Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1232/B

Business name: 
K a f i l é r i a, a.s. v konkurze
  (from: 10/31/2007 until: 04/17/2009)
K a f i l é r i a, a.s.
  (from: 04/28/1992 until: 10/30/2007)
Registered seat: 
Šamorínska 43
Senec 903 01
  (from: 04/28/1992 until: 04/17/2009)
Identification number (IČO): 
31 412 378
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Date of deletion: 
04/18/2009
  (from: 04/18/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/18/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
asanácia uhynutých hospodárskych zvierat
  (from: 04/28/1992 until: 01/03/1994)
zvoz a spracovanie surovín živočíšneho pôvodu
  (from: 04/28/1992 until: 01/03/1994)
odbytová činnosť
  (from: 04/28/1992 until: 01/03/1994)
veterinárska asanácia uhynutých hospodár- skych zvierat a konfiškátov živočíšneho pôvodu
  (from: 01/04/1994 until: 02/09/1997)
výroba živočíšnych komponentov do kŕmnych zmesí, živočíšnych tukov a technických surovín
  (from: 01/04/1994 until: 04/17/2009)
prenájom nákladných motorových vozidiel
  (from: 01/04/1994 until: 04/17/2009)
obchodno - odbytová činnosť
  (from: 01/04/1994 until: 04/17/2009)
poradensko - inžiniersko - konzultačná čin- nosť v oblasti kafilerických technológií v tuzemsku a zahraničí
  (from: 01/04/1994 until: 04/17/2009)
zahranično - obchodná činnosť
  (from: 01/04/1994 until: 04/17/2009)
asanačný podnik
  (from: 02/10/1997 until: 04/17/2009)
predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu
  (from: 09/03/2001 until: 04/17/2009)
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
  (from: 09/03/2001 until: 04/17/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/04/2002 until: 04/17/2009)
Managing board
  (from: 04/28/1992 until: 12/03/2002)
Ing. Elena Bačkonja
Koprivnická 28
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 01/03/1994)
Martin Barilla - člen
Petzvalova 41
Žilina 010 15
From: 07/09/2006
  (from: 07/29/2006 until: 11/24/2008)
Martin Barilla - člen
Petzvalova 41
Žilina 010 15
From: 07/09/2006 Until: 11/06/2008
  (from: 11/25/2008 until: 11/24/2008)
Anton Bezúr
Nálepkova 71
Bernolákovo
  (from: 04/28/1992 until: 02/09/1997)
Ing. Vladimír Doubek
Segnerova 6
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 01/03/1994)
Ing. Rudolf Javor - podpredseda
545
Kráľová pri Senci
  (from: 04/28/1992 until: 02/09/1997)
Ing. Rudolf Javor - podpredseda
545
Kráľová pri Senci
  (from: 02/10/1997 until: 12/04/2003)
Ing. Rudolf Javor - podpredseda
545
Kráľová pri Senci
From: 07/10/2003
  (from: 12/05/2003 until: 06/06/2005)
Ing. Rudolf Javor - podpredseda
545
Kráľová pri Senci
From: 07/10/2003 Until: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Ing. Jozef Kozovský
Šoltésovej 13
Bratislava
  (from: 01/04/1994 until: 02/09/1997)
Ing. Alexandra Krajčíová Orčíková - člen
459
Rosina 013 22
From: 08/10/2005
  (from: 09/17/2005 until: 11/24/2008)
Ing. Alexandra Krajčíová Orčíková - člen
459
Rosina 013 22
From: 08/10/2005 Until: 11/06/2008
  (from: 11/25/2008 until: 11/24/2008)
MVDr. Jozef Orčík - predseda
Ladiverova 2406/1
Žilina 010 01
From: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 09/16/2005)
MVDr. Jozef Orčík - predseda
Ladiverova 2406/1
Žilina 010 01
From: 05/26/2005 Until: 08/10/2005
  (from: 09/17/2005 until: 09/16/2005)
MVDr. Jozef Orčík - predseda
Ladiverova 2406/1
Žilina 010 01
From: 08/10/2005
  (from: 09/17/2005 until: 11/24/2008)
MVDr. Jozef Orčík - predseda
Ladiverova 2406/1
Žilina 010 01
From: 08/10/2005 Until: 11/06/2008
  (from: 11/25/2008 until: 11/24/2008)
Ing. Rudolf Radimák
Podhumenského 101
Gáň
  (from: 04/28/1992 until: 01/03/1994)
Ján Trizuliak - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
From: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 07/06/2005)
Ján Trizuljak - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
From: 05/26/2005
  (from: 07/07/2005 until: 09/16/2005)
Ján Trizuljak - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
From: 05/26/2005 Until: 08/10/2005
  (from: 09/17/2005 until: 09/16/2005)
Ján Trizuljak - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
From: 08/10/2005
  (from: 09/17/2005 until: 07/28/2006)
Ján Trizuljak - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
From: 08/10/2005 Until: 07/08/2006
  (from: 07/29/2006 until: 07/28/2006)
Ingrid Trizuljaková - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
From: 05/26/2005
  (from: 07/07/2005 until: 09/16/2005)
Ingrid Trizuljaková - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
From: 05/26/2005 Until: 08/10/2005
  (from: 09/17/2005 until: 09/16/2005)
Ingrid Trizuljaková - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
From: 08/10/2005
  (from: 09/17/2005 until: 11/24/2008)
Ingrid Trizuljaková - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
From: 08/10/2005 Until: 11/06/2008
  (from: 11/25/2008 until: 11/24/2008)
Ingrid Trizuljaková - člen
Pod Vajánkom 264
Vavrín 013 03
From: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 07/06/2005)
Ing. Peter Valo - predseda
Moyzesova 3
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 02/09/1997)
Ing. Peter Valo - predseda
Moyzesova 3
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 12/04/2003)
Ing. Peter Valo - predseda
Kremeľská 32
Bratislava
From: 07/10/2003
  (from: 12/05/2003 until: 06/06/2005)
Ing. Peter Valo - predseda
Kremeľská 32
Bratislava
From: 07/10/2003 Until: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Ing. Juraj Vanek
Inovecká 6
Senec
  (from: 04/28/1992 until: 01/03/1994)
Helena Zelmanová - člen
Šafárikova 32
Senec
  (from: 02/10/1997 until: 12/04/2003)
Helena Zelmanová - člen
Šafárikova 32
Senec
From: 07/10/2003
  (from: 12/05/2003 until: 06/06/2005)
Helena Zelmanová - člen
Šafárikova 32
Senec
From: 07/10/2003 Until: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Ľuboš Tureček - predseda
Jednoradová 15
Holíč 908 51
From: 11/06/2008
  (from: 11/25/2008 until: 04/17/2009)
Ing. Milan Kasanický - člen
Heydukova 31
Bratislava 811 08
From: 11/06/2008
  (from: 11/25/2008 until: 04/17/2009)
Adrian Vološin - člen
Dubovická Roveň 13
Lipany 082 71
From: 11/06/2008
  (from: 11/25/2008 until: 04/17/2009)
Jolana Slivková - člen
Karloveská 6
Bratislava 841 05
From: 11/06/2008
  (from: 11/25/2008 until: 04/17/2009)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a člen predstavenstva.
  (from: 12/04/2002 until: 04/17/2009)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnoti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú zúhlasným prejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svojpodpis.
  (from: 04/28/1992 until: 12/03/2002)
Capital: 
71 765 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 04/17/2009)
Shares: 
Number of shares: 71765
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/08/1995 until: 04/17/2009)
Number of shares: 69612
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 06/07/1995)
Number of shares: 2153
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 06/07/1995)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/08/2007
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.9.2007, sp. Zn. 6K 29/07 –1488, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 8.9.2007, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka K a f i l é r i a, a.s., Šamorínska 43, Senec. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Borisa Sobolovského, so sídlom kancelárie Zahradnícka 41, Bratislava.
  (from: 10/31/2007)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Boris Sobolovský
Záhradnícka 41
Bratislava 821 08
From: 09/08/2007
  (from: 10/31/2007)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Antal
Kalinčiakova 31
Senec
  (from: 06/08/1995 until: 02/09/1997)
Ing. Jaroslav Antal
Kalinčiakova 31
Senec
  (from: 02/10/1997 until: 12/13/2001)
Ing. Jaroslav Antal - predseda
Kalinčiakova 31
Senec
  (from: 12/14/2001 until: 12/03/2002)
Ing. Jaroslav Antal - predseda
Kalinčiakova 31
Senec
From: 07/16/2002
  (from: 12/04/2002 until: 06/06/2005)
Ing. Jaroslav Antal - predseda
Kalinčiakova 31
Senec
From: 07/16/2002 Until: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Ing. Jozef Elšík
Košická 34
Senec
  (from: 01/04/1994 until: 06/07/1995)
Ing. Pavol Fitz - predseda
Solivarská 21
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 06/07/1995)
Ing. Vladimír Hudec
Odborárske nám. 6
Bratislava
  (from: 01/04/1994 until: 06/07/1995)
Ing. Eva Kukoľová
Slnečná 17
Senec
  (from: 01/04/1994 until: 06/07/1995)
MUDr. Darina Lopušná - podpredseda
SNP 16
Modra
  (from: 04/28/1992 until: 01/03/1994)
Mgr. Mária Miazdrová
Buďonného 31
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 06/07/1995)
Rastislav Valo
Tomašikova 31
Bratislava
  (from: 12/14/2001 until: 12/03/2002)
Rastislav Valo
Tomašikova 31
Bratislava
From: 07/16/2002
  (from: 12/04/2002 until: 06/06/2005)
Rastislav Valo
Tomašikova 31
Bratislava
From: 07/16/2002 Until: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Mgr. Katarína Valová - predseda
Moyzesova 3
Bratislava
  (from: 06/20/1997 until: 12/13/2001)
Ing. Juraj Vanek - predseda
Aňalské záhrady 1801
Nesvady
  (from: 06/08/1995 until: 02/09/1997)
Ing. Juraj Vanek - predseda
Aňalské záhrady 1801
Nesvady
  (from: 02/10/1997 until: 06/19/1997)
Ing. Milan Waldner
Puškina 129
Nitra
  (from: 01/04/1994 until: 06/07/1995)
Ing. Ján Winkler
Tajovského 4
Senec
  (from: 04/28/1992 until: 01/03/1994)
Ing. Jaromír Zungovský
Dolnočepenská 1639
Sereď
  (from: 06/08/1995 until: 02/09/1997)
Ing. Jaromír Zungovský
Dolnočepenská 1639
Sereď
  (from: 02/10/1997 until: 12/13/2001)
JUDr. Jaromír Zungovský
Dolnočepenská 1639
Sereď
  (from: 12/14/2001 until: 12/03/2002)
JUDr. Jaromír Zungovský
Dolnočepenská 1639
Sereď
From: 07/16/2002
  (from: 12/04/2002 until: 06/06/2005)
JUDr. Jaromír Zungovský
Dolnočepenská 1639
Sereď
From: 07/16/2002 Until: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Ing. Magda Horčičková
A. Bernoláka 25
Žilina 010 01
From: 05/26/2005 Until: 07/08/2006
  (from: 07/29/2006 until: 07/28/2006)
Ing. Peter Valo
Kremeľská 32
Bratislava 841 10
From: 05/26/2005 Until: 07/08/2006
  (from: 07/29/2006 until: 07/28/2006)
Anton Bezúr
Nálepkova 71
Bernolákovo 900 27
From: 05/26/2005 Until: 05/17/2006
  (from: 07/29/2006 until: 07/28/2006)
Ing. Peter Valo
Kremeľská 32
Bratislava 841 10
From: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 07/28/2006)
Anton Bezúr
Nálepkova 71
Bernolákovo 900 27
From: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 07/28/2006)
Ing. Magda Horčičková
A. Bernoláka 25
Žilina 010 01
From: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 07/28/2006)
Vladimír Chrenko
Spartakovská 14
Trnava 917 01
From: 07/09/2006
  (from: 07/29/2006 until: 04/17/2009)
Marián Slávik
Komenského 20
Modra 900 01
From: 07/09/2006
  (from: 07/29/2006 until: 04/17/2009)
Magda Horčičková
A. Bernoláka 25
Žilina 010 01
From: 07/09/2006
  (from: 07/29/2006 until: 04/17/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K/29/2007, 1107227138 zo dňa 18.8.2008 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2008 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Kafiléria, a.s. v konkurze, Šamorínska 43, 903 01 Senec, IČO: 31 412 378 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť Kafiléria, a.s. v konkurze, Šamorínska 43, 903 01 Senec, IČO: 31 412 378 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 1232/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/18/2009)
Valné zhromaždenie konané dňa 14.12.1993 sc válilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Priebeh valného zhromaždenia bol osvedčený notárskou zápisnicou N 786/92, Nz 757/92. Ďalšiu zmenu stanov schválilo valné zhro aždenie konané dňa 26. 3. 1993. Priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 262/93, Nz 259/93. Stary spis: Sa 321 Stary spis: Sa 1819
  (from: 01/04/1994 until: 04/17/2009)
Na valnom zhromaždení spoločnosti bola dňa 14.12.1992 schválená zmena stanov spoločnosti. Na valnom zhromaždení spoločnosti bola dňa 13.07.1994 schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 321 Stary spis: Sa 1819
  (from: 06/08/1995 until: 04/17/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.1996. Stary spis: Sa 1819
  (from: 02/10/1997 until: 04/17/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.1.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.1.1997. Stary spis: Sa 1819
  (from: 06/20/1997 until: 04/17/2009)
Notárska zápisnica N 140/2001, Nz 140/2001 zo dňa 29.6.2001.
  (from: 09/03/2001 until: 04/17/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo sa konalo dňa 2.7.2001.
  (from: 12/14/2001 until: 04/17/2009)
Zánik funkcie členov dozornej rady: Ing. Jaroslav Antal, JUDr. Jaromír Zungovský, Rastislav Valo dňa 16. 7. 2002. Notárska zápisnica N 314/02, NZ 280/02 zod ňa 6.8.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 16.7.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov. Záznam zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.7.2002.
  (from: 12/04/2002 until: 04/17/2009)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. P. Valo, Ing. R. Javora a H. Zelmanovej sa končí dňom 10.07.2003.
  (from: 12/05/2003 until: 04/17/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2005.
  (from: 06/07/2005 until: 04/17/2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.10.2007 č.k. 34 Exre/214/2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2007.
  (from: 10/31/2007 until: 04/17/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.11.2008.
  (from: 11/25/2008 until: 04/17/2009)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person