Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1384/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Považský cukor a.s.
  (from: 02/22/2002)
WORD a.s.
  (from: 04/28/1997 until: 02/21/2002)
Registered seat: 
Cukrovarská 311/9
Trenčianska Teplá 914 11
  (from: 02/22/2002)
Nitrianska 5
Bratislava 821 08
  (from: 09/16/1999 until: 02/21/2002)
Šafárikovo nám. 4
Bratislava 811 02
  (from: 12/11/1997 until: 09/15/1999)
Šafárikovo nám. 1
Bratislava 811 08
  (from: 04/28/1997 until: 12/10/1997)
Identification number (IČO): 
35 716 266
  (from: 04/28/1997)
Date of entry: 
04/28/1997
  (from: 04/28/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1997)
Objects of the company: 
výroba surového a rafinovaného cukru, melasy
  (from: 02/22/2002)
výroba výrobkov biotechnikých na báze cukru
  (from: 02/22/2002)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/22/2002)
sprostredkovanie obchodu s ochrannými prostriedkami na repu
  (from: 02/22/2002)
veľkoobchod s osivami, krmivami
  (from: 02/22/2002)
veľkoobchod s cukrom a vedľajšími produktmi
  (from: 02/22/2002)
nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a hlavne s cukrom
  (from: 02/22/2002)
maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne s cukrom a balenými výrobkami
  (from: 02/22/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania cukrovej repy
  (from: 02/22/2002)
zámočníctvo
  (from: 02/22/2002)
kovoobrábanie
  (from: 02/22/2002)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 02/22/2002)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 02/22/2002)
výroba inštalácii opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 02/22/2002)
revízie elektrických zariadení
  (from: 02/22/2002)
cestná osobná nepravidelná doprava
  (from: 02/22/2002)
nákup a predaj pesticídov a jedov pre poľnohospodársku výrobu
  (from: 02/22/2002)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 02/22/2002)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/22/2002)
veľkoobchod s osivami, krmivami a ochrannými prostriedkami na repu s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 02/22/2002)
závodné stravovanie
  (from: 02/22/2002)
verejné stravovanie
  (from: 02/22/2002)
bufet
  (from: 02/22/2002)
ubytovanie v podnikovej chate a podnikovej ubytovni /bez stravovania /
  (from: 02/22/2002)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/22/2002)
nepravidelná doprava
  (from: 02/22/2002)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 02/22/2002)
marketingová činnosť - prieskum trhu
  (from: 02/22/2002)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/22/2002)
akvizičná činnosť - činnosť na zabezpečenie obytu
  (from: 02/22/2002)
výroba cukru
  (from: 02/22/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /
  (from: 02/22/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
  (from: 02/22/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/22/2002)
public relations
  (from: 02/22/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
technicko-organizačné zabezpečovanie prípravy a výroby tlačovín
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
inzertná činnosť
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
propagačná činnosť
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
public relations
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/03/1999 until: 01/18/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/03/1999 until: 01/18/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/03/1999 until: 01/18/2000)
public relations
  (from: 09/03/1999 until: 01/18/2000)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 01/19/2000 until: 02/21/2002)
marketingová činnosť - prieskum trhu
  (from: 01/19/2000 until: 02/21/2002)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/19/2000 until: 02/21/2002)
akvizičná činnosť - činnosť na zabezpečenie odbytu
  (from: 01/19/2000 until: 02/21/2002)
výroba cukru
  (from: 01/19/2000 until: 02/21/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 01/19/2000 until: 02/21/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/19/2000 until: 02/21/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/19/2000 until: 02/21/2002)
public relations
  (from: 01/19/2000 until: 02/21/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/22/2002)
Managing board
  (from: 09/03/1999 until: 02/21/2002)
Managing board
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
Ing. Ivan Kardoš - predseda predstavenstva
Bezručova 9
Bratislava 811 09
  (from: 02/22/2002)
Ing. Pavel Kyselica - podpredseda predstavenstva
Sládkovičova 669/47
Nová Dubnica 018 51
  (from: 02/22/2002)
Ing. Michal Abelovič - člen predstavenstva
64
Hubice 930 39
  (from: 02/22/2002)
Ing. Richard Šulík - člen predstavenstva
Žilinská 653/56
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 02/22/2002)
PhDr. Vladimír Drozda , CSc.
Hany Meličkovej 22
Bratislava
  (from: 09/03/1999 until: 09/15/1999)
PhDr. Vladimír Drozda , CSc. - predseda
Hany Meličkovej 22
Bratislava
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
PhDr. Ján Jurišta - člen
Chrobákova 1/a
Bratislava
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
JUDr Igor Mancel - člen predstavenstva
Andrusovova 10
Bratislava
  (from: 09/16/1999 until: 02/21/2002)
PhDr. Ľuboslav Móza - člen
Pri Suchom mlyne 24
Bratislava
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
PhDr Eduard Šebo - podpredseda predstavenstva
Komenského 2
Modra
  (from: 09/16/1999 until: 09/27/2001)
PhDr Eduard Šebo - predseda predstavenstva
Komenského 2
Modra
  (from: 09/03/1999 until: 09/15/1999)
PhDr. Eduard Šebo - podpredseda predstavenstva
Kuklovská 3209/90
Bratislava
  (from: 09/28/2001 until: 02/21/2002)
Achim Johann Otto Fölster - podpredseda predstavenstva
Roonstrasse 12
Hamburg 202 53
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Kuklovská 3209/90
Bratislava 841 05
  (from: 09/03/1999 until: 09/15/1999)
Achim Johann Otto Fölster - predseda predstavenstva
Dorfstrasse 31
Aukrug 246 13
SRN
residence in the Slovak Republic :
Kuklovská 3209/90
Bratislava 841 05
  (from: 09/16/1999 until: 02/21/2002)
Maurice Louis Auguste Rossin - člen
Allée des Soudanes 12
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
residence in the Slovak Republic :
Kuklovská 3209/90
Bratislava 841 05
  (from: 09/16/1999 until: 10/11/2000)
Maurice Louis Auguste Rossin
Allée des Soudanes 12
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
residence in the Slovak Republic :
Kuklovská 3209/90
Bratislava 841 05
  (from: 09/03/1999 until: 09/15/1999)
Uwe von Borries - člen
Dedekindweg 4
Königslutter am Elm
SRN
residence in the Slovak Republic :
Záhradnícka 85
Bratislava 821 08
  (from: 10/12/2000 until: 02/21/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 02/22/2002)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť v právnom styku zastupujú spoločne predseda predstavenstva a podpredseda, alternatívne predseda predstavenstva alebo podpredseda vždy spoločne s dvoma ďalšími členmi predstavenstva.
  (from: 09/03/1999 until: 02/21/2002)
Za spoločnosť podpisujú a zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
Capital: 
1 213 862 850 Sk
  (from: 02/22/2002)
1 131 000 000 Sk
  (from: 10/12/2000 until: 02/21/2002)
1 001 000 000 Sk
  (from: 09/03/1999 until: 10/11/2000)
1 000 000 Sk
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
Shares: 
Number of shares: 1131000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/22/2002)
Number of shares: 62538
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 325 Sk
  (from: 02/22/2002)
Number of shares: 1131000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/12/2000 until: 02/21/2002)
Number of shares: 1001000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/19/2000 until: 10/11/2000)
Number of shares: 1001000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/03/1999 until: 01/18/2000)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
Supervisory board: 
Ján Januška - člen
62
Trenčianske Stankovce 913 11
  (from: 02/22/2002)
Ing. František Petrovský - člen
Mayerova 405/36
Trenčianska Teplá
  (from: 02/22/2002)
Ing. Mária Grežďová - člen
Mayerova 404/27
Trenčianska Teplá
  (from: 02/22/2002)
Ing. Rastislav Jamrich
Pribišova 29/72
Bratislava
  (from: 09/03/1999 until: 09/15/1999)
Prog.Ing. Ján Jech , CSc. - predseda
Banská 2
Nitra
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
JUDr. Igor Mancel - člen
Andrusovova 10
Bratislava
  (from: 04/28/1997 until: 09/15/1999)
PhDr. Ivan Puškáč - člen
ul. Konštantína Čulena
Trnava
  (from: 04/28/1997 until: 09/02/1999)
MUDr. Marián Šolty
Landauova 20
Bratislava 841 01
  (from: 09/16/1999 until: 02/21/2002)
RNDr. Inocencia Bónová
Palisády 23
Bratislava 811 06
  (from: 09/16/1999 until: 02/21/2002)
Achim Lukas - člen
Spiekerooger Strasse 9
Gifhorn 385 18
SRN
  (from: 02/22/2002)
Uwe von Borries - člen
Dedekindweg 4
Königslutter am Elm
SRN
residence in the Slovak Republic :
Záhradnícka 85
Bratislava 821 08
  (from: 02/22/2002)
Dr. Henrik Einfeld - člen
Heinrich - Zille Strasse 13
27432 Bremervörde
SRN
  (from: 02/22/2002)
Jacques Fréneaux - podpredseda
24 Rue Benezet
02100 Saint- Quentin
Francúzska republika
  (from: 02/22/2002)
Maurice Rossin - člen
12 Allée des Soudanes
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
  (from: 02/22/2002)
Jens Fokuhl - predseda
Sandberg 28
Uelzen
SRN
  (from: 02/22/2002)
Rainer Arzinger
Tolstoistr. 1
Berlin 126 21
SRN
  (from: 09/03/1999 until: 09/15/1999)
Philippe Duval
Conde/Suippe
Francúzska republika
  (from: 09/03/1999 until: 02/21/2002)
Jens Fokuhl
Sandberg 28
Uelzen
SRN
  (from: 09/03/1999 until: 02/21/2002)
Ernst Ulrich Werner Goetz vo Engelbrechten
Molzen Am Rittergut 1
Uelzen 295 25
SRN
  (from: 09/03/1999 until: 09/15/1999)
Ernst Ulrich Werner Goetz vo Engelbrechten - podpredseda
Molzen Am Rittergut 1
Uelzen 295 25
SRN
  (from: 09/16/1999 until: 02/21/2002)
Rainer Arzinger - predseda
Tolstoistr. 1
Berlin 126 21
SRN
  (from: 09/16/1999 until: 02/21/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.4.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl.zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1973
  (from: 04/28/1997)
Zmena stanov schálená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.11.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 429/97. Stary spis: Sa 1973
  (from: 12/11/1997)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.1999. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 1.4.1999. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1999.
  (from: 09/03/1999)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.1999. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 1.4.1999. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1999.
  (from: 09/16/1999)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 287/99, Nz 283/99 spísaná notárom JUDr. Martinou Gontkovičovou.
  (from: 01/19/2000)
Na valnom zhormaždení dňa 22.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 120/00, Nz 120/00 napísanej notárom JUDr. Gontkovičovou dňa 6.6.2000 o jej dodatku vo forme notárskej zápisnice N 166/00, Nz 166/00 napísanej dňa 19.7.2000 notárom JUDr. Gontkovičovou bola schválená zmena v predstavenstve a zmena stanov.
  (from: 10/12/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.2001,ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 359/01, Nz 359/01 spísanou notárkou JUDr.Martinou Gontkovičovou, bolo rozhodnuté o zmene stanov, obchodnej spoločnosti a o jej zlúčení s obchodnou spolonosťou POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s. IČO: 31 412 688 so sídlom Nitrianska 5, 821 08 Bratislava, zrušenej bez likvidácie v súlade s § 69 ods.3 Obchodného zákonníka, s tým, že celý majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti prechádzajú na preberajúcu spoločnosť v súlade s § 69 ods.3 Obchodného zákonníka dňom 28.2.2002. Zmena obchodného mena, pôvodné WORD a.s.
  (from: 02/22/2002)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person