Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  72590/B

Business name: 
Ecker Consult, spol. s r. o.
  (from: 02/15/2018)
SLOVENSKÝ INŠTITÚT PROTÓNOVÝCH TECHNOLÓGIÍ, spol. s r. o.
  (from: 04/22/2011 until: 02/14/2018)
Registered seat: 
Kopčianska 8-10
Bratislava 851 01
  (from: 02/15/2018)
Štefanovičova 18
Bratislava 811 04
  (from: 04/22/2011 until: 02/14/2018)
Identification number (IČO): 
46 117 547
  (from: 04/22/2011)
Date of entry: 
04/22/2011
  (from: 04/22/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/22/2011)
Objects of the company: 
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/22/2011)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/22/2011)
výroba organických chemikálií
  (from: 04/22/2011)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 04/22/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/22/2011)
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 04/22/2011)
výroba meracích, kontrolných, testovacích a navigačných prístrojov a zariadení
  (from: 04/22/2011)
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (from: 04/22/2011)
výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 04/22/2011)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 04/22/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/22/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/22/2011)
sprotredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/22/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/22/2011)
počítačové služby
  (from: 04/22/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/22/2011)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 04/22/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/22/2011)
Partners: 
JUDr. Ivan Skaloš
Dobrovského 1/2199
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 04/22/2011 until: 02/14/2018)
Dr. Jens Ecker
Pirlet Str. 20
Aachen 520 74
Nemecká spolková republika
  (from: 02/15/2018)
Yaroslav Pazdriy
Galicka 3
Kyjev 041 23
Ukrajina
  (from: 04/22/2011 until: 02/14/2018)
Iaroslav Skalko
Dmitrevska 45
Kyjev 010 54
Ukrajina
  (from: 04/22/2011 until: 02/14/2018)
Contribution of each member: 
Dr. Jens Ecker
Amount of investment: 7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 02/15/2018)
Yaroslav Pazdriy
Amount of investment: 2 800 EUR Paid up: 2 800 EUR
  (from: 04/22/2011 until: 02/14/2018)
Iaroslav Skalko
Amount of investment: 2 100 EUR Paid up: 2 100 EUR
  (from: 04/22/2011 until: 02/14/2018)
JUDr. Ivan Skaloš
Amount of investment: 2 100 EUR Paid up: 2 100 EUR
  (from: 04/22/2011 until: 02/14/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/22/2011)
JUDr. Ivan Skaloš
Dobrovského 1/2199
Bratislava 811 08
From: 04/22/2011 Until: 01/22/2018
  (from: 02/15/2018 until: 02/14/2018)
JUDr. Ivan Skaloš
Dobrovského 1/2199
Bratislava 811 08
From: 04/22/2011
  (from: 04/22/2011 until: 02/14/2018)
Dr. Jens Ecker
Pirlet Str. 20
Aachen 520 74
Nemecká spolková republika
From: 01/22/2018
  (from: 02/15/2018)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 04/22/2011)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 04/22/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.03.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 04/22/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.01.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti zo SLOVENSKÝ INŠTITÚT PROTÓNOVÝCH TECHNOLÓGIÍ, spol. s. r. o. na Ecker Consult, spol. s r.o.
  (from: 02/15/2018)
Date of updating data in databases:  05/13/2022
Date of extract :  05/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person