Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1344/B

Business name: 
Malokarpatská drevárska fabrika, a.s.
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
Registered seat: 
Drevárska 23
Pezinok 902 01
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
Identification number (IČO): 
35 711 175
  (from: 03/04/1997)
Date of entry: 
03/04/1997
  (from: 03/04/1997)
Date of deletion: 
01/03/2015
  (from: 01/06/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/06/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/04/1997)
Objects of the company: 
výroba a predaj drevárskych výrobkov a polotovarov
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
reklamná činnosť
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
vykonávanie verejnej dopravy nákladov pre cudzie potreby za odplatu
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
prenájom malej mechanizácie
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
brúsenie píl
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
vykonávanie nepravidelnej osobnej dopravy pre cudziu potrebu za odplatu
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
Ing. Pavol Kadlec - predseda predstavenstva
Bystrická 17
Pezinok 902 01
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
Ing. Jaroslav Lalák - podpredseda predstavenstva
1. mája 41
Pezinok 902 01
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
JUDr. Fedor Flašík - člen predstavenstva
Osuského 3/a
Bratislava 851 03
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý člen predstavenstva, okrem nadobúdaniaa predaj majetku spoločnosti kedy je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanieza spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkciea mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
Capital: 
1 100 000 Sk
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
Number of shares: 500
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 Sk
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
Supervisory board: 
Ing. Igor Piovarči - predseda
Komenského 24
Pezinok 902 01
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
JUDr. Martin Glváč - člen
Hrnčiarska 67
Pezinok 902 01
Until: 03/04/2002
  (from: 11/01/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Jozef Kadlec - člen
Lužická 7
Bratislava 811 08
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
JUDr. Martin Glváč - člen
Hrnčiarska 67
Pezinok 902 01
  (from: 03/04/1997 until: 10/31/2006)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 09.09.2014 č. k. 32Exre/177/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2014, ktorý súd rozhodol o výmaze spoločnosti Malokarpatská devárenská fabrika, a. s. , Drevárska 23, 902 01 Pezinok, IČO: 35 711 175.
  (from: 01/06/2015)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.1.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Obchodná spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti Malokarpatská drevárska fabrika spol. s r.o. so sídlom Drevárska 23, Pezinok v zmysle ust. § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. Stary spis: Sa 1932
  (from: 03/04/1997 until: 01/05/2015)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21.6.1999 č.k. Z-2-3 K 168/94,ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.7. 1999 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Malokarpat- ská drevárska fabrika, a.s.. Za správcu konkurznej pod- staty bola ustanovená JUDr.Iveta Ábelovská,advokátka, Chrasťova 29, Bratislava.
  (from: 05/19/2000 until: 01/05/2015)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.9.2006 č.k. 34Exre/201/2006 - 26, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2006 bol z obchodného registra pri obchodnej spoločnosti Malokarpatská drevárska fabrika, a.s. vymazaný JUDr. Martin Glvač z funkcie člena dozornej rady, deň zániku funkcie 4.3.2002.
  (from: 11/01/2006 until: 01/05/2015)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person