Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1221/B

Business name: 
MCS -Servis, s.r.o.
  (from: 07/22/2006)
MCS -Servis, a.s.
  (from: 08/28/2000 until: 07/21/2006)
MCS a.s., obchodník s cennými papiermi
  (from: 12/11/1996 until: 08/27/2000)
Registered seat: 
Cukrová 14
Bratislava 813 39
  (from: 12/11/1996)
Identification number (IČO): 
35 704 811
  (from: 12/11/1996)
Date of entry: 
12/11/1996
  (from: 12/11/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/22/2006)
Joint-stock company
  (from: 12/11/1996 until: 07/21/2006)
Objects of the company: 
čistiace a upratovacie práce
  (from: 08/28/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/28/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/03/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/03/2006)
obchodovanie s cennými papiermi
  (from: 12/11/1996 until: 08/27/2000)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie služieb s tým súvisiacich
  (from: 12/11/1996 until: 08/27/2000)
správa cenných papierov na základe zmluvy podľa § 36 zák. č. 600/1992 o cenných papieroch a jeho noviel
  (from: 12/11/1996 until: 08/27/2000)
obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 12/11/1996 until: 08/27/2000)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 12/11/1996 until: 08/27/2000)
obchod, predaj a sprostredkovanie s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/1996 until: 08/27/2000)
reklamná činnosť
  (from: 12/11/1996 until: 08/27/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/22/2006)
Managing board
  (from: 07/24/1997 until: 07/21/2006)
Managing board
  (from: 12/11/1996 until: 07/23/1997)
Zuzana Matulová
Tematínska 10
Bratislava 851 05
From: 07/22/2006
  (from: 07/22/2006)
Alena Šalfalviová
K. Adlera 13
Bratislava 841 02
From: 07/22/2006
  (from: 07/22/2006)
Ing. Jozef Adamko
Topoľčianska 5
Bratislava 851 01
  (from: 07/24/1997 until: 04/05/1999)
Silvia Krčová - člen
Romanova 35
Bratislava 851 02
  (from: 04/06/1999 until: 10/10/2001)
Bc. Jana Krebsová - SR - člen
Tr. 1. mája 23
Spišská Nová Ves
  (from: 12/11/1996 until: 07/23/1997)
Ing. Martin Kršák
Budyšínska 12
Bratislava 831 03
  (from: 03/24/2000 until: 10/10/2001)
Ing. Aristid Miglierini - člen
Kyjevská 3
Bratislava 831 02
  (from: 07/24/1997 until: 03/23/2000)
Ing. Daniel Múčka - SR - predseda
Ľudovítova 32
Výčapy - Opatovce 951 44
  (from: 12/11/1996 until: 07/23/1997)
Bc. Boris Procik - SR - člen
Pod Rovnicam 27
Bratislava
  (from: 12/11/1996 until: 07/23/1997)
Zuzana Matulová - člen
Tematínska 10
Bratislava 851 01
From: 07/24/1997 Until: 07/21/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Peter Matula
Tematínska 10
Bratislava 851 05
From: 10/11/2001 Until: 07/21/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Zuzana Paulenková
Úžiny 3
Bratislava 831 06
From: 10/11/2001 Until: 07/21/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Zuzana Matulová - člen
Tematínska 10
Bratislava 851 01
  (from: 07/24/1997 until: 07/21/2006)
Peter Matula
Tematínska 10
Bratislava 851 05
  (from: 10/11/2001 until: 07/21/2006)
Zuzana Paulenková
Úžiny 3
Bratislava 831 06
  (from: 10/11/2001 until: 07/21/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/22/2006)
Za spoločnosť navonok konajú všetci členovia predstavenstva, každý z nich samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 07/24/1997 until: 07/21/2006)
Za spoločnosť navonok koná predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 12/11/1996 until: 07/23/1997)
Capital: 
1 001 000 Sk Paid up: 1 001 000 Sk
  (from: 07/22/2006)
1 001 000 Sk Paid up: 1 001 000 Sk
  (from: 01/03/2006 until: 07/21/2006)
1 000 200 Sk Paid up: 1 000 200 Sk
  (from: 01/30/2004 until: 01/02/2006)
5 001 000 Sk
  (from: 12/11/1996 until: 01/29/2004)
Shares: 
Number of shares: 5005
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
  (from: 01/03/2006 until: 07/21/2006)
Number of shares: 5001
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
  (from: 01/30/2004 until: 01/02/2006)
Number of shares: 5001
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/24/2001 until: 01/29/2004)
Number of shares: 5001
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/11/1996 until: 01/23/2001)
Supervisory board: 
Mgr. Elena Bajtošová - predseda
Znievska 10
Bratislava 851 05
  (from: 07/24/1997 until: 03/23/2000)
Milan Drdoš - SR - člen
Krajinská 93
Bratislava
  (from: 12/11/1996 until: 07/23/1997)
Ing. Eduard Gombarčík - člen
483
Opatovce nad Nitrou
  (from: 03/24/2000 until: 05/23/2001)
Miroslav Jankula - SR - člen
Dobšinského 28
Rimavská Sobota
  (from: 12/11/1996 until: 07/23/1997)
Mgr. Alena Kučeráková - člen
Kapicova 15
Bratislava 851 01
  (from: 07/24/1997 until: 03/23/2000)
Juraj Paulenka - člen
Úžiny 3
Bratislava 831 06
  (from: 03/24/2000 until: 05/23/2001)
Alena Paulenková - člen
Úžiny 3
Bratislava 831 06
  (from: 07/24/1997 until: 03/23/2000)
Dagmar Provodovská - člen
Budatínska 5
Bratislava 851 05
From: 03/24/2000 Until: 07/21/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Katarína Nagyová
Lenardova 18
Bratislava 851 01
From: 05/24/2001 Until: 07/21/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Alena Paulenková
Úžiny 3
Bratislava 831 06
From: 05/24/2001 Until: 07/21/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Dagmar Provodovská - člen
Budatínska 5
Bratislava 851 05
  (from: 03/24/2000 until: 07/21/2006)
Katarína Nagyová
Lenardova 18
Bratislava 851 01
  (from: 05/24/2001 until: 07/21/2006)
Alena Paulenková
Úžiny 3
Bratislava 831 06
  (from: 05/24/2001 until: 07/21/2006)
John - Paul Leonard - ČR - predseda
Hroznová 21
Brno
Česká republika
  (from: 12/11/1996 until: 07/23/1997)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 169/96, Nz 152/96 zo dňa 08.10.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti MCS, s.r.o. Bratislava, Cukrová 14, IČO 17323941. Stary spis: Sa 1808
  (from: 12/11/1996)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.6.1997, zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.6.1997, notárska zápisnica N 187/97, Nz 154/97 zo dňa 23.6.1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1808
  (from: 07/24/1997)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.1999.
  (from: 04/06/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo 16.12.1999, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo 16.12.1999.
  (from: 03/24/2000)
Na mimoriadnych valných zhromaždeniach dňa 2.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 145/00, Nz 140/00 napísanej dňa 2.6.2000 a dňa 18.8.2000 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice. N 266/00, Nz 261/00 napísanej dňa 18.8.2000 obe notárom JUDr. Pavlovičom bola schválená premena stanov. Zmena obchodného mena MCS a.s. obchodník cennými papiermi ma MCS-Servis, a.s.
  (from: 08/28/2000)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.4.2001.
  (from: 05/24/2001)
Zápisnica z dozornej rady konanej dňa 10.9.2001.
  (from: 10/11/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26. 6. 2003 spísaná do notárskej zápisnice č. N 662/03, Nz 52723/2003.
  (from: 01/30/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2006 vo forme notárskej zápisnice N 159/2006 Nz 20161/2006, NCRls 20031/2006 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom na ktorom bola odsúhlasená zmena právnej formy.
  (from: 07/22/2006)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person