Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1408/B

Business name: 
SEAFLY ESTATE a.s.
  (from: 05/26/1997)
Registered seat: 
Nová Rožňavská 134/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 02/25/2016)
Identification number (IČO): 
35 718 421
  (from: 05/26/1997)
Date of entry: 
05/26/1997
  (from: 05/26/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/26/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 05/26/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (from: 05/26/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/14/2003)
František Zvrškovec - Chairman of the Board of Directors
Slovanské nábrežie 1090/42
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 12/01/2020
  (from: 08/09/2022)
Alica Dostálová - člen
Panská 6
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 12/01/2020
  (from: 02/02/2021)
Ingrid Riemerová - Member of the Board of Directors
Landererova 7743/6
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
From: 12/01/2020
  (from: 02/02/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/02/2021)
Capital: 
37 615 600 EUR Paid up: 37 615 600 EUR
  (from: 12/02/2010)
Shares: 
Number of shares: 113300
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 12/02/2010)
Supervisory board: 
Martin Zvrškovec
Mínešská 1452/16
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 12/01/2020
  (from: 02/02/2021)
Ladislav Lackovič
Nobelova 48/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/01/2020
  (from: 02/02/2021)
Bohuslav Synak - člen
Vavilovova 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 12/01/2020
  (from: 02/02/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.5.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1997
  (from: 05/26/1997)
Notárska zápisnica č. N 270/97, NZ 263/97 zo dňa 30.5.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.5.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.9.1997. Stary spis: Sa 1997
  (from: 09/29/1997)
Notárska zápisnica N 523/99, Nz 514/99 zo dňa 18.5.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného 18.5.1999, na ktorej bola schválená zmena stanov. Zápis zo zasadnutia predstavenstva z 20.8.1999.
  (from: 09/07/1999)
Notárska zápisnica N 1385/99 z mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bol prijatý dodatok č. 4 k stanovám.
  (from: 02/07/2000)
Notárska zápisnica N 876/2002, Nz 870/2002 zo dňa 4.12.2002 z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti so zmenou stanov.
  (from: 01/14/2003)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 259/2004, Nz 48925/2004 zo dňa 7.6.2004.
  (from: 07/20/2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.10.2007.
  (from: 11/22/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2008.
  (from: 12/17/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2010.
  (from: 09/15/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.09.2010
  (from: 09/24/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2010.
  (from: 10/09/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2010.
  (from: 10/27/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2010.
  (from: 11/30/2010)
Notárska zápisnica N 472/2010, Nz 42020/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2010
  (from: 12/02/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2010.
  (from: 12/07/2010)
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III zo dňa 13.4.2011, č.k. 20 Cb/167/2010 - 179, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 27.4.2011 súd určil, že rozhodnutia č. 1 - 12 jediného akcionára SEAFLY ESTATE a.s. urobené pri pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 6.9.2010, rozhodnutia č. 1 - 12 jediného akcionára SEAFLY ESTATE a.s.urobené pri pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 21.9.2010, rozhodnutia č. 1 - 12 jediného akcionára SEAFLY ESTATE a.s.urobené pri pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 1.10.2010, uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia SEAFLY ESTATE a.s. prijaté v rámci bodov 2,3,4,5,6 programu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.10.2010 a rozhodnutia č. 1 - 12 jediného akcionára SEAFLY ESTATE a.s.urobené pri pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 10.11.2010 sú neplatné.
  (from: 05/06/2011)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person