Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1238/B

Business name: 
T-Mobile Slovensko, a.s.
  (from: 05/02/2005 until: 06/30/2010)
Registered seat: 
Vajnorská 100/A
Bratislava 831 03
  (from: 07/26/2001 until: 06/30/2010)
Identification number (IČO): 
35 705 019
  (from: 12/12/1996)
Date of entry: 
12/16/1996
  (from: 12/12/1996)
Date of deletion: 
07/01/2010
  (from: 07/01/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/12/1996)
Capital: 
123 958 840 EUR Paid up: 123 958 840 EUR
  (from: 04/04/2009 until: 06/30/2010)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 186/2010, Nz 21815/2010, NCRls 22140/2010 zo dňa 17.06.2010. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 187/2010, Nz 21818/2010, NCRls 22142/2010 zo dňa 17.06.2010 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019 a nástupníckou spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti T-Mobile Slovensko, a. s. Obchodná spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 1238/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 07/01/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2010)
Legal successor: 
Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
Bratislava 825 13
  (from: 07/01/2010)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person