Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1429/B

Business name: 
SL PLUS, a.s.
  (from: 06/16/1997 until: 12/03/2012)
Registered seat: 
Podunajská 25
Bratislava 821 06
  (from: 11/22/2005 until: 12/03/2012)
Pri Štadióne 26B
Svätý Jur 900 21
  (from: 03/06/2003 until: 11/21/2005)
Nám. SNP 6
Bratislava 811 01
  (from: 06/16/1997 until: 03/05/2003)
Identification number (IČO): 
35 720 450
  (from: 06/16/1997)
Date of entry: 
06/16/1997
  (from: 06/16/1997)
Date of deletion: 
12/04/2012
  (from: 12/04/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/04/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/16/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 06/16/1997 until: 12/03/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/16/1997 until: 12/03/2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/16/1997 until: 12/03/2012)
reklamná a propagačná čínnosť
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
výroba reklamných a propagačných predmetov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
administratívne práce
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
finančný a oparatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
vydávanie periodických a neperiodických publikácii v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
organizovanie školení, kurzov, seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/06/2003 until: 12/03/2012)
Managing board
  (from: 06/16/1997 until: 03/05/2003)
Ing. Alena Benická - člen
Štefánikova 360/80
Bánov
From: 11/28/2002
  (from: 03/06/2003 until: 03/16/2005)
Ing. Alena Benická - člen
Štefánikova 360/80
Bánov
From: 11/28/2002 Until: 02/16/2005
  (from: 03/17/2005 until: 03/16/2005)
Michal Gattnar - predseda predstavenstva
Tranovského 6
Bratislava 841 02
Until: 11/28/2002
  (from: 04/20/2000 until: 03/05/2003)
Ing. Ondřej Gattnar , CSc. - predseda predstavenstva
Tranovského 6
Bratislava 841 02
  (from: 06/16/1997 until: 09/03/1998)
Ing. Helena Jandíková - člen predstavenstva
Michalská 30
Hlohovec 920 01
  (from: 06/16/1997 until: 09/03/1998)
JUDr. Ľubomír Leskovjanský - člen predstavenstva
Pod Medzou 3047/12
Spišská Nová Ves 052 01
Until: 11/28/2002
  (from: 09/04/1998 until: 03/05/2003)
PhMr. Štefánia Sochorová - člen predstavenstva
M.C.Sklodowskej 3
Bratislava 851 04
Until: 11/28/2002
  (from: 09/04/1998 until: 03/05/2003)
JUDr. Dušan Szabó - člen
Špieszová 9
Bratislava 841 04
From: 11/28/2002
  (from: 03/17/2005 until: 05/11/2007)
JUDr. Dušan Szabó - člen
Špieszová 9
Bratislava 841 04
From: 11/28/2002 Until: 04/17/2007
  (from: 05/12/2007 until: 05/11/2007)
JUDr. Dušan Szabó - predseda
Geologická 16/6
Bratislava
From: 11/28/2002
  (from: 03/06/2003 until: 03/16/2005)
JUDr. Rudolf Trella - predseda predstavenstva
Lipského 3
Bratislava 841 01
  (from: 09/04/1998 until: 04/19/2000)
Ing. Ivan Varga - člen predstavenstva
Veterná 12
Hlohovec 920 01
  (from: 06/16/1997 until: 09/03/1998)
Ing. Ján Trebula - predseda
Prešovská 16940/40C
Bratislava 821 02
From: 02/16/2005
  (from: 03/17/2005 until: 12/03/2012)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať vždy člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 03/06/2003 until: 05/11/2007)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/16/1997 until: 03/05/2003)
Capital: 
993 193,919 EUR Paid up: 993 193,919 EUR
  (from: 12/04/2010 until: 12/03/2012)
33 193,919 EUR Paid up: 33 193,919 EUR
  (from: 01/16/2009 until: 12/03/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/06/2003 until: 01/15/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 06/16/1997 until: 03/05/2003)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/16/2009 until: 12/03/2012)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 96 000 EUR
  (from: 12/04/2010 until: 12/03/2012)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/06/2003 until: 01/15/2009)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/20/2000 until: 03/05/2003)
Number of shares: 10000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 06/16/1997 until: 04/19/2000)
Stockholder: 
E.T.C.C., a.s.
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
  (from: 03/17/2005 until: 12/13/2006)
FABACEA a.s.
Vodičkova 707/37
Praha 1 110 00
Česká republika
  (from: 12/14/2006 until: 12/03/2012)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Bachratý - predseda dozornej rady
307
Dolná Krupá 919 65
Until: 11/28/2002
  (from: 09/04/1998 until: 03/05/2003)
Norbert Bilišič - predseda dozornej rady
Vajanského 17
Nové Zámky
From: 11/28/2002
  (from: 03/06/2003 until: 03/16/2005)
Norbert Bilišič - predseda dozornej rady
Vajanského 17
Nové Zámky
From: 11/28/2002 Until: 02/15/2005
  (from: 03/17/2005 until: 03/16/2005)
Ing. Ján Gabriel - člen dozornejrady
Tehelná 9
Trnava 917 01
  (from: 06/16/1997 until: 09/03/1998)
Ing. Helena Jandíková - člen dozornej rady
Michalská 3
Hlohovec 920 01
Until: 11/28/2002
  (from: 04/20/2000 until: 03/05/2003)
Ing. Miroslav Kožuch - člen dozornej rady
Vrančovičova 59
Bratislava
From: 11/28/2002
  (from: 03/06/2003 until: 03/16/2005)
Ing. Miroslav Kožuch - člen dozornej rady
Vrančovičova 59
Bratislava
From: 11/28/2002 Until: 02/15/2005
  (from: 03/17/2005 until: 03/16/2005)
Vladimír Poór - predseda dozornejrady
G.Dusíka 61
Trnava 917 01
  (from: 06/16/1997 until: 09/03/1998)
Ing. Dušan Somora - člen dozornej rady
Nám. Ľ. Štúra 20
Banská Bystrica 974 05
Until: 11/28/2002
  (from: 09/04/1998 until: 03/05/2003)
Ing. Peter Tomeček - člen dozornejrady
Študentská 34
Trnava 917 01
  (from: 06/16/1997 until: 04/19/2000)
Peter Válek - člen dozornej rady
Vinohradnícka 394
Viničné
From: 11/28/2002
  (from: 03/06/2003 until: 03/16/2005)
Peter Válek - člen dozornej rady
Vinohradnícka 394
Viničné
From: 11/28/2002 Until: 02/15/2005
  (from: 03/17/2005 until: 03/16/2005)
JUDr. Bohdan Hubač
Tranovského 39
Bratislava 841 02
From: 02/15/2005 Until: 04/17/2007
  (from: 05/12/2007 until: 05/11/2007)
Ing. Eva Trebulová
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
From: 02/15/2005
  (from: 03/17/2005 until: 12/03/2012)
Lukáš Trebula
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
From: 02/15/2005
  (from: 03/17/2005 until: 12/03/2012)
JUDr. Bohdan Hubač
Tranovského 39
Bratislava 841 02
From: 02/15/2005
  (from: 03/17/2005 until: 05/11/2007)
Peter Kőhegyi
Toronyház 10. 1/10
Budapešť H - 1098
Maďarsko
From: 04/17/2007
  (from: 05/12/2007 until: 12/03/2012)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť SL PLUS, a. s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 35 720 450, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1429/B sa podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou FABACEA a.s., so sídlom Vodičkova 707/37, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 10414, a to tak, že nástupníckou spoločnosťou bude spoločnosť FABACEA a.s., so sídlom Vodičkova 707/37, 110 00 Praha 1, Česká republika, ktorá bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Českej republike. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 185/2012, Nz 36283/2012, NCRls 37087/2012 dňa 08.10.2012, ktorým akcionár rozhodol o zrušení spoločnosti SL PLUS, a. s. bez likvidácie a o jej cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou FABACEA a.s. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 186/2012, Nz 36285/2012, NCRls 37090/2012 zo dňa 08.10.2012, uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou SL PLUS, a. s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 35 720 450 a nástupníckou spoločnosťou FABACEA a.s., so sídlom Vodičkova 707/37, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 10414, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SL PLUS, a. s. Uznesemie Mestského súdu v Prahe zo dňa 06.11.2012, ktorým súd schvaľuje cezhraničné zlúčenie slovenskej spoločnosti SL PLUS, a. s. s českou spoločnosťou FABACEA a.s. a určuje, že dátumom nadobudnutia účinnosti tohto cezhraničného zlúčenia bude dátum zápisu zmeny do obchodného registra, t. j. toto cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť dňom 01.12.2012. Obchodná spoločnosť SL PLUS, a. s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 35 720 450, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1429/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 12/04/2012)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.5.1997 v súlade s ust.§§ 154 - 220 zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 2018
  (from: 06/16/1997 until: 12/03/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.6.1998, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 22.6.1998, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 22.6.98.
  (from: 09/04/1998 until: 12/03/2012)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 261/99, Nz 235/99 spísaná notárkou JUDr. Adrianou Vorelovou.
  (from: 04/20/2000 until: 12/03/2012)
ápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 394/2002, Nz 353/2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.11.2002.
  (from: 03/06/2003 until: 12/03/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára z 14.11.2005 osvedčené vo forme notárskej zápisnice N 318/05, Nz 54180/05- zmena sídla.
  (from: 11/22/2005 until: 12/03/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 17/2009, Nz 9257/2009 dňa 24.03.2009 o zlúčení so spoločnosťou MESTSKÁ LEKÁREŇ GALANTA, s. r. o., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO : 36 221 244, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 48121/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SL PLUS, a. s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO : 35 720 450, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1429/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 19/2009, Nz 9264/2009 24.03.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti MESTSKÁ LEKÁREŇ GALANTA, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 03/31/2009 until: 12/03/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/31/2009 until: 12/03/2012)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/04/2012)
Legal successor: 
FABACEA a.s.
Vodičkova 707/37
Praha 1 110 00
Česká republika
  (from: 12/04/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
MESTSKÁ LEKÁREŇ GALANTA, s. r. o.
Podunajská 25
Bratislava 821 06
  (from: 03/31/2009)
Date of updating data in databases:  09/20/2023
Date of extract :  09/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person