Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1360/B

Business name: 
DOMO TECHNIKA, a.s. v likvidácii
  (from: 08/08/2014 until: 08/18/2015)
Registered seat: 
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
  (from: 02/22/2005 until: 08/18/2015)
Identification number (IČO): 
35 713 062
  (from: 03/24/1997)
Date of entry: 
04/01/1997
  (from: 03/24/1997)
Date of deletion: 
08/19/2015
  (from: 08/19/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/19/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/24/1997)
Capital: 
232 820 EUR Paid up: 232 820 EUR
  (from: 11/20/2012 until: 08/18/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/01/2014
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2014 o vstupe spoločnosti do likvidácie dňom 01.08.2014.
  (from: 08/08/2014)
 Liquidators:
Katarína Šlachtičová
Kollárova 2134/3
Senec 903 01
From: 08/01/2014 Until: 08/19/2015
  (from: 08/08/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 08/08/2014)
Other legal facts: 
Na základe notárskej zápisnice rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 10.02.2015, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie ku dňu 21.01.2015, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 05.02.2015, súhlas Daňového úradu Bratislava, Súhlas colného úradu a súhlas Magistrátu hlavného mesta Bratislava s výmazom spoločnosti DOMO TECHNIKA, a.s. v likvidácii, z obchodného registra. Obchodná spoločnosť DOMO TECHNIKA, a.s. v likvidácii, Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO : 35 713 062, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. číslo 1360/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 08/19/2015)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 03/14/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, 6R/1/2013-151 zo dňa 06.03.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.03.2013, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka DOMO TECHNIKA, a. s. , Tomášikova 30, 821 01 Bratislava.
  (from: 12/31/2013)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 10/30/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.10.2013, sp. zn. 6R/ 1/2013-717 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2013, vykonateľnosť dňa 30.10.2013, súd ukončil reštrukturalizáciu dlžníka DOMO TECHNIKA, a.s., Tomášikova 30, Bratislava, IČO: 35 713 062 a v zmysle ktorého zanikla funkcia správcu Mgr. Filipa Osvalda so sídlom kancelárie Hummelova 14, Bratislava.
  (from: 12/31/2013)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person