Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1215/B

Business name: 
MAXA a.s., v likvidácii
  (from: 04/26/2001 until: 06/26/2005)
MAXA a.s.
  (from: 12/05/1996 until: 04/25/2001)
Registered seat: 
Turbínova 1
Bratislava 831 04
  (from: 12/05/1996 until: 06/26/2005)
Identification number (IČO): 
35 704 527
  (from: 12/05/1996)
Date of entry: 
12/05/1996
  (from: 12/05/1996)
Date of deletion: 
06/27/2005
  (from: 06/27/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/27/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/05/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť s potravinami a iným tovarom (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s osobitným povolením)
  (from: 12/05/1996 until: 06/26/2005)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s osobitným povolením)
  (from: 12/05/1996 until: 06/26/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/21/2000 until: 09/08/2000)
Managing board
  (from: 04/22/1999 until: 08/20/2000)
Managing board
  (from: 09/23/1997 until: 04/21/1999)
Managing board
  (from: 12/05/1996 until: 09/22/1997)
Ing. Igor Borguľa - podpredseda predstavenstva
Vodárenská 20
Šamorín 931 01
  (from: 09/23/1997 until: 04/21/1999)
Ing. Ivan Červeňanský - predseda predstavenstva
Nádražná 873/16
Partizánske
  (from: 04/22/1999 until: 08/20/2000)
Ing. Ján Fischer - člen predstavenstva
A.Grznára 2760/36
Topoľčany
  (from: 11/22/1999 until: 08/20/2000)
Ľuboslav Choma - podpredseda predstavenstva
Ustecko - orlická 2345/8
Poprad 058 01
  (from: 04/22/1999 until: 08/20/2000)
Ing. Ludvik Jančo - predseda predstavenstva
Tulská 2283/15
Zvolen 960 01
  (from: 09/23/1997 until: 04/21/1999)
Ing. Bruno Jendrál - predseda predstavenstva
Lipová 16
Topoľčany
  (from: 08/21/2000 until: 04/25/2001)
Ing. Patrik Kováč - člen predstavenstva
Veľké Ripňany 956 07
  (from: 09/23/1997 until: 04/21/1999)
JUDr. Alexander Lutovsky - člen predsta-venstva
Mlynarovičova 14
Bratislava
  (from: 12/05/1996 until: 09/22/1997)
Ing. Drahomír Mihálek - podpredseda pred- stavenstva
Sasinkova 11
Bratislava
  (from: 12/05/1996 until: 09/22/1997)
Ing. Magdaléna Mikulová - člen predstavenstva
Veľké Ostratice 143
Ostratice
  (from: 04/22/1999 until: 11/21/1999)
Ing. Ján Plachý - predseda predstaven-stva
Klariská 6
Bratislava
  (from: 12/05/1996 until: 09/22/1997)
Jozef Sládečka - člen predstavenstva
P.O.Hviezdoslava 2262/C
Topoľčany
  (from: 08/21/2000 until: 04/25/2001)
Ing. Michal Kolárik - podpredseda predstavenstva
Rooseveltowa 2096/20
Krnov
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Malinovského 1471/6
Partizánske
  (from: 08/21/2000 until: 04/25/2001)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. V mene spoločnosti vo všetkých veciach koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 04/26/2001 until: 06/26/2005)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/07/2000 until: 04/25/2001)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/21/2000 until: 09/08/2000)
Spoločnosť zastupuje v celom rozsahu predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/22/1999 until: 08/20/2000)
Spoločnosť zastupuje v celom rozsahu predstavenstvo a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, alebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol na to písomne predstavenstvom poverený. Spoločnosť zastupuje samostatne ktorýkoľvek z prokuristov, ak bola prokúra udelená. Za spoločnosť podpisujú buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, alebo samostatne ktorýkoľvek z prokuristov.
  (from: 09/23/1997 until: 04/21/1999)
Spoločnosť zastupuje voči tretím osobám pred súdmi a inými orgánmi v celom rozsahu predstavenstvo, pričom menom predstavenstva môže konať predseda predstavenstva samostatne alebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol na to písomne poverený. Spoločnosť zastupuje tiež samostatne prokurista, ak bola udelená prokúra. Za spoločnosť podpisujú buď všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo samostatne predseda alebo jeden člen predstavenstva, ktorý bol na to písomne poverený, alebo samostatne ktorýkoľvek prokurista.
  (from: 12/05/1996 until: 09/22/1997)
Capital: 
2 800 000 Sk
  (from: 12/05/1996 until: 06/26/2005)
Shares: 
Number of shares: 24
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/07/2000 until: 06/26/2005)
Number of shares: 40
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/07/2000 until: 06/26/2005)
Number of shares: 24
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/23/1997 until: 12/06/2000)
Number of shares: 40
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/23/1997 until: 12/06/2000)
Number of shares: 2800
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/05/1996 until: 09/22/1997)
Supervisory board: 
Ing. Igor Borguľa - člen
Vodárenská 20
Šamorín
  (from: 12/05/1996 until: 09/22/1997)
Ing. Ján Fischer - podpredseda
A.Grznára 2760/36
Topoľčany
  (from: 04/22/1999 until: 11/21/1999)
JUDr. Alexander Lutovský - člen
Mlynarovičova 14
Bratislava
  (from: 09/23/1997 until: 04/21/1999)
Anna Magdolenová - člen
Pálenice 1016
Chynorany
  (from: 11/22/1999 until: 08/20/2000)
Jana Oremusová - člen
Sibírska 52
Bratislava
  (from: 12/05/1996 until: 09/22/1997)
Jana Oremusová - člen
Sibírska 52
Bratislava
  (from: 09/23/1997 until: 04/21/1999)
Ing. Ján Plachý - podpredseda
Klariská 6
Bratislava
  (from: 09/23/1997 until: 04/21/1999)
JUDr. Viliam Vaňko - predseda
Sládkovičova 1216/37
Bánovce nad Bebravou
  (from: 04/22/1999 until: 08/20/2000)
Ing. Milan Skačan - člen
Cintorínsky rad 14/14
Komárno 945 01
  (from: 09/23/1997 until: 06/26/2005)
Viliam Vaňko - predseda dozornej rady
Sládkovičova 1216/37
Bánovce nad Bebravou
  (from: 08/21/2000 until: 06/26/2005)
Silivia Jendrálová - podpredseda dozornej rady
Lipová 16
Topoľčany
  (from: 08/21/2000 until: 06/26/2005)
Radovan Pilich - člen
Husova 281
Klimkovice 742 83
Česká republika
  (from: 09/23/1997 until: 04/21/1999)
Ing. Jan Tlačbaba - predseda
Špálová 2
Olomouc 779 00
Česká republika
  (from: 12/05/1996 until: 04/21/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ľubomír Šuranský
Mamateyova 13
Bratislava 851 04
Until: 06/27/2005
  (from: 04/26/2001)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 5.12.2001, č.k. 3K 72/01-22, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2001, ktorým súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť dlžníka. Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť MAXA a.s. v likvidácii, so sídlom Turbínova 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 704 527 zapísaná v odd Sa vo vložke č. 1215/B z obchodného registra.
  (from: 06/27/2005)
Notárska zápisnica N 254/96, Nz 254/96 zo dňa 21.11.1996 a stanovy o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1802
  (from: 12/05/1996 until: 06/26/2005)
Notárska zápisnica N 183/97, Nz 183/97 zo dňa 11.9.1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1802
  (from: 09/23/1997 until: 06/26/2005)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme not.záp. zo dňa 19.3.1999 č. N 34/99, Nz 31/99 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti /nové znenie stanov/
  (from: 04/22/1999 until: 06/26/2005)
Notárska zápisnica N 152/9, Nz 148/99 spísaná dňa 14.9.1999 notárkou JUDr Alenou Korenecovou v Topoľčanoch osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 6,40 a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (from: 11/22/1999 until: 06/26/2005)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 61/2000, Nz 59/2000 napísanej dňa 23.6.2000 notárom JUDr. Korenecovou v Topoľčanoch, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 23.6.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 23.6.2000.
  (from: 08/21/2000 until: 06/26/2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 29.3.2001, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 69/2001, Nz 70/2001, o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
  (from: 04/26/2001 until: 06/26/2005)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person