Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  644/L

Business name: 
DOMENA s.r.o.
  (from: 09/16/1992 until: 12/28/1999)
Registered seat: 
Štúrova 37
Turzovka 023 54
  (from: 11/28/1995 until: 12/28/1999)
Predmierska 22
Turzovka 023 54
  (from: 12/31/1992 until: 11/27/1995)
Košická 41
Žilina 010 01
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Identification number (IČO): 
31 570 577
  (from: 09/16/1992)
Date of entry: 
09/16/1992
  (from: 09/16/1992)
Person dissolved from: 
29.12.1999
  (from: 12/29/1999)
Date of deletion: 
12/29/1999
  (from: 12/29/1999)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 12/29/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/16/1992)
Objects of the company: 
pozemná doprava tovaru
  (from: 09/16/1992 until: 12/28/1999)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/16/1992 until: 12/28/1999)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 09/16/1992 until: 12/28/1999)
Partners: 
Ján K o h á r y
347
Brodno
Slovak Republic
  (from: 12/31/1992 until: 11/27/1995)
Ján K o h á r y
347
Brodno
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Alojz K o l á r i k
Žernov 847
Veľké Rovné
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 12/28/1999)
Alojz K o l á r i k
Žernov 847
Veľké Rovné
Slovak Republic
  (from: 12/31/1992 until: 03/29/1999)
Alojz K o l á r i k
Žernov 847
Veľké Rovné
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Anna Koláriková
Žarnov 847
Veľké Rovné
Slovak Republic
  (from: 11/28/1995 until: 03/29/1999)
Jozef M á l i k
478
Olešná
Slovak Republic
  (from: 12/31/1992 until: 12/28/1999)
Jozef M á l i k
478
Olešná
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Contribution of each member: 
Alojz K o l á r i k
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Jozef M á l i k
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Ján K o h á r y
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Alojz K o l á r i k
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 03/29/1999)
Jozef M á l i k
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 12/28/1999)
Ján K o h á r y
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 11/27/1995)
Anna Koláriková
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/28/1995 until: 03/29/1999)
Alojz K o l á r i k
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 12/28/1999)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/31/1992 until: 12/28/1999)
Individual managing director
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Alojz K o l á r i k
Žernov 847
Veľké Rovné
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Alojz K o l á r i k
Žernov 847
Veľké Rovné
  (from: 12/31/1992 until: 12/28/1999)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/31/1992 until: 12/28/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Capital: 
102 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/28/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. 46-24K 324/97 - 77 zo dňa 28.5.1999 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka DOMENA, s.r.o. Turzovka pre nedostatok majetku dlžníka. Na základe uvedenej skutočnosti sa spoločnosť z obchodného registra dňom 29.12.1999 v y m a z á v a .
  (from: 12/29/1999)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.8.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 09/16/1992 until: 12/28/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l4.l2.l992 bol schválený Dodatok č.l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2183
  (from: 12/31/1992 until: 12/28/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.11.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/28/1995 until: 12/28/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 18.1.1999 bol schválený dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 03/30/1999 until: 12/28/1999)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person