Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1293/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Záhorské strojárne a.s. v likvidácii
  (from: 07/04/2002)
Registered seat: 
Palackého 14
Košice 040 01
  (from: 07/04/2002)
Identification number (IČO): 
31 412 467
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
Výroba strojov a zariadení pre stavebníctvo a ďalšie rezorty
  (from: 04/28/1992)
Servisná a montážna činnosť
  (from: 04/28/1992)
Vykonávanie tuzemskej a zahraničnej obchodnej činnosti
  (from: 04/28/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/04/2002)
Ing. Robert Varga - predseda
Jesenského 4
Senec 903 01
  (from: 01/28/2002)
Ing. Peter Michálek - podpredseda
Schiffelova 15
Holíč 908 51
  (from: 01/28/2002)
Ing. Leszek Tabas
Lúčky 33
Holíč 908 51
  (from: 01/28/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne likvidátor úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Ostatné úkony sú v mene spoločnosti oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/04/2002)
Capital: 
33 489 000 Sk
  (from: 04/28/1992)
Shares: 
Number of shares: 33489
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/08/2001)
Supervisory board: 
Juraj Jandl
Lúčky 1528/6
Holíč 908 51
  (from: 08/08/2001)
Ivan Šimonovič
Štefánikova 702/15
Senica
From: 06/14/2002
  (from: 07/04/2002)
Ing. Pavel Tokoš
314
Popudinské Močidlany
From: 06/14/2002
  (from: 07/04/2002)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Michal Mandzák
223
Kochanovce 066 01
  (from: 07/04/2002)
Other legal facts: 
Stanovy v súlade so zák. č. 513/1991 Zb. boli odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.2.1993. Stary spis: Sa 479 Stary spis: Sa 1881
  (from: 08/30/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29. 6.1993. Stary spis: Sa 479 Stary spis: Sa 1881
  (from: 07/06/1994)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 20.6.1996, priebeh ktorého bol spísaný do notárskej zápisnice Nz 135/96. Stary spis: Sa 1881
  (from: 05/23/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.6.1997. Stary spis: Sa 1881
  (from: 07/21/1997)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.6.1998, priebeh ktorého bol spísaný do notárskej zápisnice N 117/98, Nz 96/98.
  (from: 10/16/1998)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.6.1999 pod. č. N 87/99, Nz 72/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/10/1999)
Notárska zápisnica N 61/2000 Nz 49/200 zo dňa 26.5.2000, JUDr. Viery Kotvanovej, notára so sídlom v Holíči, osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, konaného dňa 26.5.2000, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania, zmena a doplnenie stanov a.s. a odvolanie a voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 08/08/2001)
Zmena stanov spoločnosti stanovená riadnym valným zhromaždením dňa 29.6.2001, priebeh ktorého bol spísaný do notárskej zápisnice č. N 92/2001, Nz 82/2001 JUDr. Vierou Kotvanovou, notárom so sídlom v Holíči.
  (from: 01/28/2002)
Notárska zápisnica č. N 102/02, Nz 83/02 zo dňa 14. 6. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti s jej likvidáciou ku dňu 14. 6. 2002, vymenovaní likvidátora, zmene členov predstavenstva a dozornej rady a zmene stanov. Deň zániku funkcie člena predstavenstva Ing. Antona Prostináka a členov dozornej rady Anton Gašparových, Ján Rybár, Ing. Dalibor Surkoš a Ing. Peter Fábik: 14. 6. 2002.
  (from: 07/04/2002)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person