Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1280/B

Business name: 
CEVASERVIS a.s.
  (from: 04/29/1992)
Registered seat: 
Cementárska 15
Stupava 900 31
  (from: 11/07/1996)
Cementárska 1
Stupava 900 31
  (from: 04/29/1992 until: 11/06/1996)
Identification number (IČO): 
31 412 670
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/07/1996)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/07/1996)
montáž elektrických zariadení do 1000 V v objektoch "A" triedy, (silnoprúdové a slaboprúdové elektrické rozvody, NN prípojky pre nové odberné miesta, montáž a pripojenie elektr. častí pracovných strojov a spotrebičov s pevným prívodom
  (from: 11/07/1996)
oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A". Odstraňovanie chýb zistených pri periodických revíziach vyhľadávanie a odstraňovanie porúch el. zariadení
  (from: 11/07/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/07/1996)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 11/07/1996)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/07/1996)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/07/1996)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/07/1996)
prenájom strojov
  (from: 11/07/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/26/2000)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane bytového hospodárstva
  (from: 10/26/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/26/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/26/2000)
výroba náhradných dielov, strojárenských výrobkov, výrobných strojov a zariadení
  (from: 04/29/1992 until: 08/09/2010)
strojárenská výroba investičných celkov, dopravných zariadení a vzduchotechnického potrubia
  (from: 04/29/1992 until: 08/09/2010)
záručný a pozáručný servis zariadení na výroby tlakového vzduchu
  (from: 04/29/1992 until: 11/06/1996)
stredné a generálne opravy zariadení na výrobu tlakového vzduchu, montáž a ich uvádzanie do prevádzky
  (from: 04/29/1992 until: 11/06/1996)
činnosť konsignačného skladu
  (from: 04/29/1992 until: 10/25/2000)
obchodná činnosť vo väzbe na výrobnú činnosť
  (from: 04/29/1992 until: 08/09/2010)
výroba pary
  (from: 04/29/1992 until: 10/25/2000)
výroba plastových okien a dverí a ich montáž
  (from: 11/02/1992 until: 08/09/2010)
iná špecializovaná veľkoobchodná činnosť
  (from: 11/02/1992 until: 11/06/1996)
iná špecializovaná maloobchodná činnosť
  (from: 11/02/1992 until: 11/06/1996)
odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených elektrických zariadeniach (revízie) bez obmedzenia napätia v objektoch triedy "A"
  (from: 11/07/1996 until: 07/26/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/26/2000)
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 10/25/2000)
Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva
Hlavná 997/72
Stupava 900 31
From: 08/11/2017
  (from: 09/20/2017)
RNDr. Peter Dyba - člen predstavenstva
Gaštanova 1867/18
Stupava 900 31
From: 08/11/2017
  (from: 09/20/2017)
Milan Balog - člen
Budovateľská 7
Stupava
  (from: 04/29/1992 until: 01/26/1995)
Ing. Peter Balog - podpredseda
Budovateľská 7
Stupava
  (from: 04/29/1992 until: 02/08/1995)
Ing. Peter Bauer - člen
Hrdličkova 6
Bratislava
  (from: 07/27/1999 until: 10/25/2000)
Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ
Hrdličkova 6
Bratislava
  (from: 02/09/1995 until: 11/06/1996)
Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ
Hrdličkova 6
Bratislava
  (from: 11/07/1996 until: 07/26/1999)
Ing. Vladimír Čajkovič - člen
Wolkrova 23
Bratislava
  (from: 07/27/1999 until: 10/25/2000)
Ing. Ivan Čudrnák - člen
Bardošova 25
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 01/26/1995)
RNDr. Peter Dyba - člen
Kukučinova 10
Stupava
  (from: 04/29/1992 until: 02/08/1995)
RNDr. Peter Dyba - člen
Sama Chalúpku 995/11
Stupava
Until: 07/01/2003
  (from: 10/26/2000 until: 09/24/2003)
RNDr. Peter Dyba - predseda predstavenstva a riaditeľ
Gaštanová 1867/18
Stupava 900 31
From: 07/01/2003
  (from: 08/13/2008 until: 09/19/2017)
RNDr. Peter Dyba - predseda predstavenstva a riaditeľ
Gaštanová 1867/18
Stupava 900 31
From: 07/01/2003 Until: 08/11/2017
  (from: 09/20/2017 until: 09/19/2017)
RNDr. Peter Dyba - predseda predstavenstva a riaditeľ
Sama Chalúpku 995/11
Stupava 900 31
From: 07/01/2003
  (from: 09/25/2003 until: 08/12/2008)
Ing. Ľuboš Ivica - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Budovateľská 7
Stupava
Until: 07/01/2003
  (from: 07/27/1999 until: 09/24/2003)
Ing. Pavol Kužma - člen
Zemplínska 6455/5
Prešov 080 01
From: 11/20/2007
  (from: 11/29/2007 until: 02/16/2017)
Ing. Pavol Kužma - člen
Zemplínska 6455/5
Prešov 080 01
From: 11/20/2007 Until: 02/07/2017
  (from: 02/17/2017 until: 02/16/2017)
Ing. Ľubomír Lohazer - člen
Mlynská 1001/5
Stupava
Until: 07/01/2003
  (from: 07/27/1999 until: 09/24/2003)
Ing. Ľubomír Lohazer - člen
Dlhá 2368/4
Stupava 900 31
From: 02/07/2017
  (from: 02/17/2017 until: 09/19/2017)
Ing. Ľubomír Lohazer - člen
Dlhá 2368/4
Stupava 900 31
From: 02/07/2017 Until: 08/11/2017
  (from: 09/20/2017 until: 09/19/2017)
Katarína Melicherová - člen
Palkovičova 13
Bratislava 821 08
From: 12/18/2006
  (from: 01/09/2007 until: 11/28/2007)
Katarína Melicherová - člen
Palkovičova 13
Bratislava 821 08
From: 12/18/2006 Until: 11/20/2007
  (from: 11/29/2007 until: 11/28/2007)
Rudolf Miklošovič - člen predstavenstva
Vlčie hrdlo 23
Bratislava 821 07
From: 07/01/2003
  (from: 09/25/2003 until: 11/23/2005)
Rudolf Miklošovič - člen predstavenstva
Vlčie hrdlo 23
Bratislava 821 07
From: 07/01/2003 Until: 06/24/2004
  (from: 11/24/2005 until: 11/23/2005)
Ing. Milan Mikluš - člen predstavenstva
Dostojevského 2563/17
Poprad 058 01
From: 07/01/2003
  (from: 09/25/2003 until: 01/08/2007)
Ing. Milan Mikluš - člen predstavenstva
Dostojevského 2563/17
Poprad 058 01
From: 07/01/2003 Until: 12/18/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Ing. Roman Minarovič - člen
Ružova 9
Stupava
  (from: 07/27/1999 until: 10/25/2000)
Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny
Hlavná 58
Stupava
  (from: 02/09/1995 until: 11/06/1996)
Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny
Ružová 9
Stupava
  (from: 11/07/1996 until: 07/26/1999)
Stanislav Moncman - člen
Sama Chalupku 995
Stupava
  (from: 04/29/1992 until: 01/26/1995)
František Polák - člen
Rímska 212
Stupava
  (from: 04/29/1992 until: 01/26/1995)
Ladislav Pšenko - člen
Budovateľská 961
Stupava
  (from: 04/29/1992 until: 01/26/1995)
Ing. Eduard Ryba - predseda
Budovateľská 7
Stupava
  (from: 04/29/1992 until: 02/08/1995)
Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ
Budovateľská 7
Stupava
  (from: 02/09/1995 until: 11/06/1996)
Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ
Budovateľská 8
Stupava
  (from: 11/07/1996 until: 07/26/1999)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva a najmenej jeden ďalší člen predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/26/2000)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 10/25/2000)
Capital: 
361 190 EUR Paid up: 361 190 EUR
  (from: 10/20/2009)
10 835 700 Sk Paid up: 10 835 700 Sk
  (from: 02/07/2006 until: 10/19/2009)
72 238 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 02/06/2006)
Shares: 
Number of shares: 72238
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 EUR
  (from: 10/07/2014)
Number of shares: 72238
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevod akcií spoločnosti je možný len po predchádzajúcom súhlase predstavenstva
  (from: 10/20/2009 until: 10/06/2014)
Number of shares: 72238
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 150 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevod akcií spoločnosti je možný len po predchádzajúcom súhlase predstavenstva
  (from: 02/07/2006 until: 10/19/2009)
Number of shares: 72238
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/17/2000 until: 02/06/2006)
Number of shares: 72238
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/27/1995 until: 03/16/2000)
Number of shares: 70071
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 01/26/1995)
Number of shares: 2167
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 01/26/1995)
Supervisory board: 
Matúš Minarovič
Gaštanová 1868/16
Stupava 900 31
From: 09/22/2021
  (from: 11/03/2021)
Soňa Šerešová
Pod Kopcami 3447/6
Stupava 900 31
From: 09/22/2021
  (from: 11/03/2021)
Roman Minarovič
Gaštanová 1868/16
Stupava 900 31
From: 09/22/2021
  (from: 11/03/2021)
Ing. Anton Daráš - člen
Záhumenská 841
Stupava
  (from: 04/29/1992 until: 01/26/1995)
JUDr. František Fusek - člen
Krížna 2
Stupava
  (from: 04/29/1992 until: 12/01/1993)
Ing. Dagmar Gulová - predseda
J. Holčíka 302
Budmerice
  (from: 04/29/1992 until: 12/01/1993)
Ing. Ľuboš Ivica
Budovateľská 7
Stupava
  (from: 11/07/1996 until: 07/26/1999)
Ing. Alexander Jašík - člen
Budovateľská 960
Stupava
  (from: 04/29/1992 until: 11/06/1996)
Ing. Richard Kerekéš - člen
Moyzesová 2
Trenčín
  (from: 04/29/1992 until: 01/26/1995)
Ing. Ladislav Koch
Tomášikova 15
Košice 040 01
From: 06/24/2004
  (from: 11/24/2005 until: 08/12/2008)
Ing. Ladislav Koch
Tomášikova 15
Košice 040 01
From: 06/24/2004 Until: 06/26/2008
  (from: 08/13/2008 until: 08/12/2008)
Ing. Ľudovít Kristiník
Wolkrova 43
Bratislava
  (from: 12/02/1993 until: 01/26/1995)
Katarína Melicherová
Palkovičova 13
Bratislava 821 08
From: 06/26/2008
  (from: 08/13/2008 until: 03/07/2017)
Katarína Melicherová
Palkovičova 13
Bratislava 821 08
From: 06/26/2008 Until: 02/13/2017
  (from: 03/08/2017 until: 03/07/2017)
Ing. Milan Mikluš
Majoránová 12
Bratislava 821 07
From: 06/23/2015
  (from: 07/24/2015 until: 06/13/2017)
Ing. Milan Mikluš
Majoránová 12
Bratislava 821 07
From: 06/23/2015 Until: 06/05/2017
  (from: 06/14/2017 until: 06/13/2017)
Ing. Roman Minarovič
Gaštanová 1868/16
Stupava 900 31
From: 12/04/2003
  (from: 11/24/2005 until: 06/13/2017)
Ing. Roman Minarovič
Gaštanová 1868/16
Stupava 900 31
From: 12/04/2003 Until: 06/05/2017
  (from: 06/14/2017 until: 06/13/2017)
Jitka Minarovičová
Hlavná 999/56
Stupava 900 31
From: 10/11/2010
  (from: 10/21/2010 until: 07/23/2015)
Jitka Minarovičová
Hlavná 999/56
Stupava 900 31
From: 10/11/2010 Until: 06/23/2015
  (from: 07/24/2015 until: 07/23/2015)
Ing. Jozef Naňák - člen
Jégeho 15
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 11/06/1996)
Ján Odrovič
Budovateľská 6
Stupava
  (from: 12/02/1993 until: 01/26/1995)
Ing. Peter Pavlík
ul. 8. mája 850/9
Ľubica 059 71
From: 12/04/2003
  (from: 11/24/2005 until: 10/20/2010)
Ing. Peter Pavlík
ul. 8. mája 850/9
Ľubica 059 71
From: 12/04/2003 Until: 10/11/2010
  (from: 10/21/2010 until: 10/20/2010)
Ivan Petríček
ul. Oslobodenia 15/29
Žilina-Bánová 010 04
From: 06/24/2004
  (from: 11/24/2005 until: 03/07/2017)
Ivan Petríček
ul. Oslobodenia 15/29
Žilina-Bánová 010 04
From: 06/24/2004 Until: 02/13/2017
  (from: 03/08/2017 until: 03/07/2017)
Ing. Dušan Piaček
Hlavná 999/58
Stupava
  (from: 11/07/1996 until: 07/26/1999)
Ing. Dušan Piaček - predseda
Hlavná 999/58
Stupava
  (from: 07/27/1999 until: 11/23/2005)
Ing. Dušan Piaček - predseda
Hlavná 999/58
Stupava
Until: 12/04/2003
  (from: 11/24/2005 until: 11/23/2005)
Ladislav Pšenko
Budovateľská 961
Stupava
  (from: 11/07/1996 until: 07/26/1999)
Ladislav Pšenko - člen
Budovateľská 961
Stupava
  (from: 01/27/1995 until: 11/06/1996)
Ladislav Pšenko - člen
Budovateľská 961
Stupava
  (from: 07/27/1999 until: 11/23/2005)
Ladislav Pšenko - člen
Budovateľská 961
Stupava
Until: 12/04/2003
  (from: 11/24/2005 until: 11/23/2005)
Ferdinand Slezák
Veterná 11
Stupava
  (from: 12/02/1993 until: 01/26/1995)
Ing. Michal Štoffa - člen
Budovateľská 961
Stupava
  (from: 07/27/1999 until: 11/23/2005)
Ing. Michal Štoffa - člen
Budovateľská 961
Stupava
Until: 12/04/2003
  (from: 11/24/2005 until: 11/23/2005)
Soňa Šerešová
Hlavná 72
Stupava 900 31
From: 02/13/2017 Until: 09/22/2021
  (from: 11/03/2021 until: 11/02/2021)
Soňa Šerešová
Hlavná 72
Stupava 900 31
From: 02/13/2017
  (from: 03/08/2017 until: 11/02/2021)
Lucia Minarovičová
Hlavná 72
Stupava 900 31
From: 02/13/2017 Until: 09/22/2021
  (from: 11/03/2021 until: 11/02/2021)
Roman Minarovič
Gaštanová 1868/16
Stupava 900 31
From: 06/05/2017 Until: 09/22/2021
  (from: 11/03/2021 until: 11/02/2021)
Roman Minarovič
Gaštanová 1868/16
Stupava 900 31
From: 06/05/2017
  (from: 06/14/2017 until: 11/02/2021)
Lucia Minarovičová
Hlavná 72
Stupava 900 31
From: 02/13/2017
  (from: 03/08/2017 until: 11/02/2021)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie konané dňa 17.06.1994 prijalo nové stanovy akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 229 Stary spis: Sa 1868
  (from: 01/27/1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.06.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 43/96, Nz 32/96. Stary spis: Sa 229 Stary spis: Sa 1868
  (from: 11/07/1996)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 10.6.1998. Notárska zápisnica N 279/98, Nz 267/98 spísaná dňa 25.6.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.1998, na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.6..1998, na ktorom bol zvolený predseda dozornej rady a zmena v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.6.1998, na ktorom bol zvolený predseda.
  (from: 07/27/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.12.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 180/99, Nz 179/99 spísanou notárkou JUDr. Irenou Bošanskou.
  (from: 03/17/2000)
Nové úplné znenie stanov spoločnosti prijaté na valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.2000, preibeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 247/2000 zo dňa 15.6.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 28.10.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 8.6.2000.
  (from: 10/26/2000)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 247/01-234 zo dňa 21.11.2001 bol vyhlásený konkurz na majetok CEVASERVIS a.s., Cementárska 15, 900 31 Stupava, IČO: 31 412 670. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Pukalovič, Vajnorská 8/A, Bratislava.
  (from: 01/28/2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.7.2003, na ktorom boli odvolaní členovia predstavenstva a menovaní noví členovia predstavenstva.
  (from: 09/25/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 7K 247/01 zo dňa 7.7.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2003 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu CEVASERVIS a.s., Cementárska 15, Stupava, IČO: 31 412 670. Ing. Jozef Pukalovič, komerčný právnik, Vajnorská 8/A, Bratislava bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 11/28/2003)
Notárska zápisnica N1056/2003, Nz 114683/2003 napísaná dňa 4.12.2003. Dušan Piaček, člen dozornej rady do 4.12.2003. Ladislav Pšenko, člen dozornej rady do 4.12.2003. Ing. Michal Štoffa, člen dozornej rady do 4.12.2003. Notárska zápisnica N 417/2004, Nz 54181/2004 napísaná dňa 24.6.2004 notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Rudolf Miklošovič, člen predstavenstva do 24.6.2004.
  (from: 11/24/2005)
Notárska zápisnica N 509/2005, Nz 67814/2004, NCRls 66973/2005 spísaná dňa 22.12.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 16.12.2005.
  (from: 02/07/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 18.12.2006.
  (from: 01/09/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.11.2007.
  (from: 11/29/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2008.
  (from: 08/13/2008)
Notárska zápisnica zo dňa 07.07.2010 ( N 19/2010, Nz 24132/2010)
  (from: 08/10/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.10.2010.
  (from: 10/21/2010)
Notárska zápisnica - N 256/2014, Nz 35818/2014, NCRls 36578/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2014.
  (from: 10/07/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015.
  (from: 07/24/2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.02.2017.
  (from: 03/08/2017)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.08.2017.
  (from: 09/20/2017)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person