Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1249/B

Business name: 
Slovenská plavba a prístavy a.s.
  (from: 12/23/1996)
Registered seat: 
Horárska 12
Bratislava 815 24
  (from: 08/02/2006)
Pribinova 24
Bratislava 815 24
  (from: 12/23/1996 until: 08/01/2006)
Identification number (IČO): 
35 705 671
  (from: 12/23/1996)
Date of entry: 
01/01/1997
  (from: 12/23/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/23/1996)
Objects of the company: 
vnútroštátna a zahraničná doprava tovarov a osôb po vnútrozemských vodných cestách
  (from: 12/23/1996)
riečno-námorná doprava tovarov kabotážnymi a riečno-námornými loďami
  (from: 12/23/1996)
preklad a skladovanie tovarov, výkon doplnkových a pomieňujúcich činností pre preklad a skladovanie tovarov vo vnútrozemských a námorných prístavoch
  (from: 12/23/1996)
nájom a prenájom riečnych a námorných lodí, plavebných strojov a zariadení, prekladištných zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
  (from: 12/23/1996)
prevádzkovanie údržby, opráv, rekonštrukcií a výroba plavidiel, zdvíhacích a iných zariadení
  (from: 12/23/1996)
poskytovanie služieb v oblasti tuzemských a zahraničných kontajnerových prepráv, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
  (from: 12/23/1996)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou činností, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
  (from: 12/23/1996)
prevádzkovanie agentovej služby v slovenských a zahraničných prístavoch v prospech posádok a plavidiel podniku, ako i v prospech cudzích plavebných podnikov
  (from: 12/23/1996)
účasť na zriaďovaní a prevádzkovaní slobodných colných pásiem v slovenských prístavoch
  (from: 12/23/1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 12/23/1996)
nákup a predaj pohonných hmôt
  (from: 12/23/1996)
prevádzkovanie bezcolného predaja tovaru
  (from: 12/23/1996)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (from: 12/23/1996)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/23/1996)
zámočníctvo
  (from: 12/23/1996)
kovoobrábanie
  (from: 12/23/1996)
zlievanie kovov
  (from: 12/23/1996)
stolárstvo
  (from: 12/23/1996)
murárstvo
  (from: 12/23/1996)
zasielateľstvo
  (from: 12/23/1996)
zásobovanie všetkých plavidiel pohonnými hmotami, náhradnými dielmi, potravinami a iným tovarom potrebným pre plavbu
  (from: 12/23/1996)
cestná motorová doprava /osobná i nákladná/
  (from: 08/05/1998)
prevádzkovanie pohostinskej činnosti a verejného stravovania /bez ubytovacích zariadení /
  (from: 08/05/1998)
sprostredkovanie krátkodobého príležitostného zamestnania v oblasti vnútroštátnej plavby iným subjektom
  (from: 08/05/1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, likvidácia druhotných surovín, železného odpadu, rozpaľovanie železných konštrukcií
  (from: 08/05/1998)
prevádzkovanie dráhy , prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopavy na dráhe
  (from: 08/05/1998)
prevádzkovanie verejných colných skladov
  (from: 02/26/1999)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
  (from: 02/26/1999)
rozvod elektriny
  (from: 03/07/2000)
rozvod tepla
  (from: 03/07/2000)
rozvod plynu
  (from: 03/07/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade *** a v kempingoch *** a vyššie
  (from: 03/07/2000)
nákup a predaj motorovej nafty ako pohonnej látky pre plavidlá vo vodnej doprave
  (from: 07/02/2001)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/12/2008)
počítačové služby
  (from: 04/12/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/12/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/12/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/02/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/02/2009)
administratívne práce
  (from: 10/02/2009)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 10/02/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/02/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/02/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/02/2009)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/24/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/24/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/24/2014)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/24/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/01/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/12/2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/12/2019)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 08/20/2021)
potápačské práce v rozsahu - obhliadka časti telesa plavidla, ktorá sa nachádza pod vodou - obhliadka časti lodného výťahu, ktorá sa nachádza pod vodou
  (from: 08/20/2021)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 08/26/2021 until: 06/03/2022)
potápačské práce v rozsahu voľných živností
  (from: 08/26/2021 until: 06/03/2022)
služby cestovného ruchu na celom území SR
  (from: 12/23/1996 until: 12/15/2003)
poskytovanie reštauračných, hotelových a zmenárenských služieb na plavidlách a zariadeniach využívaných pre osobnú dopravu
  (from: 12/23/1996 until: 12/15/2003)
domáceho cestovného ruchu
  (from: 12/23/1996 until: 12/15/2003)
pasívneho zahraničného cestovného ruchu
  (from: 12/23/1996 until: 12/15/2003)
aktívneho zahraničného cestovného ruchu
  (from: 12/23/1996 until: 12/15/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/21/2002)
Managing board
  (from: 12/23/1996 until: 05/20/2002)
Anna Rovenská - Chairman of the Board of Directors
Orchideová 14600/24
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 06/18/2024
  (from: 06/25/2024)
Ing. Jaroslav Michalco - Member of the Board of Directors
Júlová 11
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/18/2024
  (from: 06/25/2024)
Igor Rechtorík - Member of the Board of Directors
Jazdecká 4523/33
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/18/2024
  (from: 06/25/2024)
Ing. Richard Petőcz - Member of the Board of Directors
Hviezdoslavova 3129/18
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/18/2024
  (from: 06/25/2024)
Ľuboš Áč - člen
Hečkova 24
Bratislava 831 51
From: 01/27/2005
  (from: 03/05/2005 until: 04/18/2006)
Ľuboš Áč - člen
Hečkova 24
Bratislava 831 51
From: 01/27/2005 Until: 03/08/2006
  (from: 04/19/2006 until: 04/18/2006)
Ing. Karol Anda - podpredseda predstavenstva
Bakošova 4
Bratislava 841 03
  (from: 02/26/1999 until: 08/26/1999)
Ing. Peter Bacmaňák - člen
Stred 56/45-17
Považská Bystrica 017 01
From: 02/05/2004
  (from: 03/11/2004 until: 03/04/2005)
Ing. Peter Bacmaňák - člen
Stred 56/45-17
Považská Bystrica 017 01
From: 02/05/2004 Until: 01/27/2005
  (from: 03/05/2005 until: 03/04/2005)
Ing. Jozef Blaško - predseda
Čsl. odboja 74
Košice 040 11
From: 11/22/2005
  (from: 12/02/2005 until: 05/31/2013)
Ing. Jozef Blaško - predseda
Čsl. odboja 74
Košice 040 11
From: 11/22/2005 Until: 05/14/2013
  (from: 06/01/2013 until: 05/31/2013)
Ing. Jozef Blaško - predseda predstavenstva
Čsl. odboja 74
Košice 040 11
From: 05/14/2013
  (from: 06/01/2013 until: 07/23/2014)
Ing. Jozef Blaško - predseda predstavenstva
Čsl. odboja 74
Košice 040 11
From: 05/14/2013 Until: 06/17/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Ing. Milan Brindzík
Fedinova 2
Bratislava 851 01
  (from: 02/26/1999 until: 02/07/2000)
Ing. Milan Brindzík - podpredseda predstavenstva
Fedinova 2
Bratislava 851 01
  (from: 02/08/2000 until: 05/20/2002)
Ing. Jaroslav Coplák
Dunajská 27
Šamorín 931 01
  (from: 02/08/2000 until: 05/20/2002)
Rezsö Duray
Sokolská 9
Senec 903 01
  (from: 03/07/2000 until: 05/20/2002)
Ing. Rezsö Duray
Sokolská 9
Senec 903 01
  (from: 02/08/2000 until: 03/06/2000)
Ing. Štefan Farkaš - člen
Stropkovská 7
Bratislava 821 03
From: 03/08/2006
  (from: 04/19/2006 until: 08/01/2006)
Ing. Štefan Farkaš - člen
Stropkovská 7
Bratislava 821 03
From: 03/08/2006 Until: 06/29/2006
  (from: 08/02/2006 until: 08/01/2006)
Ing. Miroslav Gerhát
Gessayova 33
Bratislava 851 03
  (from: 03/27/1998 until: 02/25/1999)
Ing. Michal Hičko
Kozmonautov 861/4
Svätý Jur 900 21
  (from: 02/26/1999 until: 05/20/2002)
Anna Jaďuďová - člen
Mesačná 18
Bratislava 821 02
From: 11/22/2005
  (from: 12/02/2005 until: 02/16/2009)
Ing. Viera Kubicová
Višňová 18
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 03/27/1998 until: 02/25/1999)
Ing. František Kurej
Jedlíkova 5
Žilina 010 15
  (from: 02/08/2000 until: 05/20/2002)
Ing. Milan Lônčík
Beniakova 2
Bratislava 841 05
  (from: 03/27/1998 until: 02/25/1999)
Ing. Katarína Mihalovičová - člen
Nová 5147
Stupava 900 31
From: 02/05/2004
  (from: 03/11/2004 until: 05/31/2013)
Ing. Katarína Mihalovičová - člen
Nová 5147
Stupava 900 31
From: 02/05/2004 Until: 05/14/2013
  (from: 06/01/2013 until: 05/31/2013)
Ing. Katarína Mihalovičová - člen predstavenstva
Nová 5147
Stupava 900 31
From: 05/14/2013
  (from: 06/01/2013 until: 07/23/2014)
Ing. Katarína Mihalovičová - člen predstavenstva
Nová 5147
Stupava 900 31
From: 05/14/2013 Until: 06/17/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Ing. Viktor Michal - odpredseda predstavenstva
Budatínska 35
Bratislava 851 06
  (from: 03/27/1998 until: 02/25/1999)
Ing. Jaroslav Michalco - člen
Júlová 11
Bratislava 831 01
From: 12/01/2006
  (from: 12/12/2006 until: 05/31/2013)
Ing. Jaroslav Michalco - člen
Júlová 11
Bratislava 831 01
From: 12/01/2006 Until: 05/14/2013
  (from: 06/01/2013 until: 05/31/2013)
Ing. Jaroslav Michalco - člen predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
From: 05/14/2013
  (from: 06/01/2013 until: 07/23/2014)
Ing. Jaroslav Michalco - člen predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
From: 05/14/2013 Until: 06/17/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Ing. Jaroslav Michalco - predseda predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
From: 06/18/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/03/2019)
Ing. Jaroslav Michalco - predseda predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
From: 06/18/2014 Until: 06/13/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Jaroslav Michalco - predseda predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
From: 06/13/2019
  (from: 07/04/2019 until: 06/28/2022)
Ing. Jaroslav Michalco - predseda predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
From: 06/13/2019 Until: 06/20/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/28/2022)
Ing. Marek Ondrejka - podpredseda predstavenstva
Radvanská 6
Banská Bystrica
From: 04/19/2002 Until: 10/04/2002
  (from: 05/21/2002 until: 10/22/2002)
Ing. Richard Petöcz - člen predstavenstva
Mraziarenská 270/1
Bratislava 821 08
From: 05/14/2013
  (from: 06/01/2013 until: 07/23/2014)
Ing. Richard Petöcz - člen predstavenstva
Mraziarenská 270/1
Bratislava 821 08
From: 05/14/2013 Until: 06/17/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Ing. Richard Petöcz - člen predstavenstva
Mraziarenská 270/1
Bratislava 821 08
From: 06/18/2014
  (from: 07/24/2014 until: 06/27/2017)
Ing. Richard Petőcz - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 3129/18
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/18/2014
  (from: 06/28/2017 until: 07/03/2019)
Ing. Richard Petőcz - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 3129/18
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/18/2014 Until: 06/13/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Peter Poláček
Toryská 2
Bratislava 821 07
  (from: 06/19/1997 until: 03/26/1998)
Ing. Peter Poláček - člen
Rajská 3
Bratislava
From: 04/19/2002 Until: 02/05/2004
  (from: 10/23/2002 until: 03/10/2004)
Ing. Peter Poláček - člen
Višňová 9
Bratislava
From: 04/19/2002
  (from: 05/21/2002 until: 10/22/2002)
Ing. Peter Poláček - predseda predstavenstva
Toryská 2
Bratislava 821 07
  (from: 03/27/1998 until: 02/25/1999)
Ing. Anton Prno - člen
Bilíkova 4
Bratislava 841 01
From: 11/22/2005
  (from: 12/02/2005 until: 12/11/2006)
Ing. Anton Prno - člen
Bilíkova 4
Bratislava 841 01
From: 11/22/2005 Until: 11/30/2006
  (from: 12/12/2006 until: 12/11/2006)
Ing. Anton Prno - podpredseda
Bilíkova 4
Bratislava 841 01
From: 02/05/2004
  (from: 03/11/2004 until: 12/01/2005)
Ing. Anton Prno - podpredseda
Bilíkova 4
Bratislava 841 01
From: 02/05/2004 Until: 11/22/2005
  (from: 12/02/2005 until: 12/01/2005)
Anna Rovenská - člen
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
From: 11/22/2005
  (from: 02/17/2009 until: 05/31/2013)
Anna Rovenská - člen
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
From: 11/22/2005 Until: 05/14/2013
  (from: 06/01/2013 until: 05/31/2013)
Anna Rovenská - člen predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
From: 06/18/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/03/2019)
Anna Rovenská - člen predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
From: 06/18/2014 Until: 06/13/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
Anna Rovenská - člen predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
From: 06/13/2019
  (from: 07/04/2019 until: 06/28/2022)
Anna Rovenská - člen predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
From: 06/13/2019 Until: 06/20/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/28/2022)
Anna Rovenská - člen predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
From: 05/14/2013
  (from: 06/01/2013 until: 07/23/2014)
Anna Rovenská - člen predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
From: 05/14/2013 Until: 06/17/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Ing. Eva Rozsívalová - člen
Vranovská 63
Bratislava 851 02
From: 11/22/2005
  (from: 12/02/2005 until: 05/31/2013)
Ing. Eva Rozsívalová - člen
Vranovská 63
Bratislava 851 02
From: 11/22/2005 Until: 05/14/2013
  (from: 06/01/2013 until: 05/31/2013)
Ing. Miloslav Seruga - predseda
Špitálska 49/2201
Bratislava 811 01
From: 01/27/2005
  (from: 03/05/2005 until: 12/01/2005)
Ing. Miloslav Seruga - predseda
Špitálska 49/2201
Bratislava 811 01
From: 01/27/2005 Until: 11/22/2005
  (from: 12/02/2005 until: 12/01/2005)
Ing. Ľuboš Smolec - člen
Jungmannova 10
Bratislava
From: 04/19/2002 Until: 02/05/2004
  (from: 10/23/2002 until: 03/10/2004)
Ing. Ľuboš Smolec - člen
Jungmanova 10
Bratislava
From: 04/19/2002
  (from: 05/21/2002 until: 10/22/2002)
Ing. Ľubomír Solár
tr. SNP 83
Košice
  (from: 12/23/1996 until: 03/26/1998)
Daniel Stojkovič - člen
Cikkerova 1
Bratislava 841 04
From: 01/27/2005
  (from: 03/05/2005 until: 12/01/2005)
Daniel Stojkovič - člen
Cikkerova 1
Bratislava 841 04
From: 01/27/2005 Until: 11/22/2005
  (from: 12/02/2005 until: 12/01/2005)
Ing. Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
  (from: 02/26/1999 until: 02/07/2000)
Ing. Oldřich Struminský - predseda
Francouzská 6023/3
Poruba 708 00
Česká republika
From: 02/05/2004
  (from: 03/11/2004 until: 03/04/2005)
Ing. Oldřich Struminský - predseda
Francouzská 6023/3
Poruba 708 00
Česká republika
From: 02/05/2004 Until: 01/27/2005
  (from: 03/05/2005 until: 03/04/2005)
Ing. Pavel Šesták - predseda predstavenstva
Starhradská 10
Bratislava 851 05
  (from: 02/26/1999 until: 05/20/2002)
Ing. Ján Šnejdárek
Rajská 3
Bratislava 801 08
  (from: 03/27/1998 until: 02/25/1999)
Mgr. Ladislav Švantner
Zrínskeho 19
Bratislava 811 01
  (from: 12/23/1996 until: 03/26/1998)
Ing. Anna Trajlínková
Wolkrova 35
Bratislava 851 01
  (from: 12/23/1996 until: 06/18/1997)
Ing. Ján Tušim - predseda predstavenstva
Gemerská 1
Bratislava
From: 04/19/2002 Until: 02/05/2004
  (from: 05/21/2002 until: 03/10/2004)
Ing. Radovan Ujházy - člen
č. 91
Rožňavské Bystré 049 31
From: 05/29/2003 Until: 02/05/2004
  (from: 12/16/2003 until: 03/10/2004)
Ing. Vladimír Uličný
Špitálska 49
Bratislava 811 01
  (from: 12/23/1996 until: 03/26/1998)
Ing. Matej Vaníček
Astrová 52
Bratislava 821 01
  (from: 02/26/1999 until: 05/20/2002)
Ing. Ján Vörös
Mlynská 71
Zlatná na Ostrove 946 12
  (from: 02/26/1999 until: 02/07/2000)
Magdaléna Vozárová - člen
Jamnického 2
Bratislava 841 05
From: 02/05/2004
  (from: 03/11/2004 until: 12/01/2005)
Magdaléna Vozárová - člen
Jamnického 2
Bratislava 841 05
From: 02/05/2004 Until: 11/22/2005
  (from: 12/02/2005 until: 12/01/2005)
Ing. Richard Petőcz - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 3129/18
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/13/2019 Until: 06/18/2024
  (from: 06/25/2024 until: 06/24/2024)
Igor Rechtorík - Member of the Board of Directors
Jazdecká 4523/33
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/20/2022 Until: 06/18/2024
  (from: 06/25/2024 until: 06/24/2024)
Igor Rechtorík - Member of the Board of Directors
Jazdecká 4523/33
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/20/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/24/2024)
Anna Rovenská - Chairman of the Board of Directors
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
From: 06/20/2022 Until: 06/18/2024
  (from: 06/25/2024 until: 06/24/2024)
Anna Rovenská - Chairman of the Board of Directors
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
From: 06/20/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/24/2024)
Ing. Jaroslav Michalco - Member of the Board of Directors
Júlová 11
Bratislava 831 01
From: 06/20/2022 Until: 06/18/2024
  (from: 06/25/2024 until: 06/24/2024)
Ing. Jaroslav Michalco - Member of the Board of Directors
Júlová 11
Bratislava 831 01
From: 06/20/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/24/2024)
Ing. Richard Petőcz - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 3129/18
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/13/2019
  (from: 07/04/2019 until: 06/24/2024)
Ing. Jiří Klaudy - člen
Čsl. Partyzánů 358
Děčín XXXII-Boletice nad Labem
Česká republika
From: 10/04/2002 Until: 02/05/2004
  (from: 10/23/2002 until: 03/10/2004)
Ing. Oldřich Struminský - podpredseda
Francouzská 6023/3
Poruba
Česká republika
From: 10/04/2002 Until: 02/05/2004
  (from: 10/23/2002 until: 03/10/2004)
Acting in the name of the company: 
Za Spoločnosť koná a podpisuje predseda Predstavenstva spoločne s jedným členom Predstavenstva. Podpisovanie sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo inak uvedenému obchodnému menu Spoločnosti a označenej funkcie pripoja svoj podpis oprávnené osoby.
  (from: 07/24/2014)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/02/2005 until: 07/23/2014)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spolu alebo člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva alebo spolu s podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/21/2002 until: 12/01/2005)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačnému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/23/1996 until: 05/20/2002)
Capital: 
64 906 935 EUR Paid up: 64 906 935 EUR
  (from: 02/14/2009)
1 954 844 160 Sk
  (from: 08/02/2006 until: 02/13/2009)
2 545 370 000 Sk
  (from: 12/23/1996 until: 08/01/2006)
Shares: 
Number of shares: 2545370
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 25,5 EUR
  (from: 02/14/2009)
Number of shares: 2545370
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 768 Sk
  (from: 12/29/2006 until: 02/13/2009)
Number of shares: 2545370
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 768 Sk
  (from: 08/02/2006 until: 12/28/2006)
Number of shares: 2545370
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/27/2001 until: 08/01/2006)
Number of shares: 2545370
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/23/1996 until: 02/26/2001)
Supervisory board: 
Czeslaw Dzik
Chalúpková ulica 1593/21
Hviezdoslavov 930 41
From: 11/01/2020
  (from: 03/20/2024)
Mgr. Vladimír Krno - Predseda dozornej rady
Blahútova 22
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/23/2021
  (from: 11/30/2022)
Ing. Jozef Augustín
Holíčska 1
Bratislava 851 05
From: 04/11/2007
  (from: 04/27/2007 until: 09/28/2011)
Ing. Jozef Augustín
Holíčska 1
Bratislava 851 05
From: 04/11/2007 Until: 09/06/2011
  (from: 09/29/2011 until: 09/28/2011)
Ing. Evžen Balko
Potočná 9380/8A
Bratislava 831 06
From: 03/11/2008
  (from: 04/12/2008 until: 03/25/2013)
Ing. Evžen Balko
Potočná 9380/8A
Bratislava 831 06
From: 03/11/2008 Until: 03/11/2013
  (from: 03/26/2013 until: 03/25/2013)
Ing. Evžen Balko
Vlčkova 1018/15
Bratislava 811 06
From: 03/11/2013
  (from: 03/26/2013 until: 07/23/2014)
Ing. Evžen Balko
Vlčkova 1018/15
Bratislava 811 06
From: 03/11/2013 Until: 06/17/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Ing. Evžen Balko - člen
Karpatské námestie 15
Bratislava
From: 10/04/2002
  (from: 10/23/2002 until: 12/01/2005)
Ing. Evžen Balko - člen
Karpatské námestie 15
Bratislava
From: 10/04/2002 Until: 11/22/2005
  (from: 12/02/2005 until: 12/01/2005)
Ing. Jaroslav Bilík
Moldavská 19
Košice 040 01
  (from: 12/23/1996 until: 02/25/1999)
Mikuláš Bíro - člen
Vlastenecké nám. 10
Bratislava
From: 04/19/2002 Until: 07/24/2003
  (from: 05/21/2002 until: 12/15/2003)
Ing. Mária Blašková
Desiata 22
Bratislava 831 01
From: 11/22/2005
  (from: 12/02/2005 until: 03/25/2013)
Ing. Mária Blašková
Desiata 22
Bratislava 831 01
From: 11/22/2005 Until: 03/11/2013
  (from: 03/26/2013 until: 03/25/2013)
Ing. Mária Blašková
Desiata 22
Bratislava 831 01
From: 03/11/2013
  (from: 03/26/2013 until: 07/23/2014)
Ing. Mária Blašková
Desiata 22
Bratislava 831 01
From: 03/11/2013 Until: 06/17/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Ing. Anna Bubeníková
Grassalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 02/26/1999 until: 09/28/2000)
kpt. Ladislav Cigánek
Černyševského 1
Bratislava 851 01
Until: 10/04/2002
  (from: 02/08/2000 until: 10/22/2002)
Dr. František Dej - člen
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
From: 04/19/2002 Until: 10/04/2002
  (from: 05/21/2002 until: 10/22/2002)
Ing. Ladislav Denko
Vážska 23
Bratislava 821 07
  (from: 02/26/1999 until: 05/20/2002)
Ing. Michal Dirga
Prostějovská 31
Prešov 080 01
  (from: 12/23/1996 until: 03/26/1998)
Ing. Ján Dubravec
Piešťanská 1
Bratislava
  (from: 09/29/2000 until: 05/20/2002)
Ing. Rezsö Duray
Sokolská 9
Senec 903 01
  (from: 02/26/1999 until: 02/07/2000)
Mgr. Marián Ďuriš - člen
Pribišova 45
Bratislava 841 05
From: 04/19/2002 Until: 10/04/2002
  (from: 05/21/2002 until: 10/22/2002)
Ján Ferenčák
Romanova 27
Bratislava 851 02
  (from: 12/23/1996 until: 02/25/1999)
Ján Ferenčák
Romanova 27
Bratislava 851 02
  (from: 02/26/1999 until: 02/07/2000)
Stanislav Fiala
Ľubovnianska 18
Bratislava 851 07
From: 09/06/2011
  (from: 09/29/2011 until: 03/25/2013)
Stanislav Fiala
Ľubovnianska 18
Bratislava 851 07
From: 09/06/2011 Until: 03/11/2013
  (from: 03/26/2013 until: 03/25/2013)
JUDr. Štefan Garai
Kvetná 22
Bratislava 821 02
  (from: 02/26/1999 until: 05/20/2002)
RNDr. Jozef Gbelský
Ivana Bukovčana 13
Bratislava 841 08
  (from: 03/27/1998 until: 02/25/1999)
RNDr. Xaver Gubáš - člen
Majerníkova 56
Bratislava 841 05
From: 04/19/2002 Until: 10/04/2002
  (from: 05/21/2002 until: 10/22/2002)
Ing. Roman Hladný - člen
306
Hamuliakovo
From: 10/04/2002
  (from: 10/23/2002 until: 12/01/2005)
Ing. Roman Hladný - člen
306
Hamuliakovo
From: 10/04/2002 Until: 10/27/2005
  (from: 12/02/2005 until: 12/01/2005)
Mário Hoffmann
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
From: 01/27/2005
  (from: 03/05/2005 until: 07/19/2005)
Mário Hoffmann - podpredseda
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
From: 01/27/2005
  (from: 07/20/2005 until: 12/01/2005)
Mário Hoffmann - podpredseda
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
From: 01/27/2005 Until: 10/27/2005
  (from: 12/02/2005 until: 12/01/2005)
Dr. Márius Hričovský
Romanova 40/114
Bratislava 851 01
  (from: 02/26/1999 until: 05/20/2002)
Prof.Ing.Dr. Gábor Hulkó , DrSc.
Októbrová 51
Dunajská Streda 929 01
  (from: 02/26/1999 until: 05/20/2002)
Ing. Peter Chrappa
Prostredná 30
Svätý Jur 900 21
  (from: 02/26/1999 until: 05/20/2002)
Bedřiška Jurzycová - členka
Kapicova 1
Bratislava
From: 07/24/2003
  (from: 12/16/2003 until: 04/26/2007)
Bedřiška Jurzycová - členka
Kapicova 1
Bratislava
From: 07/24/2003 Until: 04/11/2007
  (from: 04/27/2007 until: 04/26/2007)
kpt. Milan Kollár - člen
Bradáčova 5
Bratislava
From: 10/04/2002
  (from: 10/23/2002 until: 12/01/2005)
kpt. Milan Kollár - člen
Bradáčova 5
Bratislava
From: 10/04/2002 Until: 10/27/2005
  (from: 12/02/2005 until: 12/01/2005)
kpt. Milan Kollár - člen
Bradáčova 5
Bratislava 851 02
From: 10/27/2005
  (from: 12/02/2005 until: 11/30/2010)
kpt. Milan Kollár - člen
Bradáčova 5
Bratislava 851 02
From: 10/27/2005 Until: 10/31/2010
  (from: 12/01/2010 until: 11/30/2010)
Ing. Vladimír Krno - predseda dozornej rady
Blahútova 22
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/23/2021
  (from: 11/09/2021 until: 11/02/2022)
Mgr. Vladimír Krno
Blahútova 22
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/23/2021
  (from: 11/03/2022 until: 11/29/2022)
Ing. Peter Malec
SNP 4508/45A
Senec 903 01
From: 03/11/2013
  (from: 03/26/2013 until: 07/23/2014)
Ing. Peter Malec
SNP 4508/45A
Senec 903 01
From: 03/11/2013 Until: 06/17/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Ing. Peter Malec
SNP 4508/45A
Senec 903 01
From: 06/18/2014
  (from: 07/24/2014 until: 09/13/2018)
Ing. Peter Malec
SNP 4508/45A
Senec 903 01
From: 06/18/2014 Until: 08/31/2018
  (from: 09/14/2018 until: 09/13/2018)
Ing. Peter Marciš
Hany Meličkove 1
Bratislava 841 05
  (from: 03/27/1998 until: 02/25/1999)
Ing. Ján Medelský
Záhradnícka 4833/43
Bratislava - Ružinov 821 08
  (from: 12/21/2001 until: 05/20/2002)
Ing. Milan Mihálik
Tbiliská 13
Bratislava 831 06
  (from: 12/23/1996 until: 02/25/1999)
Mgr. Jozef Oravkin - predseda
487
Heľpa 976 68
From: 04/19/2002 Until: 10/04/2002
  (from: 05/21/2002 until: 10/22/2002)
kpt. Jaroslav Pakan
Fedinova 14
Bratislava 851 01
  (from: 03/27/1998 until: 02/25/1999)
kpt. Jaroslav Pakan
Fedinova 14
Bratislava 851 01
Until: 10/04/2002
  (from: 02/26/1999 until: 10/22/2002)
kpt. Jaroslav Pakan
Fedinova 14
Bratislava 851 01
From: 11/01/2010
  (from: 12/01/2010 until: 08/01/2014)
kpt. Jaroslav Pakan
Fedinova 14
Bratislava 851 01
From: 11/01/2010 Until: 06/30/2014
  (from: 08/02/2014 until: 08/01/2014)
Ing. Štefan Pázstor - člen
Berecza 2
Komárno 945 01
From: 04/19/2002 Until: 10/04/2002
  (from: 05/21/2002 until: 10/22/2002)
Ing. František Perutka
Šášovská 4
Bratislava 851 06
  (from: 03/27/1998 until: 02/25/1999)
Ing. Igor Pinkava
Clementisova 33
Trnava 917 01
  (from: 12/23/1996 until: 02/25/1999)
Ing. Peter Planý - predseda
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
From: 10/04/2002
  (from: 10/23/2002 until: 03/25/2013)
Ing. Peter Planý - predseda
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
From: 10/04/2002 Until: 03/11/2013
  (from: 03/26/2013 until: 03/25/2013)
Ing. Peter Planý - predseda
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
From: 03/11/2013
  (from: 03/26/2013 until: 07/23/2014)
Ing. Peter Planý - predseda
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
From: 03/11/2013 Until: 06/17/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Ing. Radoslav Prepik
Drotárska cesta 106
Bratislava 811 02
From: 11/22/2005
  (from: 12/02/2005 until: 04/11/2008)
Ing. Radoslav Prepik
Drotárska cesta 106
Bratislava 811 02
From: 11/22/2005 Until: 03/11/2008
  (from: 04/12/2008 until: 04/11/2008)
Mgr. Braňo Prieložný - podpredseda
Stropkovská 9
Bratislava 821 03
From: 04/19/2002
  (from: 05/21/2002 until: 03/04/2005)
Mgr. Braňo Prieložný - podpredseda
Stropkovská 9
Bratislava 821 03
From: 04/19/2002 Until: 01/27/2005
  (from: 03/05/2005 until: 03/04/2005)
Ing. Fridrich Rácz - predseda
Trstínska 8351/49
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 09/01/2018
  (from: 09/14/2018 until: 07/03/2019)
Ing. Fridrich Rácz - predseda
Trstínska 8351/49
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 09/01/2018 Until: 06/13/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Fridrich Rácz - predseda
Trstínska 8351/49
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/13/2019
  (from: 07/04/2019 until: 11/08/2021)
Ing. Fridrich Rácz - predseda
Trstínska 8351/49
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/13/2019 Until: 09/06/2021
  (from: 11/09/2021 until: 11/08/2021)
Gabriel Repáň
Mierová 28
Tomášov 900 44
From: 10/27/2005
  (from: 12/02/2005 until: 11/30/2010)
Gabriel Repáň
Mierová 28
Tomášov 900 44
From: 10/27/2005 Until: 10/31/2010
  (from: 12/01/2010 until: 11/30/2010)
Gabriel Repáň
Mierová 28
Tomášov 900 44
From: 11/01/2010
  (from: 12/01/2010 until: 01/25/2016)
Gabriel Repáň
Mierová 28
Tomášov 900 44
From: 11/01/2010 Until: 10/31/2015
  (from: 01/26/2016 until: 01/25/2016)
Gabriel Repáň
Mierová 28
Tomášov 900 44
From: 11/01/2015
  (from: 01/26/2016 until: 11/25/2020)
Gabriel Repáň
Mierová 28
Tomášov 900 44
From: 11/01/2015 Until: 11/01/2020
  (from: 11/26/2020 until: 11/25/2020)
PhDr. Milan Schmidt
Školská 14
Bratislava 811 07
  (from: 02/08/2000 until: 05/20/2002)
kpt. Milan Sobota
Romanova 23
Bratislava 851 02
Until: 10/04/2002
  (from: 02/08/2000 until: 10/22/2002)
Milan Šavara
580
Budmerice 900 86
  (from: 12/23/1996 until: 02/25/1999)
Milan Šavara
580
Budmerice 900 86
  (from: 02/26/1999 until: 02/07/2000)
Ing. Marián Štefánek
Cígeľská 14
Bratislava 831 06
  (from: 12/23/1996 until: 02/25/1999)
Ing.Mgr. Ladislav Šutý
Súťažná 10
Bratislava 821 08
  (from: 02/26/1999 until: 12/20/2001)
Ing. Dušan Švantner
Československej armády 28
Brezno 977 01
  (from: 12/23/1996 until: 02/25/1999)
Kpt. Viktor Tomek
Tupolevova 8
Bratislava 851 01
  (from: 12/23/1996 until: 02/25/1999)
Kpt. Viktor Tomek
Tupolevova 8
Bratislava 851 01
Until: 10/04/2002
  (from: 02/26/1999 until: 10/22/2002)
Jaroslav Wieger - člen
Špitálska 20
Bratislava
From: 04/19/2002 Until: 10/04/2002
  (from: 05/21/2002 until: 10/22/2002)
Czeslaw Dzik
Závodná 12256/3B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 06
From: 11/01/2020
  (from: 11/26/2020 until: 03/19/2024)
Christopher David Hibbert
Chester Road 1
Northwood, Middlesex HA6 1BE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/01/2020
  (from: 11/09/2021)
Colin Frank Clacy Souter
Flat 2, Birch House, 48, Holmesdale Road 48
Teddington, Middlesex TW11 9 NA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/18/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/03/2019)
Colin Frank Clacy Souter
Flat 2, Birch House, 48, Holmesdale Road 48
Teddington, Middlesex TW11 9 NA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/18/2014 Until: 06/13/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
Colin Frank Clacy Souter
Flat 2, Birch House, 48, Holmesdale Road 48
Teddington, Middlesex TW11 9 NA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/13/2019
  (from: 07/04/2019 until: 08/11/2020)
Colin Frank Clacy Souter
Flat 2, Birch House, 48, Holmesdale Road 48
Teddington, Middlesex TW11 9 NA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/13/2019 Until: 06/30/2020
  (from: 08/12/2020 until: 08/11/2020)
Christopher David Hibbert
Chester Road 1
Northwood, Middlesex HA6 1BE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/01/2020
  (from: 08/12/2020 until: 11/08/2021)
Other legal facts: 
Rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 111 zo dňa 16.8.1994 o privatizácii časti podnikov Slovenská plavba dunajská š.p. a Štátna plavebná správa Bratislava v zmysle Zák. č. 92/1991 v znení neskorších predpisov. Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.12.1996 v súlade s rozhodnutím č. 111. Stary spis: Sa 1837
  (from: 12/23/1996)
Výpis z uznesenia č. 3/97 zo zasadnutia do- zornej rady konanej dňa 26.03.1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Stary spis: Sa 1837
  (from: 06/19/1997)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 16.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 71/98, Nz 70/98. Stary spis: Sa 1837
  (from: 03/27/1998)
Notárska zápisnica N 506/98, Nz 474/98 zo dňa 21.12.1998 a stanovy spoločnosti,
  (from: 02/26/1999)
Notárska zápisnica č. N 141/99, Nz 138/99 zo dňa 24.6.1999 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 08/27/1999)
Zápis zo 14. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.7.1999. Zápisnica zo záverečného zasadnutia Centrálnej volebnej komisie zo dňa 24.9.1999 - voľba členov Dozornej rady volených zamestnancami. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.10.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 02/08/2000)
Rozhodnutie MH SR o udelení licencie č. 2000 ET 0298 zo dňa 25.1.2000Rozhodnutie MH SR o udelení licencie č. 2000 P 0299 zo dňa 25.1.2000 Koncesná listina vydaná OÚ BA II dňa 25.11.1999 sp. č. : ŽO - 1999/06310/00004 reg.č. 3814/1999
  (from: 03/07/2000)
Zápisnica z riadneho valného zhormaždenia, ktoré sa konalo 6.7.2000.
  (from: 09/29/2000)
Notárska zápisnica č. N 290/01, Nz 277/01 zo dňa 11.4.2001 osvedčujúca zmenu stanov.
  (from: 07/02/2001)
Notárska zápisnica č. N 951/2001, Nz 902/2001 z dňa 9. 11. 2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade.
  (from: 12/21/2001)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. 4. 2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárom JUDr. Ivanom Macákom v notárskej zápisnici N 361/02, Nz 345/02 bola schválená zmena stanov spoločnosti. Deň zániku funkcií predstavenstva: Ing. Pavel Šesták, Ing. Matej Vaníček, Ing. Michal Hičko, Ing. Milan Brindzík, Rezsö Duray, Ing. František Kurej a Ing. Jaroslav Coplák: 19. 4. 2002. Deň zániku funkcií dozornej rady: Ing. Ladislav Denko, Ing. Ján Dubravec, JUDr. Štefan Garai, Dr. Márius Hričovský, Prof. Ing. Dr. Gábor Hulkó DrSc., Ing. Peter Chrappa, Ing. Ján Medelský, PhDr. Milan Schmidt: 19. 4. 2002.
  (from: 05/21/2002)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 5.8.2002 podľa ustanovení § 476 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzavretá medzi Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 ako predávajúcim a spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. IČO: 35 839 228, ako kupujúcim.
  (from: 08/13/2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.10.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 315/2002, Nz 228/2002.
  (from: 10/23/2002)
Rozhodnutia valných zhromaždení, priebeh ktorých bol spísaný do notárskych zápisníc dňa 29.5.2003 - N 216/2003, Nz 42037/2003 a dňa 24.7.2003 - N 328/2003, Nz 62934/2003.
  (from: 12/16/2003)
Notárska zápisnica N 44/2004, Nz 9639/2004 spísaná dňa 05.02.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.02. 2004.
  (from: 03/11/2004)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 08.03.2006.
  (from: 04/19/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 180/2006, NZ 26756/2006, NCRls 26724/2006 zo dňa 29.06.2006. Uznesenie dozornej rady zo dňa 29.06.2006.
  (from: 08/02/2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 325/2006, Nz 53682/2006 spísanej notárom JUDr. Ivanom Lošonským, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena formy akcií.
  (from: 12/29/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.04.2007 - odvolanie a menovanie člena dozornej rady spoločnosti.
  (from: 04/27/2007)
Notárska zápisnica N 80/2008, Nz 10353/2008, NCRls 10273/2008 zo dňa 11.3.2008.
  (from: 04/12/2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 165/2009 Nz 29695/2009 zo dňa 03.09.2009.
  (from: 10/02/2009)
Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 26.10.2010 a 27.10.2010.
  (from: 12/01/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2011.
  (from: 09/29/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.03.2013.
  (from: 03/26/2013)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva zo dňa 13.05.2013.
  (from: 06/01/2013)
Notárska zápisnica č N 447/2014, NZ 23158/2014, NCRls 23577/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2014.
  (from: 07/24/2014)
Rozhodnutie zástupcov zamestnancov o ukončení členstva v dozornej rade.
  (from: 08/02/2014)
Notárska zápisnica N 1417/2014, Nz 58256/2014, NCRls 59476/2014 zmluva o zlúčení zo dňa 15.12.2014.
  (from: 01/01/2015)
Zmluva o zlúčení N 544/2016, Nz 21546/2016, NCRls 22157/2016 zo dňa 15.06.2016.
  (from: 07/01/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2018.
  (from: 09/14/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2015 until: 03/19/2024)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DUNAQUA a.s. 35876379 ,
Horárska
12
  (from: 07/13/2016)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Ferroservis Bratislava s.r.o. 35718315 ,
Prístavná
12
  (from: 01/01/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DONAQUA a.s. 35876379 ,
Horárska
12
  (from: 07/01/2016 until: 07/12/2016)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person