Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  467/N

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ABG Slovensko s.r.o.
  (from: 07/26/1994)
Registered seat: 
M.R.Štefánika 2393
Trebišov 075 01
  (from: 05/03/2005)
Identification number (IČO): 
31 597 581
  (from: 07/26/1994)
Date of entry: 
12/30/1993
  (from: 07/26/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/26/1994)
Objects of the company: 
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu, okrem motorových vozidiel, viazaných a koncesovaných živností
  (from: 07/26/1994)
maloobchod, okrem motorových vozidiel, viazaných a koncesovaných živností
  (from: 07/26/1994)
poľnohospodárska výroba
  (from: 07/26/1994)
Partners: 
ABG Holding Aktiengesellschaft
Schaezlerstrasse 2
Augsburg 861 50
  (from: 10/22/2002)
Contribution of each member: 
ABG Holding Aktiengesellschaft
Amount of investment: 50 803 000 Sk Paid up: 50 803 000 Sk
  (from: 10/22/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/08/2005)
Ing. Peter Lednár , CSc.
Mlynská 25
Topoľčianky 951 93
From: 12/30/1993
  (from: 03/08/2005)
Georg Heinrich Reese
Otto-Jochumstrasse 11
Augsburg
Spolková republika Nemecko
From: 01/11/2005
  (from: 03/08/2005)
Albrecht Rudolf Everhard von Stetten
Schneefernerstrasse 11
Augsburg
Spolková republika Nemecko
From: 01/11/2005
  (from: 03/08/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí ktorýkoľvek z konateľov svoj podpis.
  (from: 03/08/2005)
Capital: 
50 803 000 Sk Paid up: 50 803 000 Sk
  (from: 10/22/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 17.12.1993 pod č. N 259/93, NZ 168/93 podľa § 24, §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Dodatok č.1 k zakladateľskej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice dňa 11. 2. 1994 pod č. N 20/94, NZ 24/94. Dňa 30.12.1993 bola spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. S.r.o. vo vložke č. 4521/S. Rozhodnutím Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 23.2.1994 došlo k zmene sídla spoločnosti z Ružomberka, Žilinská cesta 4/7 na Nitru, Kmeťkova 9. Stary spis: S.r.o. 1300
  (from: 07/26/1994)
Zakladateľská listina bola dňa 15.7.1998 daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..
  (from: 12/06/2000)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.12.2000. Rozhodnutie zo dňa 19.12.2000 o zmene zakladateľskej listiny (zmena sídla z: Kmeťkova 9, Nitra na: Ďurčanského 18, Nitra).
  (from: 06/20/2001)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 27.6.2001 (not. záp. č. N 110/2001, Nz 110/2001), zvýšenie základného imania. Základné imanie ku dňu 7.3.2002 splatené vo výške 3 005 000,- Sk.
  (from: 03/07/2002)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 21.9.2001 (not. záp. č. N 184/2001, Nz 184/2001).
  (from: 10/22/2002)
Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 20.12.2002. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Ďurčanského 18 na Nitra, Wilsonovo nábrežie 14.
  (from: 06/20/2003)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person