Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1281/B

Business name: 
LOGIN, akciová spoločnosť
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
Registered seat: 
Royova 5/A
Bratislava 831 01
  (from: 05/03/2006 until: 09/29/2006)
Identification number (IČO): 
34 116 206
  (from: 02/22/1995)
Date of entry: 
02/22/1995
  (from: 02/22/1995)
Date of deletion: 
09/30/2006
  (from: 09/30/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/30/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/22/1995)
Capital: 
3 040 000 Sk Paid up: 3 040 000 Sk
  (from: 04/23/2003 until: 09/29/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2006 o zrušení spoločnosti LOGIN, akciová spoločnosť, so sídlom Royova 5/A, Bratislava, IČO: 34 116 206 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa ,Vložka č.1281/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou TEMPEST a.s. , so sídlom Plynárenská 7/B,821 09 Bratislava, IČO: 31 326 650, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, Vložka č. 3771/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 26.9.2006 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 5502006, Nz 377389/2006 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, stáva právnym nástupcom LOGIN, akciová spoločnosť a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 09/30/2006)
Legal successor: 
TEMPEST a.s.
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (from: 09/30/2006)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person