Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1372/B

Business name: 
LINDON INVESTMENT a.s.
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
Registered seat: 
Vranovská 6
Bratislava 851 01
  (from: 03/18/2006 until: 04/25/2013)
Vysoká 14
Bratislava 811 06
  (from: 01/13/2003 until: 03/17/2006)
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 54
Bratislava 811 02
  (from: 10/03/1997 until: 01/12/2003)
Dunajská 29
Bratislava 811 08
  (from: 04/09/1997 until: 10/02/1997)
Identification number (IČO): 
35 714 662
  (from: 04/09/1997)
Date of entry: 
04/09/1997
  (from: 04/09/1997)
Date of deletion: 
04/26/2013
  (from: 04/26/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/26/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/09/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
nakladateľská a vydavateľská činnosť
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
leasingová činnosť
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
marketing
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
poradenská činnosť v oblasti reklamy
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
administratívne práce
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
reprografické práce
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
inzertná činnosť
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
predaj a požičiavanie zvukových a zvukovoobrazových nosičov
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
organizovanie športových kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
organizovanie a usporadúvanie obchodnopredajných výstav, trhov a prehliadok
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
údržba a kosenie trávnatých plôch
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
prenájom garáži a parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacim iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
správa trhových miest
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
automatizované spracovanie dát - služby výpočtovej techniky
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
inštalácia a technická obsluja programových prostriedkov elektronických zariadení
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
príprava podkladov pre tlač PC technikou
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
zemné výkopové práce
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
inžinierská činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
zriaďovanie, zmena, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení, telefónne prístroje a záznamníky, sekretárske zariadenia, vonkajšie telekomunikačné rozvody neverejných telekomunikačných zariadení pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
vykonávanie izolácií proti vlhkosti
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
inštalácia tepelných izolácií bodov
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
vykonávanie zvukových izolácií
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
činnosť stavbyvedúceho - Pozemné stavby - jednoduché stavby
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
činnosť stavebného dozoru - Pozemné stavby
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
činnosť stavbyvedúceho - Pôdohospodárske stavby
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
činnosť stavebného dozoru - Pôdohospodárske stavby
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
činnosť stavbyvedúceho - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - plynové zariadenia
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízii elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
elektroinštalatérstvo - štruktúrovaná kabeláž
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
JUDr. Anton Chrastina - člen
Šťastná 20
Bratislava 821 05
From: 10/17/2002
  (from: 01/13/2003 until: 12/14/2007)
JUDr. Anton Chrastina - člen
Šťastná 20
Bratislava 821 05
From: 10/17/2002 Until: 12/03/2007
  (from: 12/15/2007 until: 12/14/2007)
Ing. Miroslav Papay - predseda predstavenstva
Rajecká 16
Bratislava
Until: 10/17/2002
  (from: 04/09/1997 until: 01/12/2003)
Ivan Roštár - člen predstavenstva
J. Kráľa 2591/3
Čadca 022 01
Until: 10/17/2002
  (from: 01/25/2001 until: 01/12/2003)
Ing. Peter Sojka - člen
Hlaváčikova 4
Bratislava 841 05
From: 10/17/2002
  (from: 01/13/2003 until: 12/14/2007)
Ing. Peter Sojka - člen
Hlaváčikova 4
Bratislava 841 05
From: 10/17/2002 Until: 12/03/2007
  (from: 12/15/2007 until: 12/14/2007)
Ing. Zdeno Štefkovič - člen predstavenstva
Poľnohospodárska 34
Bratislava
Until: 10/17/2002
  (from: 04/09/1997 until: 01/12/2003)
Zuzana Velková - člen predstavenstva
Sedmokrásková 10
Bratislava
  (from: 04/09/1997 until: 01/24/2001)
Ing. Peter Antolík - predseda
Hlaváčikova 3107/22
Bratislava 841 05
From: 10/17/2002
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva.
  (from: 12/15/2007 until: 04/25/2013)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek ďaľším členom predstavenstva.
  (from: 04/09/1997 until: 12/14/2007)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
Shares: 
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/03/1997 until: 01/12/2003)
Number of shares: 10
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/09/1997 until: 10/02/1997)
Supervisory board: 
Miroslava Antalíková - člen
Hlaváčikova 22
Bratislava 841 05
From: 10/17/2002
  (from: 01/13/2003 until: 12/14/2007)
Miroslava Antalíková - člen
Hlaváčikova 22
Bratislava 841 05
From: 10/17/2002 Until: 12/03/2007
  (from: 12/15/2007 until: 12/14/2007)
Ing. Peter Antolík
Hlaváčiková 3107/22
Bratislava 841 05
Until: 10/17/2002
  (from: 01/25/2001 until: 01/12/2003)
MUDr. Vladimír Davinič
Clementisa 53
Skalica
Until: 10/17/2002
  (from: 04/09/1997 until: 01/12/2003)
Svetlana Rehušová
Zvolenská 8
Komárno
Until: 10/17/2002
  (from: 04/09/1997 until: 01/12/2003)
Mgr. Pavol Vajs - člen dozornej rady
Daxnerovo nám. 1
Bratislava 821 08
Until: 10/17/2002
  (from: 10/03/1997 until: 01/12/2003)
JUDr. Jozef Zlocha - predseda
Starohradská 40
Banská Bystrica 974 11
From: 10/17/2002 Until: 07/03/2008
  (from: 12/13/2008 until: 12/12/2008)
Ing. Dušan Hraško
920
Brusno 976 62
From: 12/03/2007
  (from: 12/15/2007 until: 04/25/2013)
Ivan Majling
Rudlovská cesta 98
Banská Bystrica 974 01
From: 12/03/2007
  (from: 12/15/2007 until: 04/25/2013)
JUDr. Jozef Zlocha - predseda
Starohradská 40
Banská Bystrica 974 11
From: 10/17/2002
  (from: 01/13/2003 until: 12/12/2008)
Dana Placáková
Na Vyhlídce 216
Zadní Třebaň
Česká republika
  (from: 04/09/1997 until: 01/24/2001)
Ludmila Sojková Zemková - člen
Záhradnícka 17
Brno 603 00
Česká republika
From: 10/17/2002
  (from: 01/13/2003 until: 12/14/2007)
Ludmila Sojková Zemková - člen
Záhradnícka 17
Brno 603 00
Česká republika
From: 10/17/2002 Until: 12/03/2007
  (from: 12/15/2007 until: 12/14/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 32CbR/49/2008 zo dňa 25.03.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2013, súd zrušuje obchodnú spoločnosť LINDON INVESTMENT a.s., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO: 35 714 662, zapísanú v obchodnom registri v oddieli Sa, vo vložke 1372/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť LINDON INVESTMENT a.s., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO: 35 714 662, zapísaná v odd. Sa vl. č. 1372/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 04/26/2013)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti dňa 20.3.1997, bez výzvy na upisovanie akcií a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 105/97, Nz 105/97 dňa 20.3.1997, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 1961
  (from: 04/09/1997 until: 04/25/2013)
Notárska zápisnica N 256/97, Nz 255/97 zo dňa 15.8.1997 a stanovy spoločnosti, zápisnica z predstavenstva zo dňa 4.8.1997. Stary spis: Sa 1961
  (from: 10/03/1997 until: 04/25/2013)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2000 a dozornej rady zo dňa 18.12.2000 o zmenách v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/25/2001 until: 04/25/2013)
Notárska zápisnica N 1411/02, Nz 1390/02 spísaná dňa 17.10.2002 notárom JUDr. Hunovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ing. M. Papaya, Ing.Z.Štefkoviča, I.Roštára sa končí dňom 17.10.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. P. Antolíka, MUDr. V. Daviniča, S.Rehušovej, Mgr. P. Vajsa sa končí dňom 17.10.2002.
  (from: 01/13/2003 until: 04/25/2013)
Notárska zápisnica N 53/2006, Nz 10013/2006, NCRls 9951/2006 zo dňa 16.3.2006.
  (from: 03/18/2006 until: 04/25/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 465/2007, NZ 51153/2007, NCRls 50748/2007 zo dňa 03.12.2007.
  (from: 12/15/2007 until: 04/25/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.07.2008.
  (from: 12/13/2008 until: 04/25/2013)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person