Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1293/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Záhorské strojárne a.s. v likvidácii
  (from: 07/04/2002)
Záhorské strojárne a.s.
  (from: 04/28/1992 until: 07/03/2002)
Registered seat: 
Palackého 14
Košice 040 01
  (from: 07/04/2002)
Záhorská Ves 900 65
  (from: 04/28/1992 until: 07/03/2002)
Identification number (IČO): 
31 412 467
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
Výroba strojov a zariadení pre stavebníctvo a ďalšie rezorty
  (from: 04/28/1992)
Servisná a montážna činnosť
  (from: 04/28/1992)
Vykonávanie tuzemskej a zahraničnej obchodnej činnosti
  (from: 04/28/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/04/2002)
Managing board
  (from: 01/28/2002 until: 07/03/2002)
Managing board
  (from: 05/23/1997 until: 01/27/2002)
Managing board
  (from: 04/28/1992 until: 05/22/1997)
Ing. Robert Varga - predseda
Jesenského 4
Senec 903 01
  (from: 01/28/2002)
Ing. Peter Michálek - podpredseda
Schiffelova 15
Holíč 908 51
  (from: 01/28/2002)
Ing. Leszek Tabas
Lúčky 33
Holíč 908 51
  (from: 01/28/2002)
JUDr. Štefan Agh - člen
Budatínska 55
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 01/30/1996)
JUDr. Štefan Agh - podpredseda
Budatínska 55
Bratislava
  (from: 05/23/1997 until: 07/20/1997)
JUDr. Štefan Agh - predseda predstavenstva
Budatínska 55
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 05/22/1997)
JUDr. Štefan Agh - predseda predstavenstva
Budatínska 55
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 05/22/1997)
Ing. Anton Bobrík
Sasinkova 345
Kopčany
  (from: 07/21/1997 until: 11/09/1999)
Ing. Vlastimil Formánek - člen
Bernolákov rad 343
Šaštín - Stráže
  (from: 05/23/1997 until: 07/20/1997)
Anton Gašparových - člen predstavenstva
Záhorácka
Malacky
  (from: 04/28/1992 until: 07/05/1994)
Marián Gbelský - člen
Kulíškova 15
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 01/30/1996)
RNDr. Jozef Gbelský , CSc. - predseda predstavenstva
I. Bukovčana 13
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 01/30/1996)
Ing. Pavol Hallon - člen predstavenstva
Záhorácka 49
Malacky
  (from: 04/28/1992 until: 07/05/1994)
Juraj Jandl
Sídlisko Lúčky 1528/6
Holíč 908 51
  (from: 11/10/1999 until: 08/07/2001)
Juraj Jandl - člen
Lúčky 6
Holíč
  (from: 05/23/1997 until: 07/20/1997)
Marta Jánošová - člen predstavenstva
Záhorská Ves
  (from: 04/28/1992 until: 07/05/1994)
Jozef Kiška
Masarykova 422
Kopčany 908 48
  (from: 11/10/1999 until: 08/07/2001)
Ambróz Kovarovič - člen
Hviezdoslavova 54
Zohor
  (from: 05/23/1997 until: 07/20/1997)
Ambróz Kovarovič - predseda predstavenstva
Hviezdoslavova 57
Zohor
  (from: 04/28/1992 until: 07/05/1994)
Ing. Radoslav Lellák
Staromyjavská 721/12
Myjava
  (from: 10/16/1998 until: 11/09/1999)
Ing. Peter Michálek - podpredseda
Schiffelova 15
Holíč 908 51
  (from: 08/08/2001 until: 01/27/2002)
Ing. Peter Michálek - predseda
Schiffelova 15
Holíč
  (from: 05/23/1997 until: 08/07/2001)
Ing. Miroslav Poláčik - člen
Sklodowskej 21
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 05/22/1997)
Ing. Ivan Pollák - člen
Vavilova 3
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 05/22/1997)
Ing. Anton Prostinák
Žltá ulica 661
Nitrianske Pravno 972 13
  (from: 01/28/2002 until: 07/03/2002)
Ing. Hugo Skyva
Pod rovnicami 19
Bratislava 841 05
  (from: 11/10/1999 until: 08/07/2001)
Ing. Leszek Tabas - predseda
Lúčky 33
Holíč 908 51
  (from: 08/08/2001 until: 01/27/2002)
Ing. Robert Varga
Jesenského 4
Senec
  (from: 07/21/1997 until: 08/07/2001)
Ing. Robert Varga
Jesenského 4
Senec 903 01
  (from: 08/08/2001 until: 01/27/2002)
Ing. Július Zeman
Lúčky 17
Holíč
  (from: 10/16/1998 until: 11/09/1999)
Milan Zettík - podpredseda predstavenstva
281enstva
Záhorská Ves
  (from: 04/28/1992 until: 05/22/1997)
Ivan Zubo - člen
Homolova 10
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 05/22/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne likvidátor úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Ostatné úkony sú v mene spoločnosti oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/04/2002)
Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú a za spoločnosť podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/28/2002 until: 07/03/2002)
Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenia. Spoločnosť zaväzujú a za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačené- mu alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/23/1997 until: 01/27/2002)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/28/1992 until: 05/22/1997)
Capital: 
33 489 000 Sk
  (from: 04/28/1992)
Shares: 
Number of shares: 33489
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/08/2001)
Number of shares: 33489
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/30/1993 until: 08/07/2001)
Number of shares: 32484
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 08/29/1993)
Number of shares: 1005
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 08/29/1993)
Supervisory board: 
Juraj Jandl
Lúčky 1528/6
Holíč 908 51
  (from: 08/08/2001)
Ivan Šimonovič
Štefánikova 702/15
Senica
From: 06/14/2002
  (from: 07/04/2002)
Ing. Pavel Tokoš
314
Popudinské Močidlany
From: 06/14/2002
  (from: 07/04/2002)
Ing. Jozef Cifer
Za parkom 22
Veľký Krtíš
  (from: 07/21/1997 until: 10/15/1998)
Pavol Danihel - podpredseda dozornej rady
560
Záhorská Ves
  (from: 04/28/1992 until: 07/05/1994)
Ing. Peter Fábik
Včelárska 30
Prievidza 971 01
  (from: 01/28/2002 until: 07/03/2002)
Ing. Vlastimil Formánek
Bernolákov rad 343
Šaštín - Stráže
  (from: 07/21/1997 until: 10/15/1998)
Anton Gašparových
Záhorácka 1938/81
Malacky
  (from: 10/16/1998 until: 07/03/2002)
RNDr. Jozef Gbelský , CSc. - člen
I. Bukovčana 13
Bratislava
  (from: 05/23/1997 until: 07/20/1997)
Ing. Stanislav Gurský
Majakovského 22/1
Prievidza
  (from: 07/21/1997 until: 10/15/1998)
Ing. Eva Holmannová - predseda dozornej rady
Bernolákova 2423/9
Malacky
  (from: 04/28/1992 until: 07/05/1994)
Ing. Jozef Huljak
Králika 18/8
Prievidza
  (from: 10/16/1998 until: 01/27/2002)
Ing. Juraj Jandl
Lúčky 6
Holíč
  (from: 07/21/1997 until: 10/15/1998)
Marta Jánošová - člen
Hlavná ulica 555
Záhorská Ves
  (from: 05/23/1997 until: 10/15/1998)
Ing. Jozef Jaroš - člen
Drobného 10
Bratislava
  (from: 05/23/1997 until: 07/20/1997)
JUDr. Robert Kovačič - predseda
Jelačičova 18
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 05/22/1997)
JUDr. Robert Kovačič - predseda
Jelačičova 18
Bratislava
  (from: 05/23/1997 until: 07/20/1997)
RNDr. Dušan Manica - podpredseda
Palkovičova 10/4
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 01/30/1996)
Emil Matejkovič - člen
164
Záhorská Ves
  (from: 07/06/1994 until: 05/22/1997)
Emil Matejkovič - podpredseda
164
Záhorská Ves
  (from: 05/23/1997 until: 10/15/1998)
Ing. Branislav Mojžiš
Boženy Nemcovej 16
Veľký Krtíš
  (from: 10/16/1998 until: 08/07/2001)
Ján Rybár
280
Záhorská Ves
  (from: 10/16/1998 until: 07/03/2002)
Ing. Hugo Skyva
Pod Rovnicami 19
Bratislava
  (from: 10/16/1998 until: 11/09/1999)
Ing. Dalibor Surkoš
Boženy Nemcovej 16
Veľký Krtíš 990 01
  (from: 08/08/2001 until: 07/03/2002)
Ing. Miroslav Svetlík - člen predstavenstva
Lábska 4
Zohor
  (from: 04/28/1992 until: 07/05/1994)
Ing. Lezsek Tabas
Lúčky 33
Holíč
  (from: 10/16/1998 until: 08/07/2001)
Prof.Ing. Pavol Vincúr - podpredseda
Prešovská 32
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 05/22/1997)
Prof.Ing. Pavol Vincúr , ,CSc. - člen
Prešovská 32
Bratislava
  (from: 05/23/1997 until: 07/20/1997)
Ing. Július Zeman
Lúčky 1531/9
Holíč 908 51
  (from: 11/10/1999 until: 08/07/2001)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Michal Mandzák
223
Kochanovce 066 01
  (from: 07/04/2002)
Other legal facts: 
Stanovy v súlade so zák. č. 513/1991 Zb. boli odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.2.1993. Stary spis: Sa 479 Stary spis: Sa 1881
  (from: 08/30/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29. 6.1993. Stary spis: Sa 479 Stary spis: Sa 1881
  (from: 07/06/1994)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 20.6.1996, priebeh ktorého bol spísaný do notárskej zápisnice Nz 135/96. Stary spis: Sa 1881
  (from: 05/23/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.6.1997. Stary spis: Sa 1881
  (from: 07/21/1997)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.6.1998, priebeh ktorého bol spísaný do notárskej zápisnice N 117/98, Nz 96/98.
  (from: 10/16/1998)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.6.1999 pod. č. N 87/99, Nz 72/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/10/1999)
Notárska zápisnica N 61/2000 Nz 49/200 zo dňa 26.5.2000, JUDr. Viery Kotvanovej, notára so sídlom v Holíči, osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, konaného dňa 26.5.2000, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania, zmena a doplnenie stanov a.s. a odvolanie a voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 08/08/2001)
Zmena stanov spoločnosti stanovená riadnym valným zhromaždením dňa 29.6.2001, priebeh ktorého bol spísaný do notárskej zápisnice č. N 92/2001, Nz 82/2001 JUDr. Vierou Kotvanovou, notárom so sídlom v Holíči.
  (from: 01/28/2002)
Notárska zápisnica č. N 102/02, Nz 83/02 zo dňa 14. 6. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti s jej likvidáciou ku dňu 14. 6. 2002, vymenovaní likvidátora, zmene členov predstavenstva a dozornej rady a zmene stanov. Deň zániku funkcie člena predstavenstva Ing. Antona Prostináka a členov dozornej rady Anton Gašparových, Ján Rybár, Ing. Dalibor Surkoš a Ing. Peter Fábik: 14. 6. 2002.
  (from: 07/04/2002)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person