Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1388/B

Business name: 
CHELYS a.s., v likvidácii
  (from: 10/01/2005 until: 11/23/2021)
CHELYS a.s.
  (from: 04/15/1997 until: 09/30/2005)
Registered seat: 
Hatalova 12/c
Bratislava 831 03
  (from: 03/09/2005 until: 11/23/2021)
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 03/08/1999 until: 03/08/2005)
Sabinovská 10
Bratislava 821 02
  (from: 04/15/1997 until: 03/07/1999)
Identification number (IČO): 
35 716 398
  (from: 04/15/1997)
Date of entry: 
04/15/1997
  (from: 04/15/1997)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/15/1997)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod a maloobchod
  (from: 04/15/1997 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/15/1997 until: 11/23/2021)
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/15/1997 until: 11/23/2021)
usporadúvanie školení, seminárov a iných vzdelávacích podujatí
  (from: 04/15/1997 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie nákupu, a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/15/1997 until: 11/23/2021)
reklamné činnosti
  (from: 04/15/1997 until: 11/23/2021)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom
  (from: 07/16/2004 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/02/2004 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 04/15/1997 until: 06/01/2004)
Mário Hoffmann - člen
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
From: 04/15/1997 Until: 12/18/2003
  (from: 02/28/2003 until: 01/15/2004)
Mário Hoffmann - člen
Hraničná 61
Bratislava 821 03
  (from: 04/15/1997 until: 02/27/2003)
Ing. Eva Chudícová - predseda
Fedáková 42
Bratislava 841 02
From: 08/19/2004
  (from: 10/09/2004 until: 01/17/2005)
Ing. Eva Chudícová - predseda
Fedáková 42
Bratislava 841 02
From: 08/19/2004 Until: 12/22/2004
  (from: 01/18/2005 until: 01/17/2005)
JUDr. Zoroslav Kollár - člen
Nad Lúčkami 45
Bratislava
  (from: 04/15/1997 until: 03/07/1999)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava 821 03
  (from: 04/15/1997 until: 02/27/2003)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava 821 03
From: 04/15/1997 Until: 12/18/2003
  (from: 02/28/2003 until: 01/15/2004)
Juraj Šujanský - člen predstavenstva
Drotárska 7
Bratislava
  (from: 12/13/1999 until: 02/27/2003)
Juraj Šujanský - člen predstavenstva
Drotárska 7
Bratislava
From: 10/14/1999
  (from: 02/28/2003 until: 11/23/2021)
Juraj Šumichrast - člen
V Jertáši 8
Záhorská Ves
  (from: 03/08/1999 until: 12/12/1999)
Jaroslav Wieger - predseda
Špitálska 20
Bratislava
From: 12/18/2003
  (from: 01/16/2004 until: 10/08/2004)
Jaroslav Wieger - predseda
Špitálska 20
Bratislava
From: 12/18/2003 Until: 08/19/2004
  (from: 10/09/2004 until: 10/08/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
  (from: 01/18/2005 until: 11/23/2021)
Za spoločnosť konajú aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/02/2004 until: 01/17/2005)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne v celom rozsahu.
  (from: 04/15/1997 until: 06/01/2004)
Capital: 
70 000 000 Sk Paid up: 70 000 000 Sk
  (from: 02/28/2003 until: 11/23/2021)
70 000 000 Sk
  (from: 04/15/1997 until: 02/27/2003)
Shares: 
Number of shares: 700
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/13/1999 until: 11/23/2021)
Number of shares: 700
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/15/1997 until: 12/12/1999)
Supervisory board: 
Ing. Tomáš Pivarči - predseda
Kolískova 6
Bratislava 841 05
  (from: 04/15/1997 until: 02/27/2003)
Ing. Tomáš Pivarči - predseda
Kolískova 6
Bratislava 841 05
From: 04/15/1997 Until: 12/18/2003
  (from: 02/28/2003 until: 01/15/2004)
Ing. Miloslav Seruga - člen
Bystrého 1
Bratislava 821 03
  (from: 04/15/1997 until: 02/27/2003)
Ing. Miloslav Seruga - člen
Špitálska 49
Bratislava
From: 04/15/1997 Until: 12/18/2003
  (from: 02/28/2003 until: 01/15/2004)
Ing. Jaroslav Schott - člen
Kysucká 20
Košice
From: 12/18/2003
  (from: 01/16/2004 until: 07/15/2004)
Ing. Jaroslav Schott - člen
Kysucká 20
Košice
From: 12/18/2003 Until: 06/24/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/15/2004)
Michal Velebný - člen
Plášťovce 94
Plášťovce 935 82
From: 12/18/2003
  (from: 01/16/2004 until: 10/08/2004)
Michal Velebný - člen
Plášťovce 94
Plášťovce 935 82
From: 12/18/2003 Until: 09/14/2004
  (from: 10/09/2004 until: 10/08/2004)
Jaroslav Wieger - člen
Mamateyová 26
Bratislava
  (from: 04/15/1997 until: 02/27/2003)
Jaroslav Wieger - člen
Špitalska 20
Bratislava
From: 07/15/1997 Until: 12/18/2003
  (from: 02/28/2003 until: 01/15/2004)
Ladislav Petrežil - predseda
Veľké Túrovce 346
Veľké Túrovce 935 81
From: 12/18/2003 Until: 12/22/2004
  (from: 01/18/2005 until: 01/17/2005)
Ing. Dušan Ševčovič
J. Stanislava 15
Bratislava 841 05
From: 06/24/2004
  (from: 07/16/2004 until: 11/23/2021)
Tomáš Jelínek
Bučinová 16
Bratislava 821 07
From: 09/14/2004
  (from: 10/09/2004 until: 11/23/2021)
Ladislav Petrežil - predseda
Veľké Túrovce 346
Veľké Túrovce 935 81
From: 12/18/2003
  (from: 01/16/2004 until: 01/17/2005)
Mgr. Tomáš Sury
Bjőrnsonova 1
Bratislava 811 05
From: 12/22/2004
  (from: 01/18/2005 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2005
  (from: 10/01/2005)
 Liquidators:
INVEST-KAPITAL, a.s.
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
From: 09/01/2005
  (from: 10/01/2005 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Osoba vykonávajúca pôsobnosť likvidátora je oprávnená konať a podpisovať samostatne v mene a na účet likvidátora - právnickej osoby.
  (from: 10/01/2005 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Obchodný spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.3.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Stary spis: Sa 1977
  (from: 04/15/1997 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.1998. Zmena stanov v časti sídlo spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.11.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 501/98, Nz 482/98.
  (from: 03/08/1999 until: 11/23/2021)
Zmena stanov s účinnosťou k 30.12.1999 odsúhlasená na riadnom valnom zhromažení dňa 14.10.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 371/99 spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou.
  (from: 12/13/1999 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica č. Nz 573/2002 zo dňa 20.12.2002.
  (from: 02/28/2003 until: 11/23/2021)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.12.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 662/2003, Nz 124140/2003. Zápisnica z dozornej rady z 18.12.2003.
  (from: 01/16/2004 until: 11/23/2021)
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená podľa § 476 Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou CHELYS, a.s., IČO: 35 716 398 ako predávajúcim a spoločnosťou TURUL, spol. s r.o., IČO: 34 134 085, so sídlom Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy ako kupujúcim dňa 29.12.2003.
  (from: 05/28/2004 until: 11/23/2021)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.08.2004.
  (from: 10/09/2004 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica č.N 795/2004, Nz 94297/2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2004. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.12.2004. Funkcia predsedkyne predstavenstva Ing.E.Chudícovej skončila 22.12.2004.
  (from: 01/18/2005 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica č. N 436/2005, Nz 38460/2005, NCRLs 37995/2005 zo dňa 19.08.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola spoločnosť zrušená s likvidáciou k 01.09.2005.
  (from: 10/01/2005 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/24/2022
Date of extract :  05/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person