Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1249/B

Business name: 
Slovenská plavba a prístavy a.s.
  (from: 12/23/1996)
Registered seat: 
Horárska 12
Bratislava 815 24
  (from: 08/02/2006)
Identification number (IČO): 
35 705 671
  (from: 12/23/1996)
Date of entry: 
01/01/1997
  (from: 12/23/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/23/1996)
Objects of the company: 
vnútroštátna a zahraničná doprava tovarov a osôb po vnútrozemských vodných cestách
  (from: 12/23/1996)
riečno-námorná doprava tovarov kabotážnymi a riečno-námornými loďami
  (from: 12/23/1996)
preklad a skladovanie tovarov, výkon doplnkových a pomieňujúcich činností pre preklad a skladovanie tovarov vo vnútrozemských a námorných prístavoch
  (from: 12/23/1996)
nájom a prenájom riečnych a námorných lodí, plavebných strojov a zariadení, prekladištných zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
  (from: 12/23/1996)
prevádzkovanie údržby, opráv, rekonštrukcií a výroba plavidiel, zdvíhacích a iných zariadení
  (from: 12/23/1996)
poskytovanie služieb v oblasti tuzemských a zahraničných kontajnerových prepráv, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
  (from: 12/23/1996)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou činností, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
  (from: 12/23/1996)
prevádzkovanie agentovej služby v slovenských a zahraničných prístavoch v prospech posádok a plavidiel podniku, ako i v prospech cudzích plavebných podnikov
  (from: 12/23/1996)
účasť na zriaďovaní a prevádzkovaní slobodných colných pásiem v slovenských prístavoch
  (from: 12/23/1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 12/23/1996)
nákup a predaj pohonných hmôt
  (from: 12/23/1996)
prevádzkovanie bezcolného predaja tovaru
  (from: 12/23/1996)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (from: 12/23/1996)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/23/1996)
zámočníctvo
  (from: 12/23/1996)
kovoobrábanie
  (from: 12/23/1996)
zlievanie kovov
  (from: 12/23/1996)
stolárstvo
  (from: 12/23/1996)
murárstvo
  (from: 12/23/1996)
zasielateľstvo
  (from: 12/23/1996)
zásobovanie všetkých plavidiel pohonnými hmotami, náhradnými dielmi, potravinami a iným tovarom potrebným pre plavbu
  (from: 12/23/1996)
cestná motorová doprava /osobná i nákladná/
  (from: 08/05/1998)
prevádzkovanie pohostinskej činnosti a verejného stravovania /bez ubytovacích zariadení /
  (from: 08/05/1998)
sprostredkovanie krátkodobého príležitostného zamestnania v oblasti vnútroštátnej plavby iným subjektom
  (from: 08/05/1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, likvidácia druhotných surovín, železného odpadu, rozpaľovanie železných konštrukcií
  (from: 08/05/1998)
prevádzkovanie dráhy , prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopavy na dráhe
  (from: 08/05/1998)
prevádzkovanie verejných colných skladov
  (from: 02/26/1999)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
  (from: 02/26/1999)
rozvod elektriny
  (from: 03/07/2000)
rozvod tepla
  (from: 03/07/2000)
rozvod plynu
  (from: 03/07/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade *** a v kempingoch *** a vyššie
  (from: 03/07/2000)
nákup a predaj motorovej nafty ako pohonnej látky pre plavidlá vo vodnej doprave
  (from: 07/02/2001)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/12/2008)
počítačové služby
  (from: 04/12/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/12/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/12/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/02/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/02/2009)
administratívne práce
  (from: 10/02/2009)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 10/02/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/02/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/02/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/02/2009)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/24/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/24/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/24/2014)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/24/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/01/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/12/2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/12/2019)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 08/20/2021)
potápačské práce v rozsahu - obhliadka časti telesa plavidla, ktorá sa nachádza pod vodou - obhliadka časti lodného výťahu, ktorá sa nachádza pod vodou
  (from: 08/20/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/21/2002)
Anna Rovenská - Chairman of the Board of Directors
Orchideová 14600/24
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 06/18/2024
  (from: 06/25/2024)
Ing. Jaroslav Michalco - Member of the Board of Directors
Júlová 11
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/18/2024
  (from: 06/25/2024)
Igor Rechtorík - Member of the Board of Directors
Jazdecká 4523/33
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/18/2024
  (from: 06/25/2024)
Ing. Richard Petőcz - Member of the Board of Directors
Hviezdoslavova 3129/18
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/18/2024
  (from: 06/25/2024)
Acting in the name of the company: 
Za Spoločnosť koná a podpisuje predseda Predstavenstva spoločne s jedným členom Predstavenstva. Podpisovanie sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo inak uvedenému obchodnému menu Spoločnosti a označenej funkcie pripoja svoj podpis oprávnené osoby.
  (from: 07/24/2014)
Capital: 
64 906 935 EUR Paid up: 64 906 935 EUR
  (from: 02/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 2545370
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 25,5 EUR
  (from: 02/14/2009)
Supervisory board: 
Czeslaw Dzik
Chalúpková ulica 1593/21
Hviezdoslavov 930 41
From: 11/01/2020
  (from: 03/20/2024)
Mgr. Vladimír Krno - Predseda dozornej rady
Blahútova 22
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/23/2021
  (from: 11/30/2022)
Christopher David Hibbert
Chester Road 1
Northwood, Middlesex HA6 1BE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/01/2020
  (from: 11/09/2021)
Other legal facts: 
Rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 111 zo dňa 16.8.1994 o privatizácii časti podnikov Slovenská plavba dunajská š.p. a Štátna plavebná správa Bratislava v zmysle Zák. č. 92/1991 v znení neskorších predpisov. Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.12.1996 v súlade s rozhodnutím č. 111. Stary spis: Sa 1837
  (from: 12/23/1996)
Výpis z uznesenia č. 3/97 zo zasadnutia do- zornej rady konanej dňa 26.03.1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Stary spis: Sa 1837
  (from: 06/19/1997)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 16.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 71/98, Nz 70/98. Stary spis: Sa 1837
  (from: 03/27/1998)
Notárska zápisnica N 506/98, Nz 474/98 zo dňa 21.12.1998 a stanovy spoločnosti,
  (from: 02/26/1999)
Notárska zápisnica č. N 141/99, Nz 138/99 zo dňa 24.6.1999 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 08/27/1999)
Zápis zo 14. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.7.1999. Zápisnica zo záverečného zasadnutia Centrálnej volebnej komisie zo dňa 24.9.1999 - voľba členov Dozornej rady volených zamestnancami. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.10.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 02/08/2000)
Rozhodnutie MH SR o udelení licencie č. 2000 ET 0298 zo dňa 25.1.2000Rozhodnutie MH SR o udelení licencie č. 2000 P 0299 zo dňa 25.1.2000 Koncesná listina vydaná OÚ BA II dňa 25.11.1999 sp. č. : ŽO - 1999/06310/00004 reg.č. 3814/1999
  (from: 03/07/2000)
Zápisnica z riadneho valného zhormaždenia, ktoré sa konalo 6.7.2000.
  (from: 09/29/2000)
Notárska zápisnica č. N 290/01, Nz 277/01 zo dňa 11.4.2001 osvedčujúca zmenu stanov.
  (from: 07/02/2001)
Notárska zápisnica č. N 951/2001, Nz 902/2001 z dňa 9. 11. 2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade.
  (from: 12/21/2001)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. 4. 2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárom JUDr. Ivanom Macákom v notárskej zápisnici N 361/02, Nz 345/02 bola schválená zmena stanov spoločnosti. Deň zániku funkcií predstavenstva: Ing. Pavel Šesták, Ing. Matej Vaníček, Ing. Michal Hičko, Ing. Milan Brindzík, Rezsö Duray, Ing. František Kurej a Ing. Jaroslav Coplák: 19. 4. 2002. Deň zániku funkcií dozornej rady: Ing. Ladislav Denko, Ing. Ján Dubravec, JUDr. Štefan Garai, Dr. Márius Hričovský, Prof. Ing. Dr. Gábor Hulkó DrSc., Ing. Peter Chrappa, Ing. Ján Medelský, PhDr. Milan Schmidt: 19. 4. 2002.
  (from: 05/21/2002)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 5.8.2002 podľa ustanovení § 476 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzavretá medzi Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 ako predávajúcim a spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. IČO: 35 839 228, ako kupujúcim.
  (from: 08/13/2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.10.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 315/2002, Nz 228/2002.
  (from: 10/23/2002)
Rozhodnutia valných zhromaždení, priebeh ktorých bol spísaný do notárskych zápisníc dňa 29.5.2003 - N 216/2003, Nz 42037/2003 a dňa 24.7.2003 - N 328/2003, Nz 62934/2003.
  (from: 12/16/2003)
Notárska zápisnica N 44/2004, Nz 9639/2004 spísaná dňa 05.02.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.02. 2004.
  (from: 03/11/2004)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 08.03.2006.
  (from: 04/19/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 180/2006, NZ 26756/2006, NCRls 26724/2006 zo dňa 29.06.2006. Uznesenie dozornej rady zo dňa 29.06.2006.
  (from: 08/02/2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 325/2006, Nz 53682/2006 spísanej notárom JUDr. Ivanom Lošonským, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena formy akcií.
  (from: 12/29/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.04.2007 - odvolanie a menovanie člena dozornej rady spoločnosti.
  (from: 04/27/2007)
Notárska zápisnica N 80/2008, Nz 10353/2008, NCRls 10273/2008 zo dňa 11.3.2008.
  (from: 04/12/2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 165/2009 Nz 29695/2009 zo dňa 03.09.2009.
  (from: 10/02/2009)
Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 26.10.2010 a 27.10.2010.
  (from: 12/01/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2011.
  (from: 09/29/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.03.2013.
  (from: 03/26/2013)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva zo dňa 13.05.2013.
  (from: 06/01/2013)
Notárska zápisnica č N 447/2014, NZ 23158/2014, NCRls 23577/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2014.
  (from: 07/24/2014)
Rozhodnutie zástupcov zamestnancov o ukončení členstva v dozornej rade.
  (from: 08/02/2014)
Notárska zápisnica N 1417/2014, Nz 58256/2014, NCRls 59476/2014 zmluva o zlúčení zo dňa 15.12.2014.
  (from: 01/01/2015)
Zmluva o zlúčení N 544/2016, Nz 21546/2016, NCRls 22157/2016 zo dňa 15.06.2016.
  (from: 07/01/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2018.
  (from: 09/14/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DUNAQUA a.s. 35876379 ,
Horárska
12
  (from: 07/13/2016)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Ferroservis Bratislava s.r.o. 35718315 ,
Prístavná
12
  (from: 01/01/2015)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person