Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1264/B

Business name: 
Mäsoprodukt, akciová spoločnosť
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Svätý Jur 900 21
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 413 692
  (from: 05/18/1992)
Date of entry: 
05/18/1992
  (from: 05/18/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/18/1992)
Objects of the company: 
Nákup a odchov odstavčiat
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Výroba bravčového mäsa
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Výroba konzumných vajec a hydinového mäsa
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Spracovanie a výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Spracovanie exkrementov
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Predaj ošípaných, bravčového mäsa, konzumných vajec, hydiny, a hydinového mäsa a výrobkov
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Sprostredkovanie predaja prác a služieb
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Zahraničnoobchodná činnosť mimo licenčných komodít
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Ivan Hrica
822
Lozorno
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Jiroš - Výkonný riaditeľ spoločnosti:
Drotárska 4
Bratislava
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Mater Lopušný
SNP 16
Modra
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Plank
Októbrova 6
Trnava
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Jaroslav Šmahel
328
Čataj
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Ladislav Tajcnár - predseda predstavenstva
Matičná 42
Bratislava
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Ing. František Valent
Budatínska 43
Bratislava
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Procuration: 
Ing. Ľudmila Hefková
Kudláková 3
Bratislava
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a riaditeľ spoločnosti na základe generálnej plnej moci. Za spoločnosťpodpisujú predstavenstvo, riaditeľ spoločnosti a prokurista. Riaditeľ v rozsahu generálnej plnej moci,prokurista v rozsahu uvedenom v § 14 Obchodného zákoníka.
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Capital: 
138 500 000 Sk
  (from: 02/16/1994 until: 11/23/2021)
108 038 572 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 02/15/1994)
Shares: 
Number of shares: 13850
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/16/1994 until: 11/23/2021)
Number of shares: 10803
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 02/15/1994)
Supervisory board: 
František Brhel
187
Rovinka
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Mária Nemčeková - členovia dozornej rady:
Hrnčiarska 42
Pezinok
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
JUDr. Martin Podhradský - predseda dozornej rady:
Meteorova 7
Bratislava
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť je založená zakladateľskou listinou prevodom spoločného podniku mäsoprodukt na akciovú spoločnosť, v súlade s ust. § 766 ods. 1 a § 69 ods. 2 Obch. zákonníka. Stary spis: Sa 4 Stary spis: Sa 1852
  (from: 05/18/1992 until: 11/23/2021)
Rozhodnutím Valného zhromaždenia zo dňa 11. 3. 1994, v súlade s ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka zaniká Mäsoprodukt, akciová spoločnosť so sídlom Svätý Jur zrušením spoločnosti bez likvidácie rozdelením na dve akciové spoločnosti: Mäsoprodukt Svätý Jur, a.s. so sídlom Svätý Jur a Hydinársky kombinát Rovinka a.s. so sídlom Rovinka. Pri rozdelení spoločnosti prechádza imanie zaniknutej spoločnosti na novovzniknuté spoločnosti. Práva a záväzky na základe dohody akcionárov v celom rozsahu preberá novovzniknutá akciová spoločnosť Mäsoprodukt Svätý Jur, a.s. so sídlom vo Svätom Jure. Vymazuje sa: Mäsoprodukt a.s. so sídlom Svätý Jur z Obchodného registra dňom 20.4.1994. Stary spis: Sa 4 Stary spis: Sa 1852
  (from: 04/20/1994 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person