Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1325/B

Business name: 
Generali Poisťovňa, a. s.
  (from: 01/01/2014)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 09/01/2011)
Identification number (IČO): 
35 709 332
  (from: 02/12/1997)
Date of entry: 
02/12/1997
  (from: 02/12/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/12/1997)
Objects of the company: 
poisťovacia činnosť v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napr. krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1 Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené investičnými fondmi. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko
  (from: 03/04/2016)
zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia.
  (from: 03/04/2016)
činnosť samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.
  (from: 03/04/2016)
činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu
  (from: 06/01/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/2004)
Ing. Andrea Leskovská - člen
Kostolište 125
Kostolište 900 62
From: 12/01/2017
  (from: 12/12/2017)
Ing. Juraj Jurčík , MBA - predseda predstavenstva
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
From: 07/02/2020
  (from: 10/22/2020)
Mgr. Michal Marendiak - Member of the Board of Directors
Páričkova 1094/13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 08/01/2020
  (from: 10/23/2020)
Acting in the name of the company: 
Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť najmenej dvaja spoločne.
  (from: 06/22/2019)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
  (from: 03/04/2016)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 03/04/2016)
Head: 
Ing. Milan Ondráš
Veterná 536/10
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 1.2.2015
  (from: 03/04/2016)
Scope of business activity: 
Poisťovacia činnosť v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napr. krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby.
  (from: 03/04/2016)
 
 
Name: 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel
  (from: 09/24/2019)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 09/24/2019)
Scope of business activity: 
Poisťovacia činnosť v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napr. krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.
  (from: 09/24/2019)
 
 
Capital: 
25 000 264 EUR Paid up: 25 000 264 EUR
  (from: 01/27/2010)
Shares: 
Number of shares: 75302
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na účinnosť prevodu akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.
  (from: 01/27/2010)
Stockholder: 
GENERALI CEE Holding B.V.
De entree 91
Amsterdam 1101BH
Holandské kráľovstvo
  (from: 03/24/2015)
Supervisory board: 
Marcela Nberiová
Trnavská cesta 64
Bratislava 821 02
From: 04/04/2017
  (from: 04/22/2017)
Ing. Miroslav Singer , Ph.D - predseda
Eliášová 550/44
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 09/01/2018
  (from: 09/27/2018)
Ing. Roman Juráš
residence in the Slovak Republic :
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
From: 07/03/2020
  (from: 08/08/2020)
Other legal facts: 
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 7.5.1997. Stary spis: Sa 1913
  (from: 07/01/1997)
Zmluva o zlúčení zo dňa 19.12.1997. Rozhodnutím jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice 416/97, Nz 416/97 zo dňa 18.12.1997 bola zlúčená obchodná spoločnosť Generali-Risk Consulting s.r.o. so sídlom Panská 9, Bratislava, IČO 35695919, zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. s obchodnom spoločnosťou Generali Poisťovňa a.s., na ktorú prešlo celé obchodné imanie zrušenej obchodnej spoločnosti. Výpis zo zápisnice dozornej rady zo dňa 27.5.1997. Stary spis: Sa 1913
  (from: 01/22/1998)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 466/96, Nz 440/96 dňa 18.10.1996, v zmysle § 24, §§ 56 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/12/1997)
Notárska zápisnica N 412/99, Nz 412/99 zo dňa 14.9.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a odvolaní a menovaní člena dozornej rady spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.2.1999.
  (from: 11/30/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 4.2.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 40/00, Nz 40/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej zo dňa 27.5.2000.
  (from: 04/18/2000)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.5.2000, súhlas dozornej rady z 1.10.2000.
  (from: 12/05/2000)
Zápisnica z volieb dozornej rady konaných dňa 6.11.2000.
  (from: 02/12/2001)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 10.1.2001 súhlas dozornej rady zo dňa 15.2.2001
  (from: 04/10/2001)
Rozhodnutie jediného akcionára v zmysle ust. § 190 Obchodného zákonníka zo dňa 4.5.2001, Rozhodnutie o voľbe člena predstavenstva Ing. Kmety dozornej rady z 18.5.2001 Rozhodnutie predstavenstva z 10.5.2001 o volbe člena predstavenstva Ing. Juráša, Rozhodnutie dozornej rady z 18.5.2001 o odvolaní člena predstavenstva Ing. Mlynářa
  (from: 06/04/2001)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.5.2001. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.6.2001,ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 382/2001, Nz 382/2001.
  (from: 08/15/2001)
Notárska zápisnica N 657/2001, Nz 657/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov vo forme dodatku stanovám.
  (from: 10/18/2001)
Jediný akcionár: Generali Holding Vienna AG Landskrongasse 1-3 1010 Viedeň Pakúska republika Notárska zápisnica č. N 411/02, Nz 411/02 zo dňa 27.5.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo základné imanie zvýšené na 300 000 000,- Sk a schválené nové znenie stanov.
  (from: 07/31/2002)
Zmena stanov odsúhlaséna na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.9.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 656/02, Nz 656/02 opísanou notárkou JUDr.Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 10/16/2002)
Notárska zápisnica N 856/02, Nz 856/02 zo dňa 11.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Zurich Poisťovňa, a.s., 29. augusta 5, 811 07 Bratislava IČO: 35 769 947, ktorá zaniká bez likvidácie a ktorej imanie, práva záväzky pohľadávky i imanie preberá spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s. a to ku dňu 31.12.2002.
  (from: 12/23/2002)
Ing. Peter Korvín, deň zániku funkcie konateľa: 11.2.2003. Rozhodnutie dozornej zo dňa 11.2.2003. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.2.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.1.2003. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.1.2003.
  (from: 07/21/2003)
Zmluva stanov schválená valným zhromaždením dňa 02.07.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 469/03, Nz 255063/03.
  (from: 11/21/2003)
Rozhodnutie predstavenstva o menovaní prokuristu zo dňa 8.3.2004.
  (from: 06/10/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.6.2004 vo forme notárskej zápisnice N 354/04, Nz 53279/04 spísanej notárom JUDr. Danielou Šikutovou, ktorým sa zvyšuje základné imanie spoločnosti.
  (from: 07/15/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 186/2005 Nz 15184/2005 NCRls 15164/2005 dňa 12.04.2005 JUDr. Danielou Šikutovou.
  (from: 05/04/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 294/2005, Nz 24914/2005, NCRls 24625/2005 zo dňa 02.06.2005.
  (from: 07/02/2005)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 9.3.2006.
  (from: 03/21/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 600/2006, Nz 40895/2006 zo dňa 18.10.2006 - zvýšenie základného imania.
  (from: 11/22/2006)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 17.7.2007.
  (from: 07/31/2007)
Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 14.12.2007 o zmene jediného akcionára spoločnosti.
  (from: 01/04/2008)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 21.2.2008.
  (from: 03/04/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 150/2008, Nz 11197/2008 zo dňa 17.3.2008.
  (from: 05/15/2008)
Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokuristov zo dňa 11.06.2008
  (from: 06/19/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.07.2008. a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.07.2008
  (from: 08/02/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6378/2008, Nz 36277/2008, NCRls 35949/2008 zo dňa 27.08.2008. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 6379/2008, Nz 36278/2008, NCRls 35959/2008 zo dňa 27.08.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327 a nástupníckou spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 709 332, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327. Zmena obchodného mena z pôvodného Generali Poisťovňa, a. s. na nové Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
  (from: 10/01/2008)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 11.9.2008.
  (from: 09/19/2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.10.2008.
  (from: 11/29/2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.11.2008. Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 1.12.2008.
  (from: 12/13/2008)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 29.12.2008.
  (from: 02/26/2009)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 05.05.2009.
  (from: 06/04/2009)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 28.05.2009.
  (from: 06/20/2009)
Rozhodnutie dozornej rady prijaté per rollam dňa 25.06.2009.
  (from: 07/09/2009)
Notárska zápisnica N 747/2009, Nz 23451/2009 zo dňa 10.07.2009 o priebehu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/17/2009)
Notárska zápisnica N 53/2010, Nz 958/2010 zo dňa 14.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/27/2010)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 29.01.2010.
  (from: 03/05/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N379/2010, Nz 22670/2010 zo dňa 24.06.2010
  (from: 06/26/2010)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 16.09.2010.
  (from: 09/25/2010)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.10.2010.
  (from: 10/26/2010)
Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.02.2011
  (from: 03/22/2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 16.03.2011.
  (from: 04/30/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2011.
  (from: 06/04/2011)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.07.2011.
  (from: 08/11/2011)
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 24.08.2011.
  (from: 09/14/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.08.2011.
  (from: 09/30/2011)
Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" zo dňa 10.10.2011.
  (from: 10/18/2011)
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 20.06.2012.
  (from: 07/10/2012)
Rozhodnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2013.
  (from: 06/08/2013)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 09.07.2013.
  (from: 07/19/2013)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.08.2013.
  (from: 08/13/2013)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.08.2013.
  (from: 09/01/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.08.2013.
  (from: 09/01/2013)
Rozhodnutie Dozornej rady prijaté per rollam zo dňa 14.08.2013 a zo dňa 19.08.2013.
  (from: 09/04/2013)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 18.10.2013.
  (from: 12/04/2013)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 07.11.2013 a dodatok č. 1 k nej zo dňa 26.11.2013.
  (from: 12/04/2013)
Rozhodnutie Dozornej rady zo dňa 05.12.2013.
  (from: 01/01/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N1216/2013, Nz 52710/2013 zo dňa 11.12.2013.
  (from: 01/01/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 407/2014, Nz 20381/2014 zo dňa 29.05.2014.
  (from: 07/11/2014)
Rozhodnutie jediného akionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 2217/2014, Nz 60535/2014, NCRls 61468/2014 zo dňa 29.12.2014.
  (from: 01/09/2015)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.06.2015.
  (from: 06/04/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 729/2015, Nz 33719/2015, NCRls 34477/2015 z 30.09.2015.
  (from: 10/02/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.12.2015.
  (from: 01/14/2016)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.12.2015.
  (from: 02/03/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 298/2016, Nz 16816/2016, NCRls 17288/2016 zo dňa 12.05.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.05.2016. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2016.
  (from: 06/01/2016)
Rozhodnutie dozornej rady prijaté per rollam zo dňa 13.11.2017.
  (from: 12/01/2017)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 18.02.2019.
  (from: 03/28/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/01/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s.
Plynárenská 7/C
Bratislava 824 79
  (from: 10/01/2008)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person