Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1278/B

Business name: 
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
  (from: 04/30/1992)
Registered seat: 
Cesta Mládeže 12
Malacky 901 01
  (from: 11/29/2002)
Identification number (IČO): 
31 412 955
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
Výroba: pekárskych a cukrárskych výrobkov, doplnkového potravinárskeho sortimentu pre rýchle občerstvenie
  (from: 10/12/2004)
Balenie potravinárskych výrobkov.
  (from: 04/30/1992)
Predaj výrobkov vrátane vlastných predajní.
  (from: 04/30/1992)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/13/2019)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/13/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/1992)
Ing. Iveta Sallemová - Podpredseda
Pračanská 65
Bratislava - Vajnory 831 07
From: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019)
Viera Netoličková - Predseda
Veľkomoravská 2420
Malacky 901 01
From: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019)
Mgr. Eva Kmecová - Člen
Jazdecká 4259/19
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/17/2019
  (from: 08/12/2020)
Acting in the name of the company: 
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/13/2019)
Capital: 
1 407 322,541446 EUR Paid up: 1 407 322,541446 EUR
  (from: 12/05/2009)
Shares: 
Number of shares: 42397
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193918 EUR
  (from: 10/12/2010)
Supervisory board: 
Peter Veľk
Bratislavská 61
Malinovo 900 45
From: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019)
Miroslava Masárová
Clementisa 7
Malacky 901 01
From: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019)
Jaroslav Krpčiar
Suchohrad 59
Suchohrad 900 64
From: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 37/93, Nz 36/93 spísaná dňa 11.2.1993 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 11.2.1993, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti a bolo schválené nové imanie stanov. Starý spis: Sa 1866
  (from: 01/29/1998)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.9.1995, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 169/95, Nz 157/95 zo dňa 26.9.1995. Uznesenie dozornej rady č. 1/98 zo dňa 2.7.1998.
  (from: 03/24/1999)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.2000, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 29.11.2000, na ktorom bol schválený predseda dozornej rady a noví členovia predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.11.2000, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva.
  (from: 03/14/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.6.2001.
  (from: 08/30/2001)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 21.4.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 133/99. Záznam č. 1/2002 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Rudolfa Kovačiča dňa 11.6.2002.
  (from: 11/29/2002)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.06.2004.
  (from: 08/03/2004)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 27.7.2004.
  (from: 10/12/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.09.2009 spísaná do notárskej zápisnice č. N 944/2009, Nz 231005/2009, NCRls 31492/2009 dňa 14.09.2009.
  (from: 12/05/2009)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2010 spísané formou notárskej zápisnice N 1213/2010, Nz 33633/2010, NCRls 34154/2010.
  (from: 10/12/2010)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 08.11.2010.
  (from: 02/01/2011)
Záznam č. 1/2013 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.08.2013.
  (from: 10/23/2013)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person