Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1300/B

Business name: 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
  (from: 10/01/2004)
Registered seat: 
Pribylinská 2/A
Bratislava 831 04
  (from: 12/07/2007)
Identification number (IČO): 
34 142 941
  (from: 07/03/1996)
Date of entry: 
07/03/1996
  (from: 07/03/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/03/1996)
Objects of the company: 
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/03/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 07/03/1996)
distribúcia /veľkoobchod/ liečiv, psychotropných a omamných látok
  (from: 08/27/1998)
poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 07/14/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/14/2006)
marketing
  (from: 07/14/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/14/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/14/2006)
školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/14/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/14/2006)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 07/14/2006)
prenájom hnuteľných vecí- leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/14/2006)
prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/14/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/14/2006)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/14/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/14/2006)
výroba a predaj reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/14/2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/14/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/14/2006)
organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí
  (from: 07/14/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/31/2018)
výroba humánnych liekov v rozsahu činnosti balenie a iné dovozné činnosti
  (from: 07/23/2020)
výroba skúšaných humánnych liekov v rozsahu činnosti balenie a iné dovozné činnosti
  (from: 07/23/2020)
výroba omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. v rozsahu činnosti balenie
  (from: 07/23/2020)
výroba veterinárnych liekov v rozsahu činnosti balenie
  (from: 07/23/2020)
výroba veterinárnych prípravkov v rozsahu činnosti balenie
  (from: 07/23/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/14/2004)
Ľubica Kocianová - člen predstavenstva
Mládežnícka 948/3
Vysoká pri Morave 900 66
From: 12/01/2018
  (from: 12/31/2018)
Michal Zelenka - člen predstavenstva
Planét 3244/14
Bratislava 821 02
From: 01/01/2019
  (from: 12/31/2018)
Tomáš Slechan - Chairman of the Board of Directors
Přemyslovská č.p. 2019/25
Praha - Vinohrady 130 00
Česká republika
From: 12/01/2019
  (from: 05/25/2022)
Zuzana Báto - Member of the Board of Directors
Školská 4
Limbach 900 91
From: 03/01/2023
  (from: 03/24/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to vždy dvaja spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva alebo podpis jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu.
  (from: 08/14/2004)
Capital: 
22 883 314,2 EUR Paid up: 22 883 314,2 EUR
  (from: 11/08/2011)
Shares: 
Number of shares: 7000
Druh: kneňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 331,93 EUR
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 3940
Druh: prioritné akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 331,93 EUR
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 7000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 EUR
  (from: 11/08/2011)
Number of shares: 2626
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 EUR
  (from: 11/08/2011)
Supervisory board: 
Carsten Sauerland
Dantestr. 12
Heidelberg 691 17
Nemecká spolková republika
From: 06/16/2022
  (from: 07/07/2022)
Denis Heleš
Krasinského 3382/19
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 02/03/2024
  (from: 03/20/2024)
Sven Seidel
Haigernstrasse 25
Talheim 743 88
Nemecká spolková republika
From: 11/01/2019
  (from: 07/07/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.04.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 565 Stary spis: Sa 1888
  (from: 07/03/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 11.11.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 214/96, Nz 193/96 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na: FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s.). Stary spis: Sa 565 Stary spis: Sa 1888
  (from: 12/02/1996)
Notárska zápisnica N 70/97, Nz 68/97 zo dňa 12.2.1997 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti. Stary spis: Sa 1888
  (from: 08/19/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.1997, priebeh osvedčený notárkou zápisnicou N 456/97, Nz 447/97. Stary spis: Sa 1888
  (from: 01/22/1998)
Notárska zápisnica zo dňa 6.2.1998 N 58/98, Nz 56/98, a N 226/98, Nz 220/98 zo dňa 29.5.1998, dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti.
  (from: 08/27/1998)
Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 573/98 Nz 567/98 spísanej JUDr M.Pavlovičom a Dodatok č. 6 /úplné znenie stanov/ zo dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 573/98 Nz 567/98 k Stanovám spoločnosti.
  (from: 12/22/1998)
Notárska zápisnica č. N 292/99, Nz 288/99 zo dňa 11.6.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
  (from: 10/28/1999)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.11.2000, osvedčená do notárskej zápisnice č. N 381/2000, Nz 373/2000 Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 28.2.2001, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 70/2001, Nz 67/2001
  (from: 11/13/2001)
Vzdanie sa výkonu funkcie podpredsedu zo dňa 18.12.2001, oznámené predstavenstvu spoločnosti.
  (from: 01/30/2002)
Zápisnica č. 01/02 zo zasadnutia Predstavenstva dňa 24.1.2002.
  (from: 02/13/2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22. 3. 2002. Funkcie členov predstavenstva Ing. Jána Krampla a Ing. Dušana Kreta zanikajú dňa 23. 2. 2002.
  (from: 03/31/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 276/02, Nz 267/02 napísanej dňa 31.5.2002 notárom JUDr. Pavlovičom boli schválené zmeny v predstavenstve, dozornej rade a zmena stanov - nové stanovy. Funkcie členov predstavenstva: P. Váleka, Ing. Ľ. Hermanna, Ing. S. Niku, JUDr. B. Malichovej, JUDr. D. Szabó zanikla dňom 31.5.2002. Funkcia členov dozornej rady: Ing. J. Krampla CSc., M. Krampla, Ing. I. Pohla, Ing. M. Kožucha, Ing. L. Zákopčaníka zanikla dňa 31.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.5.2002, Zápisnica z dozornej rady z 22.3.2002, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 31.5.2002, Zápisnica z voľby členov dozornej rady zamestnancami 2.5.2002.
  (from: 04/10/2003)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.7.2004 spísané do notárskej zápisnice N 206/2004, Nz 57416/2004 notárom JUDr. Oľgou Folbovou. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 12.7.2004. Nové znenie stanov zo dňa 12.7.2004.
  (from: 08/14/2004)
Zmena obchodného mena z FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dna 12.7.2004, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 206/2004, Nz 57416/2004 spísaná dňa 12.7.2004.
  (from: 10/01/2004)
Zmluva o zlúčení zo dňa 15.06.2005 spísaná vo forme notárskej zápisnice č.N 177/2005, Nz 27346/2005, NCRls 26997/2005. V zmysle uvedenej zmluvy sa spoločnosť DRUGIMPEX Bratislava, a.s., so sídlom Tomášikova 30, 82101 Bratislava, IČO 31 392 491 a spoločnosť BIAMA, a.s., so sídlom Pri skladoch, Nové Zámky, IČO : 36 534 650 zlučujú s nástupníckou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., so sídlom Vlárska 48, Bratislava, IČO : 34 142 941. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcich spoločností.
  (from: 09/09/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou HAMSTER a.s., so sídlom Pri Štadióne 26/B, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 788 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 2444/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 57/2005, Nz 55347/2005 JUDr. Dagmar Hudecovou dňa 18.11.2005. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Vlárska 48, 831 01 Bratislava, IČO: 34 142 941, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 1300/B je právnym nástupcom spoločnosti HAMSTER a.s., so sídlom Pri Štadióne 26/B, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 788 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 2444/B, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 01.01.2006.
  (from: 01/01/2006)
Notárska zápisnica N 39/2007, Nz 45789/2007 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia.
  (from: 12/07/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.8.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.8.2009.
  (from: 09/25/2009)
Notárska zápisnica č. N 121/2010, Nz 33157/2010, NCRls 33710/2010 zo dňa 17.09.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2010. Zápisnica zo zasadania dozornej rady konaného dňa 03.09.2010.
  (from: 10/01/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.03.2011.
  (from: 04/08/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.10.2011
  (from: 11/12/2011)
Zápis o odvolaní a voľbe člena dozornej rady za zamestnancov zo dňa 31.01.2012
  (from: 02/21/2012)
Notárska zápisnica č. N 346/2012, Nz 13906/2012, NCRls 14231/2012 zo dňa 20.04.2012. Zmluva o zlúčení zo dňa 20.04.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 348/2012, Nz 13929/2012, NCRls 14254/2012 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO : 34 142 941 (nástupnícka spoločnosť) a spoločnosťou PRO PHARMACY, a.s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO : 45 484 007 (zanikajúca spoločnosť).
  (from: 05/23/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 675/2013 Nz 39452/2013 NCRls 40170/2013 dňa 31.10.2013.
  (from: 12/12/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 675/2013 Nz 39452/2013 NCRls 40170/2013 dňa 04.11.2013.
  (from: 01/23/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2014.
  (from: 03/14/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.03.2014.
  (from: 04/15/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.10.2014.
  (from: 10/22/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.08.2015.
  (from: 09/19/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
BIAMA ,a.s. 36534650 ,
Pri skladoch
1
  (from: 09/09/2005)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DRUGIMPEX Bratislava, a.s. 31392491 ,
Tomášikova
30
  (from: 09/09/2005)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PRO PHARMACY, a. s. 45484007 ,
Podunajská
25
  (from: 05/23/2012)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person