Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  121/V

Business name: 
LE & CO TRADE v.o.s.
  (from: 04/16/1992 until: 04/16/2000)
Registered seat: 
Veľaty
  (from: 04/16/1992 until: 04/16/2000)
Identification number (IČO): 
31 650 783
  (from: 04/16/1992)
Date of entry: 
04/16/1992
  (from: 04/16/1992)
Date of deletion: 
04/17/2000
  (from: 04/17/2000)
Legal form: 
General partnership
  (from: 04/16/1992)
Objects of the company: 
výroba konfekčného textilného tovaru
  (from: 04/16/1992 until: 04/16/2000)
odevný priemysel /mimo spracovania a farbenia kožušín/
  (from: 04/16/1992 until: 04/16/2000)
zásielkový predaj
  (from: 04/16/1992 until: 04/16/2000)
predaj na trhoch
  (from: 04/16/1992 until: 04/16/2000)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospod. surovinami, živými zvieratami, textilné suroviny a polotovar, drevom a staveb. materiálom, nábytokom a zariadeniami pre domácnosť, priemys. zariadeniami, textilom, odevami, obuvou, kožen., potravinárs., papierenským, tabakovým a ostatným tovarom, alkohol. a nealkohol. nápojmi, poľnohosp. produktami, televiz. a rozhlas. prijímačmi
  (from: 04/16/1992 until: 04/16/2000)
veľkoobchod s potravinami, tabakom, alkohol. a nealkohol. nápojmi, textilom, odevami, obuvou, elektric. prístrojmi pre domácnosť, rozhlas. a televiz. prijímačmi, drevom a staveb. materiálom, želez. tovarom strojmi pre textil. priemysel, šijac. a pletac. strojmi, poľnohos. strojmi, poľnohos. náradím
  (from: 04/16/1992 until: 04/16/2000)
veľkoobchod s obuvníckymi strojmi
  (from: 09/15/1992 until: 04/16/2000)
veľkoobchod s textilom a koženou galantériou
  (from: 09/15/1992 until: 04/16/2000)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 09/15/1992 until: 04/16/2000)
veľkoobchod s papierenským tovarom
  (from: 09/15/1992 until: 04/16/2000)
veľkoobchod s pevnými, tekutými a plyn. palivami a príbuznými výrobkami
  (from: 09/15/1992 until: 04/16/2000)
veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
  (from: 09/15/1992 until: 04/16/2000)
veľkoobchod s nábytkom
  (from: 09/15/1992 until: 04/16/2000)
výroba obuvi
  (from: 09/15/1992 until: 04/16/2000)
Partners: 
Ing. Ivan Host
J. Švermu 3
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 11/16/1994 until: 03/15/1998)
Jaroslav Kocák
ul. SNP 2346/88
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 03/16/1998 until: 04/16/2000)
Jaroslav Kocák
SNP 234/88
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 04/16/1992 until: 03/15/1998)
Mikuláš Leško
195
Michaľany
Slovak Republic
  (from: 04/16/1992 until: 11/15/1994)
Ing. Cyril Šmida
Komenského 21
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 11/16/1994 until: 03/15/1998)
Ing. Róbert Vysoký
Nemocničná 2334/4
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 03/16/1998 until: 04/16/2000)
Ing. Róbert Vysoký
L. Sáru 7
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 11/16/1994 until: 03/15/1998)
Management body: 
Jaroslav Kocák
SNP 234/88
Trebišov
  (from: 04/16/1992 until: 03/15/1998)
Jaroslav Kocák
ul. SNP 2346/88
Trebišov
  (from: 03/16/1998 until: 04/16/2000)
Mikuláš Leško
195
Michaľany
  (from: 04/16/1992 until: 11/15/1994)
Ing. Róbert Vysoký
Nemocničná 2334/4
Trebišov
  (from: 03/16/1998 until: 04/16/2000)
Acting in the name of the company: 
Za v.o.s. konajú a podpisujú obaja spoločníci samostatne
  (from: 04/16/1992 until: 04/16/2000)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri z odd. Sr vložky 121/V u verejnej obchodnej spoločnosti: Názov: LE & CO TRADE v.o.s. Sídlo: Veľaty, okr. Trebišov IČO: 31 650 783 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie zlúčením v zmysle § 69 Obch. zák. a zmluvy o predaji podniku uzavretej dňa 25.11.1999 na základe, ktorej všetky záväzky, práva, majetok a povinnosti LE & CO TRADE, v.o.s. preberá v celom rozsahu VIJAGO, s.r.o., Trebišov so sídlom Trebišov, Škultétyho 1880/7, IČO: 31 722 806. Deň výmazu: 17.4.2000.
  (from: 04/17/2000)
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 25.2.1992 podľa § 76 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/16/1992 until: 04/16/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 21.3.1994.
  (from: 11/16/1994 until: 04/16/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 21.10.1997 a 27.10.1997.
  (from: 03/16/1998 until: 04/16/2000)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person