Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1330/B

Business name: 
KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  (from: 05/26/2007 until: 09/30/2009)
KONTINUITA poisťovňa, a.s.
  (from: 03/03/2004 until: 05/25/2007)
KONTINUITA - Slovenská životná poisťovňa, a.s.
  (from: 10/21/1999 until: 03/02/2004)
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ poisťovňa, a.s.
  (from: 07/19/1999 until: 10/20/1999)
Slovenská životná poisťovňa a.s.
  (from: 02/17/1997 until: 07/18/1999)
Registered seat: 
Rajská 15/A
Bratislava 811 08
  (from: 06/05/2004 until: 09/30/2009)
Nám.1.mája 14
Bratislava 814 99
  (from: 08/15/2001 until: 06/04/2004)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava 826 02
  (from: 02/17/1997 until: 08/14/2001)
Identification number (IČO): 
35 709 600
  (from: 02/17/1997)
Date of entry: 
02/17/1997
  (from: 02/17/1997)
Date of deletion: 
10/01/2009
  (from: 10/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/01/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/17/1997)
Objects of the company: 
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou podľa §7 ods. 3) Zák. č. 24/91 Zb. v znení jeho zmien a doplnkov
  (from: 02/17/1997 until: 06/04/2004)
poisťovacia činnosť
  (from: 02/17/1997 until: 09/30/2009)
zábranná činnosť
  (from: 02/17/1997 until: 09/30/2009)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území SR pri dojednávaní v jej prospech pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  (from: 02/17/1997 until: 09/30/2009)
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou podľa platného rozhodnutia MF SR č. 23167/96/52 z 14.2.1997
  (from: 06/05/2004 until: 09/30/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/01/2004 until: 09/30/2009)
Managing board
  (from: 04/06/1999 until: 02/29/2004)
Managing board
  (from: 03/15/1999 until: 04/05/1999)
Managing board
  (from: 02/17/1997 until: 03/14/1999)
Ing. Andrei Bartolomei - predseda predstavenstva
Pribinova 17
Senec
  (from: 02/17/1997 until: 03/14/1999)
Peter Brezáni - člen predstavenstva
Karpatská 10
Bratislava
  (from: 10/21/1999 until: 08/14/2001)
JUDr. Jozef Csáky - predseda predstavenstva
Michalská č. 23
Bratislava
From: 06/11/2003
  (from: 02/05/2004 until: 04/30/2008)
JUDr. Jozef Csáky - predseda predstavenstva
Michalská č. 23
Bratislava 811 03
From: 06/11/2003
  (from: 05/01/2008 until: 07/08/2008)
JUDr. Jozef Csáky - predseda predstavenstva
Michalská č. 23
Bratislava 811 03
From: 06/11/2003 Until: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 07/08/2008)
Mgr. Jozef Dučák - člen predstavenstva
Laurinská 18
Bratislava
Until: 06/11/2003
  (from: 08/15/2001 until: 02/04/2004)
Mgr. Zdeno Gossányi
J. Murgaša 14
Senec 903 01
From: 03/05/2004
  (from: 04/14/2004 until: 04/30/2008)
Mgr. Zdeno Gossányi - člen
J. Murgaša 14
Senec 903 01
From: 03/05/2004
  (from: 05/01/2008 until: 07/08/2008)
Mgr. Zdeno Gossányi - člen
J. Murgaša 14
Senec 903 01
From: 03/05/2004 Until: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 07/08/2008)
Mgr. Zdeno Gossányi - člen
J. Murgaša 14
Senec 903 01
From: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 04/15/2009)
Mgr. Zdeno Gossányi - člen
J. Murgaša 14
Senec 903 01
From: 04/18/2008 Until: 03/31/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/15/2009)
Andrej Kollár - člen predstavenstva
Púpavova 10
Bratislava
  (from: 02/17/1997 until: 03/14/1999)
Andrej Kollár - člen predstavenstva
Púpavova 10
Bratislava
Until: 06/11/2003
  (from: 10/21/1999 until: 02/04/2004)
Andrej Kollár - predseda predstavenstva
Púpavova 10
Bratislava
  (from: 03/15/1999 until: 10/20/1999)
Ing. Peter Kubala - člen predstavenstva
Tupolevova 10
Bratislava
  (from: 03/15/1999 until: 04/05/1999)
Ing. Jozef Mička - člen predstavenstva
Adámiho 26
Bratislava
  (from: 02/17/1997 until: 03/14/1999)
Ing. Marián Mojžiš - podpredseda predstavenstva
Budyšínska 18
Bratislava
  (from: 02/17/1997 until: 03/14/1999)
JUDr. Ivan Mojžiš - člen predstavenstva
Sklenárova 44
Bratislava
  (from: 02/17/1997 until: 07/18/1999)
Ing. Peter Poisel - člen predstavenstva
Lachova č. 13
Bratislava
From: 06/11/2003
  (from: 02/05/2004 until: 11/24/2006)
Ing. Peter Poisel - člen predstavenstva
Lachova č. 13
Bratislava
From: 06/11/2003 Until: 10/13/2006
  (from: 11/25/2006 until: 11/24/2006)
Karol Prochotský - predseda predstavenstva
L. Dérera 4
Bratislava
Until: 06/11/2003
  (from: 08/15/2001 until: 02/04/2004)
Karol Prochotský - predseda predstavenstva
Laca Dérera 4
Bratislava
  (from: 10/21/1999 until: 08/14/2001)
Ing. Marcel Schwarz - člen predstavenstva
Narcisova 8
Bratislava
  (from: 03/15/1999 until: 08/14/2001)
Ing. Elena Trenčianska - podpredseda predstavenstva
Račianska 1511/39
Bratislava
  (from: 03/15/1999 until: 04/05/1999)
Ing. Maroš Wirth - člen predstavenstva
Medzilaborecká 21
Bratislava
Until: 06/11/2003
  (from: 08/15/2001 until: 02/04/2004)
JUDr. Peter Zelenay - člen predstavenstva
Americká č. 1
Bratislava
From: 06/21/2003
  (from: 02/05/2004 until: 04/13/2004)
JUDr. Peter Zelenay - člen predstavenstva
Americká č. 1
Bratislava
From: 06/21/2003 Until: 01/30/2004
  (from: 04/14/2004 until: 04/13/2004)
JUDr. Jozef Csáky - predseda
Michalská 23
Bratislava 811 03
From: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 09/30/2009)
Peter Stempel - člen
Grossmannstrasse 32
Wien 1220
Rakúska republika
From: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 09/30/2009)
Ing. Alois Pichler - člen predstavenstva
Denisgasse 4/10
Wien 1200
Rakúska republika
From: 06/11/2003
  (from: 02/05/2004 until: 01/14/2005)
Ing. Alois Pichler - člen predstavenstva
Denisgasse 4/10
Wien 1200
Rakúska republika
From: 06/11/2003 Until: 10/06/2004
  (from: 01/15/2005 until: 01/14/2005)
Peter Stempel
Grossmannstrasse 32
Wien 1220
Rakúska republika
From: 10/06/2004
  (from: 01/15/2005 until: 07/08/2008)
Peter Stempel
Grossmannstrasse 32
Wien 1220
Rakúska republika
From: 10/06/2004 Until: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 07/08/2008)
Acting in the name of the company: 
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti spoločnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja konajúce osoby v potrebnom počte svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (from: 03/01/2004 until: 09/30/2009)
Menom spoločnosti konajú a zároveň v jej mene podpisujú spoločne a nerozdielne členovia predstavenstva tak, že k názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/06/1999 until: 02/29/2004)
Menom spoločnosti konajú a zároveň v jej mene podpisujú spoločne a nerozdielne členovia predstavenstva tak, že k názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z konajúcich a podpisujúcich členov predstavenstva musí byť Ing. Elena Trenčianska alebo Ing. Peter Kubala a druhý z konajúcich a podpisujúcich členov predstavenstva musí byť Ing. Marcel Schwarz alebo Andrej Kollár alebo JUDr. Ivan Mojžiš.
  (from: 03/15/1999 until: 04/05/1999)
Menom spoločnosti konajú a zároveň v jej mene podpisujú spoločne a nerozdielne členovia predstavenstva tak, že k názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis aspoň traja členovia predstavenstva, pričom aspoň jeden z konajúcich a podpisujúcich členov predstavenstva musí byť Ing. Marián Mojžiš alebo Ing. Jozef Mička.
  (from: 02/17/1997 until: 03/14/1999)
Capital: 
9 958 200 EUR Paid up: 9 958 200 EUR
  (from: 03/17/2009 until: 09/30/2009)
300 000 000 Sk
  (from: 07/19/1999 until: 03/16/2009)
80 000 000 Sk
  (from: 02/17/1997 until: 07/18/1999)
Shares: 
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 03/17/2009 until: 09/30/2009)
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/01/2008 until: 03/16/2009)
Number of shares: 300
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/02/2001 until: 04/30/2008)
Number of shares: 300
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/07/2000 until: 11/01/2001)
Number of shares: 300
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 07/19/1999 until: 03/06/2000)
Number of shares: 80
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/17/1997 until: 07/18/1999)
Stockholder: 
Wiener Städtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
Schottenring 30
Wien 1010
Rakúska republika
  (from: 01/15/2005 until: 09/30/2005)
WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
Schottering 30
Wien 1010
Rakúska republika
  (from: 04/14/2004 until: 01/14/2005)
Supervisory board: 
Ing. Konštantín Alexejenko
Koprivnická 14/B
Bratislava
From: 06/11/2003
  (from: 02/05/2004 until: 04/30/2008)
Ing. Konštantín Alexejenko - člen
Koprivnická 14/B
Bratislava 841 01
From: 06/11/2003
  (from: 05/01/2008 until: 07/08/2008)
Ing. Konštantín Alexejenko - člen
Koprivnická 14/B
Bratislava 841 01
From: 06/11/2003 Until: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 07/08/2008)
Mgr. Oľga Beláňová - člen dozornej rady
Krížna 32
Bratislava
Until: 06/11/2003
  (from: 04/06/1999 until: 02/04/2004)
Mgr. Jaroslav Čelechovský - člen dozornej rady
Komárnicka 18
Bratislava
Until: 06/11/2003
  (from: 04/06/1999 until: 02/04/2004)
Ing. Pavel Gašpar
Obilná 1572/54
Bernolákovo 900 27
From: 09/21/2004
  (from: 01/15/2005 until: 04/30/2008)
Ing. Pavel Gašpar - člen
Obilná 1572/54
Bernolákovo 900 27
From: 09/21/2004
  (from: 05/01/2008 until: 07/08/2008)
Ing. Pavel Gašpar - člen
Obilná 1572/54
Bernolákovo 900 27
From: 09/21/2004 Until: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 07/08/2008)
Mgr. Ivan Gažík - člen dozornej rady
Sládkovičova 38
Šaľa
  (from: 02/17/1997 until: 04/05/1999)
Mgr. Ing. Zoltán Gyurcsovics
Robotnícka 2/A
Hurbanovo
From: 01/21/2004
  (from: 03/03/2004 until: 02/01/2007)
Mgr. Ing. Zoltán Gyurcsovics
Robotnícka 2/A
Hurbanovo
From: 01/21/2004 Until: 12/31/2006
  (from: 02/02/2007 until: 02/01/2007)
Tatiana Harsová
Kašmírska 4583/21
Bratislava 821 04
From: 08/01/2003
  (from: 03/03/2004 until: 01/14/2005)
Tatiana Harsová
Kašmírska 4583/21
Bratislava 821 04
From: 08/01/2003 Until: 06/30/2004
  (from: 01/15/2005 until: 01/14/2005)
Franz Höller
Schubertweg 14
St. Valentin 4300
Rakúska republika
From: 10/06/2005
  (from: 09/05/2006 until: 07/08/2008)
Franz Höller
Schubertweg 14
St. Valentin 4300
Rakúska republika
From: 10/06/2005 Until: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 07/08/2008)
Mag. Dr. Heinz Jirez
Rosentalgasse 13a
Wien 1140
Rakúska republika
From: 03/05/2004
  (from: 04/14/2004 until: 07/08/2008)
Mag. Dr. Heinz Jirez
Rosentalgasse 13a
Wien 1140
Rakúska republika
From: 03/05/2004 Until: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 07/08/2008)
JUDr. Vladimír Kán - predseda dozornej rady
nám. 1. mája 8
Bratislava
  (from: 03/15/1999 until: 04/05/1999)
Andrej Kollár
Púpavova č. 10
Bratislava
From: 06/11/2003
  (from: 02/05/2004 until: 04/13/2004)
Andrej Kollár
Púpavova č. 10
Bratislava
From: 06/11/2003 Until: 01/30/2004
  (from: 04/14/2004 until: 04/13/2004)
Ing. Martin Kosterec
Družstevná 583/5
Brezová pod Bradlom
Until: 06/11/2003
  (from: 08/15/2001 until: 02/04/2004)
Ing. Robert Lauko - podpredseda dozornej rady
SNP 74/2
Nová Dubnica
  (from: 02/17/1997 until: 04/05/1999)
Ing. Robert Lauko - predseda dozornej rady
SNP 74/2
Nová Dubnica
Until: 06/11/2003
  (from: 04/06/1999 until: 02/04/2004)
Ing. Juraj Lelkes - predseda dozornej rady
Obchodná 561/41
Bratislava 811 06
From: 05/03/2004
  (from: 06/05/2004 until: 04/30/2008)
Ing. Juraj Lelkes - predseda dozornej rady
Obchodná 561/41
Bratislava 811 06
From: 05/03/2004
  (from: 05/01/2008 until: 07/08/2008)
Ing. Juraj Lelkes - predseda dozornej rady
Obchodná 561/41
Bratislava 811 06
From: 05/03/2004 Until: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 07/08/2008)
Ing. Vladimír Páleník - predseda dozornej rady
Záhradnícka 87
Bratislava
  (from: 02/17/1997 until: 03/14/1999)
Ing. Štefan Petkanič - člen dozornej rady
Pod Záhradami 41
Bratislava
  (from: 02/17/1997 until: 03/14/1999)
Ing. Eugen Prejsa - člen dozornej rady
Čertižné 88
Habura
  (from: 02/17/1997 until: 08/14/2001)
Ing. Andrej Šušoliak
Björnsonova 14
Bratislava 811 05
From: 01/15/2007
  (from: 02/02/2007 until: 07/08/2008)
Ing. Andrej Šušoliak
Björnsonova 14
Bratislava 811 05
From: 01/15/2007 Until: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 07/08/2008)
Mgr. Ivan Švec - člen dozornej rady
Budatínska 21
Bratislava
  (from: 03/15/1999 until: 04/05/1999)
JUDr. Peter Zelenay - podpredseda dozornej rady
Americka 1
Bratislava
Until: 06/11/2003
  (from: 04/06/1999 until: 02/04/2004)
František Lednický
Bieloruská 35
Bratislava 821 06
From: 04/18/2008 Until: 03/31/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/15/2009)
Ing. Andrej Šušoliak
Björnsonova 14
Bratislava 811 05
From: 04/18/2008 Until: 03/31/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/15/2009)
Ing. Juraj Lelkes
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
From: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 09/30/2009)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Wien 1160
Rakúska republika
From: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 09/30/2009)
Gábor Lehel
Lagergasse 3
Wien 1030
Rakúska republika
From: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 09/30/2009)
Franz Höller
Schubertweg 14
St. Valentin 4300
Rakúska republika
From: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 09/30/2009)
Dkfm. Hans Raumauf
Borromaeumstrasse 38
Biedermannsdorf 2362
Rakúska republika
From: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 09/30/2009)
František Lednický
Bieloruská 35
Bratislava 821 06
From: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 04/15/2009)
Ing. Andrej Šušoliak
Björnsonova 14
Bratislava 811 05
From: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 04/15/2009)
Eva Malecká
Žabotova 6
Bratislava 811 04
From: 04/01/2009
  (from: 04/16/2009 until: 09/30/2009)
Mgr. Patrik Benko
Bošániho 13
Bratislava 841 01
From: 04/01/2009
  (from: 04/16/2009 until: 09/30/2009)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Wien 1160
Rakúska republika
From: 05/04/2005
  (from: 10/01/2005 until: 07/08/2008)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Wien 1160
Rakúska republika
From: 05/04/2005 Until: 04/18/2008
  (from: 07/09/2008 until: 07/08/2008)
Dr. Günter Geyer - predseda dozornej rady
Viktorgasse 12/10
Wien 1040
Rakúska republika
From: 01/27/2004 Until: 05/03/2004
  (from: 06/05/2004 until: 06/04/2004)
Dr. Günter Geyer - predseda dozornej rady
Viktorgasse 12/10
Wien 1040
Rakúska republika
From: 01/27/2004
  (from: 03/03/2004 until: 06/04/2004)
Dr. Franz Kosyna - predseda dozornej rady
Weimarer Str. 93/1
Wien 1190
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Štefanovičova č. 4
Bratislava
From: 06/11/2003 Until: 01/27/2004
  (from: 02/05/2004 until: 03/02/2004)
Franz Meingast
Nico Dostal-Strasse 37
Wels 4600
Rakúska republika
From: 01/27/2004
  (from: 03/03/2004 until: 09/04/2006)
Franz Meingast
Nico Dostal-Strasse 37
Wels 4600
Rakúska republika
From: 01/27/2004 Until: 07/05/2005
  (from: 09/05/2006 until: 03/02/2007)
Ing. Michael Ondraschek
Šakvická 96
Praha 5
Česká republika
From: 06/11/2003 Until: 01/27/2004
  (from: 02/05/2004 until: 03/02/2004)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 160/2009 Nz 22541/2009 dňa 02.07.2009 o zrušení spoločnosti KONTINUITA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO : 35 709 600, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 1330/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO : 31 595 545, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3345/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 232/2009, Nz 28991/2009 dňa 27.08.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti KONTINUITA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 10/01/2009)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.9.1996 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1918
  (from: 02/17/1997 until: 09/30/2009)
Notárska zápisnica č. N 929/98, Nz 903/98 zo dňa 2.12.1998, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.12.1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.12.1998.
  (from: 03/15/1999 until: 09/30/2009)
Notárska zápisnica N 119/99, Nz 118/99 spísaná dňa 12.2.1999 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.2.1999, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 4, 23, 25, 31 a personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 12.2.1999, na ktorom bol schválený predseda a podpredseda dozornej rady a boli odvolaní členovia predstavenstva.
  (from: 04/06/1999 until: 09/30/2009)
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia N 94/99, Nz 93/99 zo dňa 25.5.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.5.1999.
  (from: 07/19/1999 until: 09/30/2009)
Notárska zápisnica N 200/99, Nz 194/99 zo dňa 5.10.1999 so zmenou stanov.
  (from: 10/21/1999 until: 09/30/2009)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.12.1999 pod č. N 1538/99, Nz 1517/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/07/2000 until: 09/30/2009)
Notárska zápisnica č. N 69/01, Nz 71/01 spísaná dňa 27.4.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov v časti sídlo spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.3.2001. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 23.7.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
  (from: 08/15/2001 until: 09/30/2009)
Notárska zápisnica N 182/01, Nz 187/01 zo dňa 26.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 11/02/2001 until: 09/30/2009)
Notárska zápisnica č. N 222/2003, NZ 46640/2003 zo dňa 11.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Andrej Kollár: 11.6.2003, Ing. Maroš Nirth: 11.6.2003, Karol Prochotský: 11.6.2003, Mgr. Jozef Dučák: 11.6.2003 Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Ing. Robert Lauko: 11.6.2003, JUDr. Peter Zelenay: 11.6.2003, Mgr. Oľga Beláňová: 11.6.2003, Mgr. Jaroslav Čelechovský: 11.6.2003, Ing. Martin Kosterec: 11.6.2003.
  (from: 02/05/2004 until: 09/30/2009)
Notárska zápisnica č. N 261/2003, Nz 54066/2003 zo dňa 30.6.2003. Notárska zápisnica č. N 336/2003, Nz 67194/2003 zo dňa 5.8.2003.
  (from: 03/01/2004 until: 09/30/2009)
Ing. Peter Zlejší, deň vzniku funkcie: 1.8.2003 deň zániku funkcie: 31.12.2003. Dr. Franz Kosyna, deň zániku funkcie: 27.1.2004. Ing. Michael Ondraschek, deň zániku funkcie: 27.1.2004. Notárska zápisnica č. N 34/2004, Nz 6779/2004 zo dňa 27.1.2004.
  (from: 03/03/2004 until: 09/30/2009)
Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.3.2004. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.3.2004.
  (from: 04/14/2004 until: 09/30/2009)
Notárska zápisnica N 476/2004 Nz 37875/2004 zo zasadnutia valného zhromaždenia napísaná dňa 03.05.2004 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 06/05/2004 until: 09/30/2009)
Protokol zo 7. zasadnutia dozornej rady dňa 06.08.2004. Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 21.09.2004.
  (from: 01/15/2005 until: 09/30/2009)
Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2005.
  (from: 09/05/2006 until: 09/30/2009)
Protokol z výboru dozornej rady zo dňa 13.10.2006.
  (from: 11/25/2006 until: 09/30/2009)
Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 16.01.2007.
  (from: 02/02/2007 until: 09/30/2009)
Notárska zápisnica č. N 99/2007, Nz 17325/2007, NCRls 17284/2007 zo dňa 04.05.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného KONTINUITA poisťovňa, a.s. na KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.
  (from: 05/26/2007 until: 09/30/2009)
Protokol zo 6. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2008. Protokol z 23. zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.04.2008. Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami.
  (from: 07/09/2008 until: 09/30/2009)
Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 17.02.2009.
  (from: 04/16/2009 until: 09/30/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/01/2009)
Legal successor: 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 8
Bratislava 811 05
  (from: 10/01/2009)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person