Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1328/B

Business name: 
Diversified Retail Company, a.s.
  (from: 04/15/2010)
Registered seat: 
River Park Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (from: 07/01/2011)
Identification number (IČO): 
35 709 502
  (from: 02/12/1997)
Date of entry: 
02/12/1997
  (from: 02/12/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/12/1997)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v oblasti software a počítačových systémov
  (from: 10/30/2001)
factoring a forfaiting
  (from: 10/30/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/30/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 10/30/2001)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/30/2001)
reklamná činnosť
  (from: 10/30/2001)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 10/30/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/30/2001)
leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológie
  (from: 10/30/2001)
prenájom nehnuteľností s pokytovaním iných než základných služieb
  (from: 10/30/2001)
ubytovacie služby v rozsahu volnej živnosti
  (from: 10/30/2001)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 04/15/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/27/2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 11/27/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/05/2004)
Ing. Igor Mrva - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 7756/62
Bratislava 841 01
From: 05/31/2017
  (from: 10/13/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 09/25/2018)
Capital: 
4 015 990 EUR Paid up: 4 015 990 EUR
  (from: 03/26/2009)
Shares: 
Number of shares: 121000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 03/26/2009)
Stockholder: 
CANNELL EQUITY LIMITED
Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102
Nicosia 2012
Cyprus
  (from: 09/24/2022)
Supervisory board: 
Ing. Marek Néma - predseda dozornej rady
Sv. Cyrila a Metoda 687/15
Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
From: 04/28/2016
  (from: 05/07/2016)
Hana Stanczová
Drotárska cesta 7756/62
Bratislava Staré Mesto 811 02
From: 04/28/2016
  (from: 05/07/2016)
Jozef Jánoš
Sadová 6
Stupava 900 31
From: 08/25/2017
  (from: 10/13/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.11.1996 v zmysle ustanovení Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1916
  (from: 02/12/1997)
Notárska zápisnica N 10/97, Nz 10/97 spísaná dňa 26.6.1997 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou v Malackách, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v §§ 2, 3, 4, 5, 10, 29, 37 a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zmena obchodného mena z Property Group a.s. na ZST a.s. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.6.1997. Stary spis: Sa 1916
  (from: 08/13/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.1997 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 50/97, Nz 47/97 spísanou JUDr. Agátou Potančokovou. Stary spis: Sa 1916
  (from: 10/22/1997)
Zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 73/97, Nz 69/97 zo dňa 3.9.1997. Stary spis: Sa 1916
  (from: 11/13/1997)
Zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 76/97, Nz 72/97 zo dňa 5. 9. 1997. Stary spis: Sa 1916
  (from: 12/12/1997)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.3.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici NZ 95/99 napísanej dňa 22.3.1999, notárom JUDr. Potančokovou v Malackách bola schválená zmena stanov a v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 13.7.1998, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 22.3.1999 a predstavenstva dňa 22.3.1999 , na ktorých bol schválený predseda týchto orgánov.
  (from: 06/15/1999)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.6.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 230/2000. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.7.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 293/2000.
  (from: 03/21/2001)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.2000 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 379/200,Nz 371/2000 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 24.11.2000, Zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.11.2000
  (from: 06/06/2001)
Notárska zápisnica č. Nz 404/2001 zo dňa 27.9.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (from: 10/30/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 7. 2. 2002.
  (from: 03/26/2002)
Notárska zápisnica č. Nz 137/2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Dňa 7.2.2002 zanikla funkcia člena dozornej rady Ing.Igorovi Zelníkovi
  (from: 06/20/2002)
J & T Finance group a. s., Lamačská cesta 3, Bratislava
  (from: 02/24/2003)
Rozhodnutie akcionára o zmene stanov osvedčené do notárskej zápisnice č. N 544/2003, Nz 103634/2003 dňa 10.11.2003.
  (from: 05/05/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2006.
  (from: 02/08/2006)
Notárska zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 25.03.2010.
  (from: 04/15/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2011.
  (from: 02/25/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 153/2011, Nz 21504/2011, NCRls 22081/2011 zo dňa 13.06.2011.
  (from: 07/01/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2012.
  (from: 06/27/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2013.
  (from: 11/23/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
  (from: 04/15/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2015.
  (from: 04/22/2015)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person