Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1435/B

Business name: 
SPINET, a.s.
  (from: 06/17/1997)
Registered seat: 
Sabinovská 3
Bratislava 821 03
  (from: 06/12/2015)
Trnavská 44
Bratislava 821 02
  (from: 06/17/1997 until: 06/11/2015)
Identification number (IČO): 
35 720 905
  (from: 06/17/1997)
Date of entry: 
06/17/1997
  (from: 06/17/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/17/1997)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
  (from: 06/17/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/17/1997)
servis a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 06/17/1997)
záznam a archivácia dát na CD-rom
  (from: 06/17/1997)
inštalácia software
  (from: 06/17/1997)
montáž a inštalácia hardware, počítačových a dátových sietí
  (from: 06/17/1997)
servis hardware a software
  (from: 06/17/1997)
projektovanie počítačových a dátových sietí a informačných systémov
  (from: 06/17/1997)
konzultačná a školiaca činnosť v predmete podnikania
  (from: 06/17/1997)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 06/15/1999)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
  (from: 06/15/1999)
projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb - elektrické silové rozvody a zariadenia NN, VN a bleskozvody, elektrické slaboprúdové rozvody a zariadenia
  (from: 06/15/1999)
elektroinštalácie
  (from: 06/15/1999)
inžinierska činnosť v oblasti elektro-obstarávateľské služby v elektro
  (from: 06/15/1999)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky - montáž káblových rozvodov
  (from: 06/15/1999)
vstreľovanie expanznými prístrojmi
  (from: 06/15/1999)
požičiavanie športových potrieb
  (from: 06/15/1999)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 06/15/1999)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 06/15/1999)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - výroba, montáž a servis zabezpečovacích zariadení
  (from: 06/15/1999)
výroba, montáž a opravy meracích, kontrolných, testovacích a navigačných prístrojov a zariadení
  (from: 11/20/2013)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 08/24/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/17/1997)
Ing. Michal Kadlic - Member of the Board of Directors
Haanova 2685/2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 06/09/2020
  (from: 01/30/2021)
Ing. Juraj Kadlic - Chairman of the Board of Directors
Blagoevova 2674/8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 03/23/2021
  (from: 06/15/2021)
Ing. Pavel Čičák - člen
Bzovícka 30
Bratislava
  (from: 06/17/1997 until: 10/10/2007)
Ing. Pavel Čičák - člen
Bzovícka 30
Bratislava
Until: 09/25/2007
  (from: 10/11/2007 until: 10/10/2007)
Ing. Andrej Kadlic - člen
Bezručova 9
Bratislava
  (from: 06/17/1997 until: 11/13/2016)
Ing. Andrej Kadlic - predseda predstavenstva
Bezručova 9
Bratislava 811 09
From: 11/14/2016
  (from: 11/14/2016 until: 06/14/2021)
Ing. Andrej Kadlic - predseda predstavenstva
Bezručova 9
Bratislava 811 09
From: 11/14/2016 Until: 03/23/2021
  (from: 06/15/2021 until: 06/14/2021)
Ing. Juraj Kadlic - člen predstavenstva
Blagoevova 2674/8
Bratislava 851 04
From: 11/15/2013
  (from: 11/20/2013 until: 06/14/2021)
Ing. Juraj Kadlic - člen predstavenstva
Blagoevova 2674/8
Bratislava 851 04
From: 11/15/2013 Until: 03/23/2021
  (from: 06/15/2021 until: 06/14/2021)
Ing. Daniel Pauer - predseda
Hronská 2
Bratislava
  (from: 06/17/1997 until: 11/13/2016)
Ing. Daniel Pauer - predseda
Hronská 2
Bratislava
Until: 11/13/2016
  (from: 11/14/2016 until: 11/13/2016)
Ing. Andrej Kadlic - Member of the Board of Directors
Bezručova 2533/9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 03/23/2021 Until: 03/25/2021
  (from: 06/25/2021 until: 06/24/2021)
Ing. Andrej Kadlic - Member of the Board of Directors
Bezručova 2533/9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 03/23/2021
  (from: 06/15/2021 until: 06/24/2021)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti prípojí svoj podpis každý člen predstavenstva samostatne, pri nadobúdaní a prevode nehnuteľností vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/17/1997)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 03/05/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 06/17/1997 until: 03/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 03/05/2009)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/04/2000 until: 03/04/2009)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/15/1999 until: 01/03/2000)
Supervisory board: 
Mgr. Katarína Vlašičová Čičáková
Bzovícka 30
Bratislava 851 07
From: 11/14/2016
  (from: 11/14/2016)
prof.Ing. Pavel Čičák , PhD.
Bzovícka 30
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 06/08/2020
  (from: 01/30/2021)
Ing. Andrej Kadlic
Bezručova 2533/9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 03/25/2021
  (from: 06/25/2021)
Pavel Čičák
Bzovícka 30
Bratislava 851 07
From: 09/25/2007
  (from: 10/11/2007 until: 12/16/2011)
Pavel Čičák
Bzovícka 30
Bratislava 851 07
From: 09/25/2007 Until: 12/12/2011
  (from: 12/17/2011 until: 12/16/2011)
Ing. Jozef Hostin
Trnavská 50
Smolenice
  (from: 06/17/1997 until: 11/13/2016)
Ing. Jozef Hostin
Trnavská 50
Smolenice
Until: 11/13/2016
  (from: 11/14/2016 until: 11/13/2016)
Tibor Husák
Martinčekova 3
Bratislava
  (from: 06/17/1997 until: 10/10/2007)
Tibor Husák
Martinčekova 3
Bratislava
Until: 09/25/2007
  (from: 10/11/2007 until: 10/10/2007)
Ing. Michal Kadlic
Furdekova 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 08/24/2018
  (from: 08/24/2018 until: 01/29/2021)
Ing. Michal Kadlic
Furdekova 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 08/24/2018 Until: 06/08/2020
  (from: 01/30/2021 until: 01/29/2021)
Ing. Alica Pauerová
Hronská 2
Bratislava
  (from: 06/17/1997 until: 08/23/2018)
Ing. Alica Pauerová
Hronská 2
Bratislava
Until: 08/24/2018
  (from: 08/24/2018 until: 08/23/2018)
Mária Dadajová
Ipeľská 11
Bratislava 821 07
From: 11/14/2016 Until: 03/25/2021
  (from: 06/25/2021 until: 06/24/2021)
Mária Dadajová
Ipeľská 11
Bratislava 821 07
From: 11/14/2016
  (from: 11/14/2016 until: 06/24/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.4.1997 a jej dodatkom pod č. N 154/97, Nz 144/97 zo dňa 13.6.1997 v zmysle prislušných ustanovení Zák. č. 513/1991 Zb. Vznikla premenou spoločnosti SPINET, spol. s r.o. na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69 Zák. č. 513/1991 Zb. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti SPINET, spol. s r.o. prechádzajú na spoločnosť SPINET, a.s. Stary spis: Sa 2024
  (from: 06/17/1997)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.2.1999 č. Nz 28/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/15/1999)
Notárska zápisnica Nz 311/99 spísaná dňa 3.12.1999 notárkou JUDr Magdalénou Čížovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III
  (from: 01/04/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.2007.
  (from: 10/11/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2011.
  (from: 12/17/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2013.
  (from: 11/20/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 371/2014 Nz 13703/2014 NCRls 13955/2014 dňa 09.04.2014. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 372/2014 Nz 13704/2014 NCRls 13957/2014 dňa 09.04.2014.
  (from: 05/01/2014)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2015.
  (from: 06/12/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2016.
  (from: 11/14/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
VENDEX s. r. o. 31345573 ,
Trnavská
44/II.164
  (from: 05/01/2014)
Date of updating data in databases:  05/26/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person