Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1335/B

Business name: 
ČSOB Factoring a.s.
  (from: 08/08/2006 until: 06/30/2016)
OB HELLER Factoring a.s.
  (from: 10/03/1997 until: 08/07/2006)
O.B. HELLER FACTORING a.s.
  (from: 02/24/1997 until: 10/02/1997)
Registered seat: 
nám. SNP 29
Bratislava 815 63
  (from: 12/11/2010 until: 06/30/2016)
Gagarinova 7/a
Bratislava 821 03
  (from: 04/26/2005 until: 12/10/2010)
Gagarinova 7/b
Bratislava 821 03
  (from: 05/28/2001 until: 04/25/2005)
Jašíkova 6
Bratislava 821 03
  (from: 10/03/1997 until: 05/27/2001)
Michalská 18
Bratislava 811 01
  (from: 02/24/1997 until: 10/02/1997)
Identification number (IČO): 
35 710 063
  (from: 02/24/1997)
Date of entry: 
02/24/1997
  (from: 02/24/1997)
Date of deletion: 
07/01/2016
  (from: 07/01/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/24/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/24/1997 until: 06/30/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/24/1997 until: 06/30/2016)
factoring a forfaiting /eskontovanie účtov, zálohovanie fondov krytia/
  (from: 02/24/1997 until: 06/30/2016)
kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja pohľadávok
  (from: 02/24/1997 until: 06/30/2016)
vedenie účtovnej evidencie /inkaso/
  (from: 02/24/1997 until: 06/30/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/25/2010 until: 06/30/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/25/2010 until: 06/30/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/25/2010 until: 06/30/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/2004 until: 06/30/2016)
Managing board
  (from: 07/12/2002 until: 05/18/2004)
Managing board
  (from: 08/23/1999 until: 07/11/2002)
Managing board
  (from: 02/24/1997 until: 08/22/1999)
Ing. Namina Akoussahová - predseda predstavenstva
Lúčna 1937/6
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/18/2007
  (from: 05/15/2007 until: 01/26/2011)
Ing. Namina Akoussahová - predseda predstavenstva
Lúčna 1937/6
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/18/2007 Until: 01/12/2011
  (from: 01/27/2011 until: 01/26/2011)
Ing. Peter Dudák - člen predstavenstva
Jurigovo námestie 1
Bratislava
  (from: 08/23/1999 until: 05/18/2004)
Ing. Peter Dudák - člen predstavenstva
Jurigovo námestie 1
Bratislava 841 05
From: 08/23/1999
  (from: 05/19/2004 until: 08/16/2006)
Ing. Peter Dudák - člen predstavenstva
Jurigovo námestie 1
Bratislava 841 05
From: 08/23/1999 Until: 07/20/2006
  (from: 08/17/2006 until: 08/16/2006)
Doc. RNDr. Eduard Hozlár , CSc. - člen predstavenstva
Mlynarovičova 12
Bratislava
  (from: 08/23/1999 until: 05/18/2004)
Doc. RNDr. Eduard Hozlár , CSc. - člen predstavenstva
Mlynarovičova 12
Bratislava 851 03
From: 08/23/1999
  (from: 05/19/2004 until: 08/16/2006)
Doc. RNDr. Eduard Hozlár , CSc. - člen predstavenstva
Mlynarovičova 12
Bratislava 851 03
From: 08/23/1999 Until: 07/20/2006
  (from: 08/17/2006 until: 08/16/2006)
Ing. Eva Jančíková - člen predstavenstva
Lúčna 1963/23
Chorvátsky Grob 900 25
From: 07/24/2008
  (from: 08/02/2008 until: 07/08/2009)
Ing. Eva Jančíková - člen predstavenstva
Lúčna 1963/23
Chorvátsky Grob 900 25
From: 07/24/2008 Until: 06/30/2009
  (from: 07/09/2009 until: 07/08/2009)
Ing. Eva Kalinová
Veternicová 8
Bratislava
  (from: 02/24/1997 until: 08/22/1999)
Ing. Vladimír Lehocký - člen predstavenstva
Eisnerova 6139/38
Bratislava 841 07
From: 07/20/2006
  (from: 08/17/2006 until: 10/05/2007)
Ing. Vladimír Lehocký - člen predstavenstva
Eisnerova 6139/38
Bratislava 841 07
From: 07/20/2006 Until: 08/14/2007
  (from: 10/06/2007 until: 10/05/2007)
Ing. Viktor Očkay - člen predstavenstva
Bojnická 7694/23
Bratislava 831 04
From: 07/20/2006
  (from: 08/17/2006 until: 01/09/2007)
Ing. Viktor Očkay - člen predstavenstva
Bojnická 7694/23
Bratislava 831 04
From: 07/20/2006 Until: 12/31/2006
  (from: 01/10/2007 until: 01/09/2007)
Ing. Viktor Očkay - člen predstavenstva
Bojnická 7694/23
Bratislava 831 04
From: 04/18/2007
  (from: 05/15/2007 until: 07/10/2008)
Ing. Viktor Očkay - člen predstavenstva
Bojnická 7694/23
Bratislava 831 04
From: 04/18/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/11/2008 until: 07/10/2008)
Ing. Viktor Očkay - predseda predstavenstva
Bojnická 7694/23
Bratislava 831 04
From: 01/01/2007
  (from: 01/10/2007 until: 05/14/2007)
Ing. Viktor Očkay - predseda predstavenstva
Bojnická 7694/23
Bratislava 831 04
From: 01/01/2007 Until: 04/18/2007
  (from: 05/15/2007 until: 05/14/2007)
Ing. Peter Pápay
Veternicová 21
Bratislava
  (from: 02/24/1997 until: 08/22/1999)
Ing. Martin Senčák
Park Angelinum 14
Košice
  (from: 02/24/1997 until: 08/22/1999)
Ing. Martin Senčák - predseda predstavenstva
Muškátová 48
Bratislava
  (from: 08/23/1999 until: 05/18/2004)
Ing. Martin Senčák - predseda predstavenstva
Vrakunská cesta 5916/2
Bratislava 821 02
From: 08/23/1999
  (from: 05/19/2004 until: 01/09/2007)
Ing. Martin Senčák - predseda predstavenstva
Vrakunská cesta 5916/2
Bratislava 821 02
From: 08/23/1999 Until: 12/31/2006
  (from: 01/10/2007 until: 01/09/2007)
Ing. Vladimír Búc - člen predstavenstva
Strečnianska 3058/3
Bratislava 851 05
From: 08/15/2007
  (from: 10/06/2007 until: 06/30/2016)
Mgr. Zsolt Gányi - člen predstavenstva
1299
Trstice 925 42
From: 07/01/2009
  (from: 07/09/2009 until: 06/30/2016)
Mgr. Marcel Markuš - predseda
Prokopova 30
Bratislava 851 01
From: 01/13/2011
  (from: 01/27/2011 until: 06/30/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo spoločnosti (ďalej len "predstavenstvo"), pričom za spoločnosť je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Predstavenstvo koná v mene spoločnosti tak, že úkon, ktorý má zaväzovať spoločnosť, musí byť vykonaný aspoň dvoma členmi predstavenstva. Predseda predstavenstva je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. V mene spoločnosti môžu konať aj osoby k tomu písomne splnomocnené spoločnosťou. Splnomocnené osoby zastupujú spoločnosť a podpisujú jej menom v rozsahu stanovenom v plnomocenstve. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis osoby oprávnené konať za spoločnosť.
  (from: 01/10/2007 until: 06/30/2016)
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Predstavenstvo koná v mene spoločnosti tak, že úkon, ktorý má zaväzovať spoločnosť, je oprávnený vykonať každý člen predstavenstva, pričom samostatne môže konať iba predseda predstavenstva. Menom spoločnosti konajú (zastupujú ju) aj osoby k tomu písomne splnomocnené predstavenstvom. Splnomocnené osoby zastupujú spoločnosť a podpisujú jej menom v rozsahu stanovenom v plnomocenstve. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis osoby oprávnené konať za spoločnosť.
  (from: 05/19/2004 until: 01/09/2007)
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Predstavenstvo koná v mene spoločnosti tak, že úkon, ktorý má zaväzovať spoločnosť, je oprávnený vykonať každý člen predstavenstva, pričom samostatne môže konať iba predseda predstavenstva. Menom spoločnosti konajú (zastupujú ju) aj osoby k tomu písomne splnomocnené predstavenstvom. Splnomocnené osoby zastupujú spoločnosť a podpisujú jej menom v rozsahu stanovenom v plnomocenstve. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis osoby oprávnené konať za spoločnosť.
  (from: 07/12/2002 until: 05/18/2004)
V mene spoločnosti koná každý z členov predstavenstva samostatne. Menom spoločnosti konajú aj iné osoby k tomu písomne spolnomocnené predstavenstvom, pričom spoločnosť zastupujú a podpisujú jej menom v rozsahu stanovenom v plnomocenstve. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva alebo osoba k tomu písomne splnomocnená predstavenstvom.
  (from: 08/23/1999 until: 07/11/2002)
V mene spoločnosti koná každý z členov predstavenstva samostatne v plnom rozsahu.
  (from: 02/24/1997 until: 08/22/1999)
Capital: 
995 817 EUR Paid up: 995 817 EUR
  (from: 02/14/2009 until: 06/30/2016)
30 000 000 Sk
  (from: 08/04/1998 until: 02/13/2009)
10 000 000 Sk
  (from: 02/24/1997 until: 08/03/1998)
Shares: 
Number of shares: 300
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 02/14/2009 until: 06/30/2016)
Number of shares: 300
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/23/2000 until: 02/13/2009)
Number of shares: 300
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/04/1998 until: 02/22/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/24/1997 until: 08/03/1998)
Stockholder: 
O.B.HELLER a.s.,
Křišťánova 3
Praha 3
Česká republika
  (from: 05/28/2004 until: 06/10/2004)
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
Bratislava 815 63
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2016)
ČSOB Factoring, a.s.
Benešovská 2538/40
Praha 10 101 00
Česká republika
  (from: 09/15/2006 until: 01/28/2008)
O.B.HELLER a.s.
Benešovská 2538/40
Praha 10 101 00
Česká republika
  (from: 06/11/2004 until: 09/14/2006)
Supervisory board: 
Ing. Libor Bosák
Na Lysinách 456/18
Praha 147 00
Česká republika
From: 08/17/2006
  (from: 09/15/2006 until: 04/03/2008)
Ing. Libor Bosák
Na Lysinách 456/18
Praha 147 00
Česká republika
From: 08/17/2006 Until: 03/19/2008
  (from: 04/04/2008 until: 04/03/2008)
Ing. Eva Kalinová - člen DR
Hlaváčikova 28
Bratislava
Until: 04/05/2002
  (from: 08/23/1999 until: 07/11/2002)
Ing. Daniel Kollár
Suchá 12054/25b
Bratislava 831 01
From: 06/30/2006
  (from: 08/08/2006 until: 09/14/2006)
Ing. Daniel Kollár
Suchá 12054/25b
Bratislava 831 01
From: 06/30/2006 Until: 08/17/2006
  (from: 09/15/2006 until: 09/14/2006)
Ing. Peter Mikuš
Bazovského 14
Trenčín
  (from: 02/24/1997 until: 08/22/1999)
Ing. Rastislav Murgaš
Konvalinková 710/30
Prievidza-Necpaly 971 01
From: 04/29/2010
  (from: 05/25/2010 until: 01/14/2013)
Ing. Rastislav Murgaš
Konvalinková 710/30
Prievidza-Necpaly 971 01
From: 04/29/2010 Until: 12/28/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
Martin Najman
Kořenského 753/12
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 11/29/2005
  (from: 12/22/2005 until: 08/07/2006)
Martin Najman
Kořenského 753/12
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 11/29/2005 Until: 06/30/2006
  (from: 08/08/2006 until: 08/07/2006)
JUDr. Ľuboš Ondrejko
Družstevná 211
Poniky 976 33
From: 06/30/2006
  (from: 08/08/2006 until: 07/10/2008)
JUDr. Ľuboš Ondrejko
Liptovská 13
Bratislava 821 09
From: 06/30/2006
  (from: 07/11/2008 until: 12/03/2009)
Ing. Peter Pápay - člen DR
Veternicová 7
Bratislava
  (from: 08/23/1999 until: 05/27/2001)
Ing. Peter Pápay - člen DR
Veternicová 7
Bratislava
Until: 04/05/2002
  (from: 05/28/2001 until: 07/11/2002)
Oliver Smekens
Stará Klenová 12556/28C
Bratislava - Nové mesto 831 01
From: 12/29/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/29/2013)
JUDr. Ľuboš Ondrejko - predseda
Liptovská 13
Bratislava 821 09
From: 06/30/2006
  (from: 12/04/2009 until: 06/30/2016)
Tom Blanckaert
Levanduľová 1
Bratislava 821 07
From: 11/05/2009 Until: 07/09/2013
  (from: 07/13/2013 until: 07/12/2013)
Olivier Smekens
Stará Klenová 12556/28C
Bratislava - Nové mesto 831 01
From: 12/29/2012
  (from: 01/30/2013 until: 06/30/2016)
Tom Blanckaert
Levanduľová 1
Bratislava 821 07
From: 11/05/2009
  (from: 12/04/2009 until: 07/12/2013)
Marc Bautmans - predseda
Hoogvortweg 40
Tervuren 3080
Belgicko
From: 04/01/2008
  (from: 04/04/2008 until: 12/03/2009)
Marc Bautmans - predseda
Hoogvortweg 40
Tervuren 3080
Belgicko
From: 04/01/2008 Until: 11/04/2009
  (from: 12/04/2009 until: 12/03/2009)
Aloysius Hendricus Hofmeijer
Rogge Oord 24
Vb Houten 3991
Holandsko
  (from: 02/24/1997 until: 08/22/1999)
Aloysius Hendricus Hofmeijer - člen DR
Rogge Oord, NL 3991 24
Vb Hauten
Holandsko
  (from: 08/23/1999 until: 02/22/2000)
Ing. Tomáš Morávek - predseda DR
Dačického 996/7
London
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 08/23/1999 until: 05/18/2004)
Ing. Tomáš Morávek - predseda DR
Baarova 1472/19
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 08/23/1999
  (from: 05/19/2004 until: 04/03/2008)
Ing. Tomáš Morávek
Baarova 1472/19
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 04/01/2008 Until: 04/28/2010
  (from: 05/25/2010 until: 05/24/2010)
Ing. Tomáš Morávek - predseda DR
Baarova 1472/19
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 08/23/1999 Until: 03/31/2008
  (from: 04/04/2008 until: 04/03/2008)
Ing. Tomáš Morávek
Baarova 1472/19
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 04/01/2008
  (from: 04/04/2008 until: 05/24/2010)
Ing. Tomáš Morávek
Dačinského 996/7
London
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 02/24/1997 until: 08/22/1999)
Ing. Pavel Schweiner - člen dozornej rady
Chlumínska 813/20
Praha 8
Česká republika
From: 04/05/2002
  (from: 07/12/2002 until: 05/18/2004)
Ing. Pavel Schweiner - člen dozornej rady
Chlumínska 813/20
Praha 8 181 00
Česká republika
From: 04/05/2002
  (from: 05/19/2004 until: 12/21/2005)
Ing. Pavel Schweiner - člen dozornej rady
Chlumínska 813/20
Praha 8 181 00
Česká republika
From: 04/05/2002 Until: 11/29/2005
  (from: 12/22/2005 until: 12/21/2005)
Siegfried Olbort - člen DR
Rosenstrasse 7
Niederburg 554 32
SRN
Until: 06/30/2006
  (from: 08/08/2006 until: 08/07/2006)
Siegfried Olbort - člen DR
Rosenstrasse 7
Niederburg 554 32
SRN
  (from: 02/23/2000 until: 08/07/2006)
Kris Arts
residence in the Slovak Republic :
Jeseniova 5
Bratislava 831 01
From: 07/10/2013
  (from: 07/13/2013 until: 06/30/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.1.1997 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1923
  (from: 02/24/1997 until: 06/30/2016)
Notárska zápisnica N 183/97, Nz 177/97 zo dňa 24.4.1997. Stary spis: Sa 1923
  (from: 10/03/1997 until: 06/30/2016)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.12.1998 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 853/97, Nz 838/97 spísanou notárkou JUDr Helenou Hrušovskou.
  (from: 08/04/1998 until: 06/30/2016)
Notárska zápisnica č. N 264/99, nz 261/99 zo dňa 11.3.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/23/1999 until: 06/30/2016)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 18.11.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (from: 02/23/2000 until: 06/30/2016)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.4.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 281/01, Nz 275/01 napísanej dňa 9.4.01 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 10.4.01. Výpis uznesenia zo zasadnutia predstavenstva dňa 10.4.01.
  (from: 05/28/2001 until: 06/30/2016)
Notárska zápisnica č. N 284/2002, Nz 280/2002 zo dňa 5. 4. 2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica č. N 468/02, Nz 463/02 zo dňa 6. 6. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 16 ods. 4 a čl. 23 ods. 1. Jediný akcionár: O.B.HELLER a.s., Křišťanova 3, Praha 3, Česká republika.
  (from: 07/12/2002 until: 06/30/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2006. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 34/2006, NZ 29802/2006, NCRls 29742/2006 zo dňa 31.07.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného OB HELLER Factoring a.s. na nové ČSOB Factoring a.s.
  (from: 08/08/2006 until: 06/30/2016)
Výpis uznesenia zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.07.2006.
  (from: 08/17/2006 until: 06/30/2016)
Výpis uznesenia zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.01.2007.
  (from: 01/10/2007 until: 06/30/2016)
Výpis uznesenia zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.08.2007.
  (from: 10/06/2007 until: 06/30/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.03.2008.
  (from: 04/04/2008 until: 06/30/2016)
Výpis zo zasadnutia Dozornej rady o voľbe člena predstavenstva zo dňa 24.07.2008.
  (from: 08/02/2008 until: 06/30/2016)
Výpis uznesenia zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.6.2009.
  (from: 07/09/2009 until: 06/30/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.2009.
  (from: 12/04/2009 until: 06/30/2016)
Uznesenie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 933/2009, Nz 53665/2009 dňa 16.12.2009 o zlúčení so spoločnosťou Business Center, s.r.o., so sídlom nám. SNP 29, 815 63 Bratislava, IČO: 31 324 363, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 2797/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť ČSOB Factoring a.s., so sídlom Gagarinova 7/a, 821 03 Bratislava, IČO: 35 710 063, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1335/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 911/2009, Nz 53712/2009 dňa 16.12.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti Business Center, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2010 until: 06/30/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2010. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.3.2010. (N 200/2010, Nz 9131/2010).
  (from: 05/25/2010 until: 06/30/2016)
Notárska zápisnica zo dňa 29.11.2010 (N 1091/2010, Nz 47569/2010).
  (from: 12/11/2010 until: 06/30/2016)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 12.1.2011.
  (from: 01/27/2011 until: 06/30/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.07.2013.
  (from: 07/13/2013 until: 06/30/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010 until: 06/30/2016)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2016)
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2016)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Československá obchodná banka, a.s. 36854140 ,
Michalská
18
  (from: 07/01/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Business Center, s.r.o. 31324363 ,
nám. SNP
29
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person