
Supervisory board: 
Igor Valko
Muškátova 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 12/01/2016
  (from: 12/22/2016)
Eva Krištofovičová
Chrasťová 12314/19
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/02/2018
  (from: 10/25/2018)
Miroslav Krištofovič
Dvořákovo nábrežie 7529/4A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 03/24/2022
  (from: 05/21/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.9.1996 v súlade so Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 310/96, Nz 302/96 zo dňa 10.9.1996 a stanovy a.s. v súlade so Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1752
  (from: 10/08/1996)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 5.6.1997. Notárska zápisnica č. N 297/97, NZ 290/97 zo dňa 10.6.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 1752
  (from: 06/17/1997)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 674/98, Nz 671/98 spísaná dňa 20.7.1998 notárom JUDr. Helenou Hrušovskou, bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
  (from: 11/26/1998)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.10.1999 pod č. N 1179/99, Nz 1163/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/31/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.10.2000 pod č. Nz 375/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/07/2000)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 31. 10. 2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 509/2001 zo dňa 31. 10. 2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9. 11. 2001. Zmena obchodného mena z pôvodného ALLFINANZ HOLDING, a.s. na nové AFS - Investičné a poisťovacie služby, a.s.
  (from: 03/04/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.3.2002.
  (from: 07/03/2002)
Notárske zápisnica Nz 549/2002 spísaná dňa 16.12.2002 notárom JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia dňa 16.12.2002. Notárska zápisnica N 71/2003, Nz 17004/2003 spísaná dňa 7.3.2003 notárom JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena z AFS-Investičné a poisťovacie služby, a.s.
  (from: 09/25/2003)
Notárska zápisnica č. N 394/2003, Nz 74446/2003 zo dňa 26.8.2003. Opravná doložka č. N 121/2004 zo dňa 18.3.2004.
  (from: 04/07/2004)
Ivana Gregová, deň zániku funkcie: 17.12.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2003.
  (from: 05/10/2004)
Notárska zápisnica N 161/2004, Nz 30353/2004 spísaná dňa 7.4.2004 notárom JUDr. Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (from: 05/19/2004)
Zmena obchodného mena spoločnosti na základe rozhodnutia vlaného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 376/2004, Nz 60974/2004 zo dňa 28.07.2004 z pôvodného: AFS - Nezávislý finančný poradca, a.s. na nové: AFS SK, a.s.
  (from: 08/14/2004)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.11.2006.
  (from: 01/19/2007)
Protokol č. 2 z rozhodnutia predsedu predstavenstva zo dňa 13.5.2007. Protokol č. 2 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.5.2007.
  (from: 06/30/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2009.
  (from: 02/14/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2009, Nz 5957/2009, NCRls 5940/2009 zo dňa 26.02.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného AFS SK, a. s. na nové Salve Finance, a. s.
  (from: 03/27/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 63/2009, Nz 8899/2009, NCRls 8965/2009 zo dňa 20.03.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.03.2009.
  (from: 03/28/2009)
Notárska zápisnica N 261/2009, Nz 27168/2009 zo dňa 12.08.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 09/01/2009)
Protokol o rozhodnutí predstavenstva zo dňa 05.10.2009. Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2009.
  (from: 12/09/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.04.2010 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 138/2010, Nz 14452/2010, NCRls 14687/2010 spísanej dňa 27.04.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.04.2010.
  (from: 06/09/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.07.2010
  (from: 08/06/2010)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2010.
  (from: 11/30/2010)
Notárska zápisnica č. N 509/2010, Nz 54682/2010, NCRls 55314/2010 zo dňa 14.12.2010.
  (from: 01/12/2011)
Notárska zápisnica N 509/2010, Nz 54682/2010 zo dňa 14.12.2010.
  (from: 02/15/2011)
Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady zo dňa 07.03.2013.
  (from: 04/09/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.08.2014.
  (from: 08/16/2014)
Notárska zápisnica - N 424/2014, Nz 59783/2014, NCRls 60669/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014.
  (from: 01/13/2015)
Notárska zápisnica č. N 499/2015, Nz 22201/2015, NCRls 22694/2015 zo dňa 24.06.2015.
  (from: 07/04/2015)
Notárska zápisnica N 622/2015, Nz 27222/2015, NCRls 27825/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2015.
  (from: 08/21/2015)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person