Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1089/V

Business name: 
Roľnícke družstvo Ostrov
  (from: 08/17/1995 until: 05/30/2013)
Registered seat: 
Ostrov
  (from: 08/17/1995 until: 05/30/2013)
Identification number (IČO): 
31 712 363
  (from: 08/17/1995)
Date of entry: 
08/17/1995
  (from: 08/17/1995)
Date of deletion: 
05/31/2013
  (from: 05/31/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/31/2013)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/17/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/17/1995 until: 05/30/2013)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených predstavenstvom a v zmysle stanov
  (from: 08/17/1995 until: 05/30/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/17/1995 until: 05/30/2013)
Miroslav Horňak - podpredseda
časť Komárovce 103
Sobrance
  (from: 08/17/1995 until: 06/20/1999)
Ján Jenčík - člen
108
Ostrov
  (from: 08/17/1995 until: 06/20/1999)
Michal Jenčík - člen
časť Komárovce 82
Sobrance
  (from: 08/17/1995 until: 06/20/1999)
Ján Mirda - predseda
88
Ostrov
  (from: 08/17/1995 until: 06/20/1999)
Anna Vasiľová - člen
70
Ostrov
  (from: 08/17/1995 until: 06/20/1999)
Ján Mirda - predseda
88
Ostrov
  (from: 06/21/1999 until: 05/30/2013)
Anna Vasiľová - člen
70
Ostrov
  (from: 06/21/1999 until: 05/30/2013)
Miroslav Horňak - podpredseda
časť Komárovce 103
Sobrance
  (from: 06/21/1999 until: 05/30/2013)
Michal Jenčík - člen
časť Komárovce 82
Sobrance
  (from: 06/21/1999 until: 05/30/2013)
Ján Jenčík - člen
108
Ostrov
  (from: 06/21/1999 until: 05/30/2013)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/17/1995 until: 05/30/2013)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 08/17/1995 until: 05/30/2013)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 08/17/1995 until: 05/30/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 26K/35/2010-248 zo dňa 20.12.2012.
  (from: 05/31/2013)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi družstva dňa 14. 6. 1995 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/17/1995 until: 05/30/2013)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou zo dňa 16.3.1999.
  (from: 06/21/1999 until: 05/30/2013)
Zmena stanov a úplné znenie zo dňa 28.11.2002.
  (from: 04/29/2003 until: 05/30/2013)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 26K/35/2010-62 zo dňa 21.10.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2010 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Roľnícke družstvo Ostrov a za správcu podstaty menoval JUDr. Kristínu Rigovú.
  (from: 09/05/2012 until: 05/30/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/29/2010
  (from: 09/05/2012)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Kristína Rigová
Štúrova 44
Košice 040 01
From: 10/29/2010
  (from: 09/05/2012)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person