Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1190/B

Business name: 
FINANČNO - PRIEMYSELNÝ KONCERN "ČAS" a.s.
  (from: 11/07/1996 until: 08/28/2007)
Registered seat: 
Obchodná 42
Bratislava 811 06
  (from: 05/07/1997 until: 08/28/2007)
Štúrova 13
Bratislava 814 99
  (from: 11/07/1996 until: 05/06/1997)
Identification number (IČO): 
35 702 311
  (from: 11/07/1996)
Date of entry: 
11/07/1996
  (from: 11/07/1996)
Date of deletion: 
02/14/2005
  (from: 02/14/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/14/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/07/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/07/1996 until: 02/13/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/07/1996 until: 02/13/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/07/1996 until: 02/13/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/07/1997 until: 02/13/2005)
Managing board
  (from: 11/07/1996 until: 05/06/1997)
Marika Hasáliková
Moravská 1636/29
Púchov 020 01
  (from: 02/24/1998 until: 02/27/2001)
JUDr. Ladislav Jančo
Balkánska 246/117
Bratislava
  (from: 11/07/1996 until: 05/06/1997)
Mgr. Peter Lupták
Royova 789/30
Púchov
  (from: 11/07/1996 until: 05/06/1997)
Mgr. Peter Lupták
Royova 789/30
Púchov
  (from: 05/07/1997 until: 02/13/2005)
Mária Terkaničová
Rajecká 26
Bratislava
  (from: 11/07/1996 until: 05/06/1997)
Muchin Dmitrij Pavlovič - predseda predstavenstva
Petrovsko Razumovskij projezd d 18-A
Moskva
Rusko
residence in the Slovak Republic :
Obchodná 42
Bratislava
  (from: 05/07/1997 until: 02/23/1998)
Igor Loutsevitch - predseda
K. 1132
Moskva
Ruská federácia
residence in the Slovak Republic :
Obchodná 42
Bratislava
  (from: 02/24/1998 until: 02/13/2005)
Vladimovna Oľga Muchina - podpredseda predstavenstva
Petrovsko Razumovskij projezd d 18-A
Moskva
Rusko
residence in the Slovak Republic :
Obchodná 42
Bratislava
  (from: 05/07/1997 until: 02/23/1998)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spoločnosti.
  (from: 05/07/1997 until: 02/13/2005)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu a sídlu spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoj podpis.
  (from: 11/07/1996 until: 05/06/1997)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 11/07/1996 until: 02/13/2005)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/07/1996 until: 02/13/2005)
Supervisory board: 
Jegor Vladimírovič Bakšejev
Berzarina 17
Moskva
Rusko
  (from: 05/07/1997 until: 02/23/1998)
Larissa Loutsevitch - predseda
K. 1132
Moskva
Ruská federácia
  (from: 02/24/1998 until: 02/13/2005)
Igor Lutšjevič
K.1132
Moskva
Ruská federácia
  (from: 05/07/1997 until: 02/23/1998)
Dmitrij Pavlovič Muchin
Petrovsko-Razumovskij projezd d 18-A
Moskva
Rusko
  (from: 11/07/1996 until: 05/06/1997)
Oľga Muchina
Petrovsko-Razumovskij projezd d 18-A
Moskva
Rusko
  (from: 11/07/1996 until: 05/06/1997)
Oleg Plotnikov
Dnepropetrovskaja 44
344 038 Rostov na Done
Ruská federácia
  (from: 02/24/1998 until: 02/13/2005)
Svetlana Skliarová
Baturinskaja 30
344 038 Rostov na Done
Ruská federácia
  (from: 02/24/1998 until: 02/13/2005)
Oleg Petrovič Solovjov
Meščeriaková 4, korp. 2, b.č. 29
Moskva
Rusko
  (from: 11/07/1996 until: 02/23/1998)
Other legal facts: 
v y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť FINANČNO - PRIEMYSELNÝ KONCERN "ČAS" a.s., Obchodná 42, Bratislava, IČO: 35 702 311, zapísaná v odd: Sa vo vložke č. 1190/B sa dňom 14.02.2005 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 29.06.2001 s poukazom na ust. § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka. z a p i s u j e s a : Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 14.02.2005, ktorým bolo začaté konanie ex offo o výmaze spoločnosti z obchodného registra v zmysle ust. § 68 Obchodného zákonníka.
  (from: 08/29/2007)
v y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť FINANČNO - PRIEMYSELNÝ KONCERN "ČAS" a.s., Obchodná 42, Bratislava, IČO: 35 702 311, zapísaná v odd: Sa vo vložke č. 1190/B sa dňom 14.02.2005 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu zo dňa 29.06.2002 s poukazom na ust. § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka. z a p i s u j e s a : Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 14.02.2004, ktorým bolo začaté konanie ex offo o výmaze spoločnosti z obchodného registra v zmysle ust. § 68 Obchodného zákonníka.
  (from: 02/14/2005 until: 08/28/2007)
Notárska zápisnica N 249/96, Nz 231/96 zo dňa 17.10.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1776
  (from: 11/07/1996 until: 02/13/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.2.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 48/97, Nz 44/97 napísaná dňa 26.2.1997 notárom JUDr. Ivanom Macákom, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. I ods. 2, čl. X ods. 11 a čl. XX ods. 1, a boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Stary spis: Sa 1776
  (from: 05/07/1997 until: 02/13/2005)
Notárska zápisnica zo dňa 3.2.1998 pod č. N 60/98, Nz 58/98 ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1776
  (from: 02/24/1998 until: 02/13/2005)
Odstúpenie z funkcie členky predstavenstva prerokované na zasadnutí dozornej rady dňa 12.1.1999.
  (from: 02/28/2001 until: 02/13/2005)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 9k 207/00-61 zo dňa 29.6.2002, právoplatné dňa 11.7.2002, ktorým súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FINANČNO - PRIEMYSELNÝ KONCERN ´´ ČAS ´´ a.s., Obchodná 42, 811 06 Bratislava pre nedostatok majetku.
  (from: 09/04/2002 until: 02/13/2005)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person