Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  121/V

Business name: 
LE & CO TRADE v.o.s.
  (from: 04/16/1992 until: 04/16/2000)
Registered seat: 
Veľaty
  (from: 04/16/1992 until: 04/16/2000)
Identification number (IČO): 
31 650 783
  (from: 04/16/1992)
Date of entry: 
04/16/1992
  (from: 04/16/1992)
Date of deletion: 
04/17/2000
  (from: 04/17/2000)
Legal form: 
General partnership
  (from: 04/16/1992)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri z odd. Sr vložky 121/V u verejnej obchodnej spoločnosti: Názov: LE & CO TRADE v.o.s. Sídlo: Veľaty, okr. Trebišov IČO: 31 650 783 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie zlúčením v zmysle § 69 Obch. zák. a zmluvy o predaji podniku uzavretej dňa 25.11.1999 na základe, ktorej všetky záväzky, práva, majetok a povinnosti LE & CO TRADE, v.o.s. preberá v celom rozsahu VIJAGO, s.r.o., Trebišov so sídlom Trebišov, Škultétyho 1880/7, IČO: 31 722 806. Deň výmazu: 17.4.2000.
  (from: 04/17/2000)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person