Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1278/B

Business name: 
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
  (from: 04/30/1992)
Registered seat: 
Cesta Mládeže 12
Malacky 901 01
  (from: 11/29/2002)
Mládeže 12
Malacky 901 01
  (from: 04/30/1992 until: 11/28/2002)
Identification number (IČO): 
31 412 955
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
Výroba: pekárskych a cukrárskych výrobkov, doplnkového potravinárskeho sortimentu pre rýchle občerstvenie
  (from: 10/12/2004)
Balenie potravinárskych výrobkov.
  (from: 04/30/1992)
Predaj výrobkov vrátane vlastných predajní.
  (from: 04/30/1992)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/13/2019)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/13/2019)
Výroba: pekárskych a cukrárskych výrobkov výrobkov kovovýroby a drevovýroby doplnkového potravinárskeho sortimentu pre rýchle občerstvenie
  (from: 04/30/1992 until: 10/11/2004)
prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/16/1994 until: 10/11/2004)
predaj náhradných dielov a súčiastok na motorové vozidlá
  (from: 12/16/1994 until: 10/11/2004)
oprava a servis motorových vozidiel
  (from: 12/16/1994 until: 10/11/2004)
nákup a predaj potravinárskych surovín a prípravkov
  (from: 12/16/1994 until: 10/11/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/1992)
Ing. Iveta Sallemová - Podpredseda
Pračanská 65
Bratislava - Vajnory 831 07
From: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019)
Viera Netoličková - Predseda
Veľkomoravská 2420
Malacky 901 01
From: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019)
Mgr. Eva Kmecová - Člen
Jazdecká 4259/19
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/17/2019
  (from: 08/12/2020)
Mgr. Lucia Brezinová Sameková - predseda
Na doline 10356/9
Bratislava - Vajnory 831 07
From: 09/01/2013
  (from: 07/05/2016 until: 06/12/2019)
Mgr. Lucia Brezinová Sameková - predseda
Na doline 10356/9
Bratislava - Vajnory 831 07
From: 09/01/2013 Until: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019 until: 06/12/2019)
Ing. Marián Dulanský - člen
Záhorácka 54
Malacky
  (from: 12/16/1994 until: 11/16/1995)
Ing. Karol Hlavenka - člen
Rázusa 27
Malacky
  (from: 12/16/1994 until: 11/16/1995)
Otto Holeš - člen
Veľkomoravská 25
Malacky
  (from: 04/30/1992 until: 12/15/1994)
Anna Ichmannová - člen
190
Gajary
  (from: 04/30/1992 until: 12/15/1994)
Ing. Rudolf Kovačič
Školská 19
Marianka 900 33
Until: 06/11/2002
  (from: 08/30/2001 until: 11/28/2002)
Doc.Ing. JUDr. Vladimír Lexa , CSc. - člen
Červeňova 15
Bratislava
  (from: 11/17/1995 until: 03/23/1999)
Ing.Dr. Milan Majerník - člen
Vážska 3564/15
Piešťany
  (from: 03/14/2001 until: 08/29/2001)
Ing. Peter Michalec - člen
A.Trajana 4652/16
Piešťany
  (from: 11/17/1995 until: 06/15/1999)
Ing. Peter Michalec - člen
Vážska 3564/15
Piešťany
  (from: 06/16/1999 until: 03/13/2001)
Ing. Peter Michalec - člen
Vážska 3564/15
Piešťany
  (from: 03/14/2001 until: 08/02/2004)
Ing. Peter Michalec - člen
Vážska 3564/15
Piešťany
Until: 06/30/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Ing. Dušan Miklis - člen
Vodárenská 23
Piešťany
  (from: 03/24/1999 until: 03/13/2001)
Ľudmila Naništová - podpredseda
Kukučínova 67
Malacky
  (from: 04/30/1992 until: 12/15/1994)
Lucia Rudinská - Sameková - člen
Na doline 10356/9
Bratislava - Vajnory 831 07
From: 12/01/2010
  (from: 02/01/2011 until: 04/17/2013)
Ing. Karol Ruman - člen
Starohradská 2
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 12/15/1994)
Ing. Iveta Sallemová
Pračanská 65
Bratislava 831 07
From: 07/01/2004
  (from: 12/05/2009 until: 03/10/2011)
Ing. Iveta Sallemová
Sadmelijská 5
Bratislava 831 06
From: 07/01/2004
  (from: 08/03/2004 until: 12/04/2009)
Ing. Iveta Sallemová - člen
Pračanská 65
Bratislava 831 07
From: 07/01/2004
  (from: 03/11/2011 until: 06/12/2019)
Ing. Iveta Sallemová - člen
Pračanská 65
Bratislava 831 07
From: 07/01/2004 Until: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019 until: 06/12/2019)
Iveta Sameková - člen
Na doline 10356/9
Bratislava - Vajnory 831 07
From: 09/01/2013
  (from: 10/23/2013 until: 06/12/2019)
Iveta Sameková - člen
Na doline 10356/9
Bratislava - Vajnory 831 07
From: 09/01/2013 Until: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019 until: 06/12/2019)
Lýdia Sameková - člen
Račianska 85
Bratislava 831 02
From: 06/11/2002
  (from: 12/05/2009 until: 01/31/2011)
Lýdia Sameková - člen
Račianska 85
Bratislava 831 02
From: 06/11/2002 Until: 11/30/2010
  (from: 02/01/2011 until: 01/31/2011)
Lýdia Sameková - člen
Sadmelijská 5
Bratislava 831 06
From: 06/11/2002
  (from: 11/29/2002 until: 12/04/2009)
Mgr. Lucia Sameková - člen
Na doline 10356/9
Bratislava - Vajnory 831 07
From: 12/01/2010
  (from: 04/18/2013 until: 10/22/2013)
Mgr. Lucia Sameková - člen
Na doline 10356/9
Bratislava - Vajnory 831 07
From: 12/01/2010 Until: 08/31/2013
  (from: 10/23/2013 until: 10/22/2013)
Mgr. Lucia Sameková - predseda
Na doline 10356/9
Bratislava - Vajnory 831 07
From: 09/01/2013
  (from: 10/23/2013 until: 07/04/2016)
Ing. Vojtech Szemes , CSc. - predseda
Húščavova 1
Bratislava
  (from: 11/17/1995 until: 03/13/2001)
Ing. Štefan Škandera - predseda
Mládeže 12
Malacky
  (from: 04/30/1992 until: 12/15/1994)
Ing. Štefan Škandera - predseda
Mládeže 12
Malacky
  (from: 12/16/1994 until: 11/16/1995)
Ing. Marian Ťašký - predseda
Znievska 11
Bratislava
  (from: 03/14/2001 until: 10/22/2013)
Ing. Marian Ťašký - predseda
Znievska 11
Bratislava
Until: 08/31/2013
  (from: 10/23/2013 until: 10/22/2013)
Mgr. Eva Kmecová - Člen
Tulipánová 1454/10
Sečovce 078 01
From: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019 until: 08/11/2020)
Acting in the name of the company: 
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/13/2019)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/05/2016 until: 06/12/2019)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/1992 until: 07/04/2016)
Capital: 
1 407 322,541446 EUR Paid up: 1 407 322,541446 EUR
  (from: 12/05/2009)
42 397 000 Sk
  (from: 01/29/1998 until: 12/04/2009)
35 392 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 01/28/1998)
Shares: 
Number of shares: 42397
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193918 EUR
  (from: 10/12/2010)
Number of shares: 42397
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193918 EUR
  (from: 12/05/2009 until: 10/11/2010)
Number of shares: 42397
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/29/1998 until: 12/04/2009)
Number of shares: 34330
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 01/28/1998)
Number of shares: 1062
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 01/28/1998)
Supervisory board: 
Peter Veľk
Bratislavská 61
Malinovo 900 45
From: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019)
Miroslava Masárová
Clementisa 7
Malacky 901 01
From: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019)
Jaroslav Krpčiar
Suchohrad 59
Suchohrad 900 64
From: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019)
Helena Čermáková - člen
Závod-ská 712
Veľké Leváre
  (from: 04/30/1992 until: 12/15/1994)
Darina Dobrovodská - člen
104
Kostolište
  (from: 04/30/1992 until: 12/15/1994)
Ing. Eva Hoffmannová - predseda
Bernolá-kova
Malacky
  (from: 04/30/1992 until: 12/15/1994)
Ing. Ladislav Kučera
Cabanova 9
Bratislava
  (from: 12/16/1994 until: 11/16/1995)
JUDr. PhDr. Zdenko Maderič - predseda
Bancíkova 7
Bratislava
  (from: 06/16/1999 until: 03/13/2001)
JUDr. PhDr. Zdenko Maderič - predseda
Vážska 3564/13
Piešťany
  (from: 11/17/1995 until: 06/15/1999)
Ing. Milan Majerník - člen
Vážska 3564/11
Piešťany
  (from: 11/17/1995 until: 03/13/2001)
Ing. Dušan Miklis - člen
Vodárenská 23
Piešťany
  (from: 03/14/2001 until: 02/05/2019)
Ing. Dušan Miklis - člen
Vodárenská 23
Piešťany
From: 03/10/2001 Until: 10/14/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
Viera Netoličková
Veľkomoravská 2420
Malacky
  (from: 12/16/1994 until: 11/16/1995)
Viera Netoličková - člen
Veľkomoravská 2420
Malacky
  (from: 11/17/1995 until: 03/13/2001)
Ing Štefan Šebesta
Holubyho 1/A
Bratislava
  (from: 12/16/1994 until: 11/16/1995)
Ing. Robert Veselý
Ventúrska 16
Bratislava
  (from: 12/16/1994 until: 11/16/1995)
Vladimír Voľný
Štúrova 139
Malacky
  (from: 12/16/1994 until: 11/16/1995)
Juraj Samek - predseda
Na doline 9
Bratislava 831 07
From: 11/30/2018 Until: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019 until: 06/12/2019)
Viera Netoličková - člen
Veľkomoravská 2420
Malacky
From: 11/30/2018 Until: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019 until: 06/12/2019)
Marek Sallem
Pračanská 9861/65
Bratislava-Vajnory 831 07
From: 11/30/2018 Until: 05/17/2019
  (from: 06/13/2019 until: 06/12/2019)
Marek Sallem
Pračanská 9861/65
Bratislava-Vajnory 831 07
From: 11/30/2018
  (from: 02/06/2019 until: 06/12/2019)
Juraj Samek - predseda
Na doline 9
Bratislava 831 07
  (from: 03/14/2001 until: 06/12/2019)
Viera Netoličková - člen
Veľkomoravská 2420
Malacky
  (from: 03/14/2001 until: 06/12/2019)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 37/93, Nz 36/93 spísaná dňa 11.2.1993 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 11.2.1993, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti a bolo schválené nové imanie stanov. Starý spis: Sa 1866
  (from: 01/29/1998)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.9.1995, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 169/95, Nz 157/95 zo dňa 26.9.1995. Uznesenie dozornej rady č. 1/98 zo dňa 2.7.1998.
  (from: 03/24/1999)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.2000, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 29.11.2000, na ktorom bol schválený predseda dozornej rady a noví členovia predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.11.2000, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva.
  (from: 03/14/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.6.2001.
  (from: 08/30/2001)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 21.4.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 133/99. Záznam č. 1/2002 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Rudolfa Kovačiča dňa 11.6.2002.
  (from: 11/29/2002)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.06.2004.
  (from: 08/03/2004)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 27.7.2004.
  (from: 10/12/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.09.2009 spísaná do notárskej zápisnice č. N 944/2009, Nz 231005/2009, NCRls 31492/2009 dňa 14.09.2009.
  (from: 12/05/2009)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2010 spísané formou notárskej zápisnice N 1213/2010, Nz 33633/2010, NCRls 34154/2010.
  (from: 10/12/2010)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 08.11.2010.
  (from: 02/01/2011)
Záznam č. 1/2013 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.08.2013.
  (from: 10/23/2013)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person