Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1418/B

Business name: 
MEOS Slovakia, a.s.
  (from: 06/02/1997 until: 10/24/2005)
Registered seat: 
Grösslingova 53
Bratislava 811 09
  (from: 07/28/2003 until: 10/24/2005)
Košická 37
Bratislava 821 09
  (from: 02/07/2002 until: 07/27/2003)
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (from: 06/02/1997 until: 02/06/2002)
Identification number (IČO): 
35 719 346
  (from: 06/02/1997)
Date of entry: 
06/02/1997
  (from: 06/02/1997)
Date of deletion: 
10/25/2005
  (from: 10/25/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/25/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/02/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 06/02/1997 until: 10/24/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (from: 06/02/1997 until: 10/24/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/02/1997 until: 10/24/2005)
reklamné činnosti
  (from: 06/02/1997 until: 10/24/2005)
prieskum trhu
  (from: 06/02/1997 until: 10/24/2005)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/02/1997 until: 10/24/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/02/1997 until: 10/24/2005)
prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
  (from: 06/02/1997 until: 10/24/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/21/2000 until: 10/24/2005)
Managing board
  (from: 03/29/1999 until: 01/20/2000)
Managing board
  (from: 06/02/1997 until: 03/28/1999)
Zuzana Hanusková - člen
Korytnická 5
Bratislava 821 07
  (from: 06/02/1997 until: 03/28/1999)
Martin Chovan - člen
Kopanice 19
Bratislava
Until: 12/12/2000
  (from: 01/21/2000 until: 08/13/2002)
Ján Kostka - predseda
Pribišova 2
Bratislava
  (from: 03/29/1999 until: 01/20/2000)
Karol Kubačka - predseda
Vajnorská 17
Bratislava
Until: 12/12/2000
  (from: 01/21/2000 until: 08/13/2002)
Martin Lancz - člen
Bernolákova 35
Banská Bystrica
  (from: 03/29/1999 until: 01/20/2000)
Marián Líškay - člen
Nanterská 20
Žilina
  (from: 03/29/1999 until: 01/20/2000)
Marek Orgoň - predseda
Budovateľská 3
Bratislava 821 08
  (from: 06/02/1997 until: 03/28/1999)
Andrej Petrovaj - člen
Lachova 39
Bratislava 851 02
  (from: 06/02/1997 until: 03/28/1999)
Branislav Baláž - člen
Jacková 9
Bratislava
  (from: 01/21/2000 until: 10/24/2005)
Jozef Lohyňa - predseda predstavenstva
Vajnorská 2
Bratislava
From: 12/12/2000
  (from: 08/14/2002 until: 10/24/2005)
PhDr. Daniela Topoľská - člen predstavenstva
Pečnianska 5
Bratislava
From: 12/12/2000
  (from: 08/14/2002 until: 10/24/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 01/21/2000 until: 10/24/2005)
Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciam pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 03/29/1999 until: 01/20/2000)
Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/02/1997 until: 03/28/1999)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 06/02/1997 until: 10/24/2005)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/24/2002 until: 10/24/2005)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/29/1999 until: 10/23/2002)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/02/1997 until: 03/28/1999)
Supervisory board: 
Pavol Feitscher - predseda
Ušiakova 2
Bratislava
  (from: 01/21/2000 until: 10/24/2005)
Martin Heinisch - člen
Zimná 4
Bratislava
  (from: 01/21/2000 until: 10/24/2005)
Peter Kalas - člen
Dedovec 1805/323
Považská Bystrica 017 01
  (from: 06/02/1997 until: 03/28/1999)
Eva Kulichová - predseda
Malinovského 4
Martin 036 01
  (from: 06/02/1997 until: 03/28/1999)
Ladislav Móder - člen
Lécka 1
Nové Zámky
  (from: 03/29/1999 until: 01/20/2000)
Ján Papánek - predseda
Liptovská 27
Bratislava
  (from: 03/29/1999 until: 01/20/2000)
Tomáš Slivka - člen
Priečna 10
Bratislava
  (from: 03/29/1999 until: 01/20/2000)
Peter Vranek - člen
Bebravská 32
Bratislava
  (from: 01/21/2000 until: 10/24/2005)
Juraj Zelko - člen
Murgaša 16/5
Prievidza 971 01
  (from: 06/02/1997 until: 03/28/1999)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 11.08.2005 pod č.k. 1k 253/04, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MEOS Slovakia, a.s. , Grösslingova 53, 811 09 Bratislava IČO : 35 719 346 zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2005. Na základe uvedeného vymazuje sa z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť MEOS Slovakia, a.s., so sídlom Grösslingova 53, 811 09 Bratislava, IČO : 35 719 346, zapísaná v odd. Sa, vo vložke 1418/B.
  (from: 10/25/2005)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.4.1997 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 21.5.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 2007
  (from: 06/02/1997 until: 10/24/2005)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.3.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v not.záp. Nz 89/9 napísanej dňa 18.3.1999 notárom JUDr Potančokovou a zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 19.3.1999 a dozornej rady dňa 19.3.1999.
  (from: 03/29/1999 until: 10/24/2005)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v not.zápisnici Nz 461/99 napísanej dňa 7.12.1999 notárom JUDr Potančokovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti , zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 8.12.1999, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 8.12.1999.
  (from: 01/21/2000 until: 10/24/2005)
Notárska zápisnica N 563/01, Nz 563/01 zo dňa 3.9.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla.
  (from: 02/07/2002 until: 10/24/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12. 12. 2000.
  (from: 08/14/2002 until: 10/24/2005)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21. 5. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 393/02, Nz 377/02.
  (from: 10/24/2002 until: 10/24/2005)
Notárska zápisnica N 159/03, Nz 19463/03 spísaná dňa 17.3.2003 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/28/2003 until: 10/24/2005)
Date of updating data in databases:  12/06/2022
Date of extract :  12/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person