Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1437/B

Business name: 
T.O.P. AUTO Bratislava, a. s.
  (from: 06/23/1997)
Registered seat: 
Rožňavská 30
Bratislava 821 04
  (from: 03/12/2001)
Identification number (IČO): 
35 721 014
  (from: 06/23/1997)
Date of entry: 
07/01/1997
  (from: 06/23/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/23/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/1997)
opravy motorových vozidiel
  (from: 06/23/1997)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 06/23/1997)
reklamná činnosť
  (from: 06/23/1997)
požičovňa motorových vozidiel
  (from: 06/23/1997)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/23/1997)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 06/23/1997)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, obstarávateľské služby
  (from: 06/23/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/23/1997)
nákup a predaj motorových vozidiel, motorových olejov a mazadiel
  (from: 03/28/2007)
predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel s výnimkou autoalarmov
  (from: 03/28/2007)
činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia
  (from: 11/19/2011)
opravy karosérií
  (from: 03/29/2019)
skladanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 03/29/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/23/1997)
Ing. Branislav Škodáček - Member of the Board of Directors
Riazanská 680/46
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 08/10/2023
  (from: 09/05/2023)
Ing. Peter Ondriáš - Vice-chairman of the Board of Directors
Slovinec 87
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 08/10/2023
  (from: 09/05/2023)
Ing. Jozef Barta - Member of the Board of Directors
Plachého 3314/45
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 08/10/2023
  (from: 09/05/2023)
Michaela Ikrényi Lazarová , MBA - Chairman of the Board of Directors
Hrebendova 5589/40/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 03/01/2024
  (from: 03/14/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom ak v mene spoločnosti konajú len dvaja členovia, môžu konať nasledovne: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo b) predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne, alebo c) podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/14/2024)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 07/15/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno možno previesť len na akcionárov spoločnosti. Ak žiadny z akcionárov ponuku na prevod akcií neprijme, možno ich so súhlasom valného zhromaždenia previesť na inú osobu.
  (from: 07/15/2009)
Stockholder: 
T.O.P. HOLDING, a.s.
Rožňavská 30
Bratislava 821 04
  (from: 12/10/2021)
Supervisory board: 
Ing. Peter Lukeš
Tichá 28
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 07/30/2023
  (from: 09/05/2023)
Ing. Juraj Rehák
Stanekova 21
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 07/30/2023
  (from: 09/05/2023)
JUDr. Iveta Lazarová
Hrebendova 40/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 07/30/2023
  (from: 09/05/2023)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 162/97, Nz 161/97 zo dňa 30.5.1997 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava s r.o. vl. č. 13645/B, IČO: 31 370 799. Stary spis: Sa 2026
  (from: 06/23/1997)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti o zmenách v orgánoch spoločnosti zo dňa 17.12.1998.
  (from: 01/22/1999)
Notárska zápisnica N 452/99, Nz 441/99 zo dňa 15.11.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v zmysle zák.č. 127/9 Z.z.
  (from: 01/07/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2000, a zo dňa 16.1.2001 notárska zápisnica N 21/01, Nz 20/01 zo dňa 16.1.2001 a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 03/12/2001)
Funkcia člena a predsedu predstavenstva Horsta Vilčeka skončila 26.07.2004.
  (from: 03/09/2005)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2005 - Notárska zápisnica N 274/2005, Nz 28833/2005, NCRls 28458/2005 napísaná dňa 23.06.2005 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (from: 07/12/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.02.2007 - zmena v predmete podnikania (činnosti). Živnostenský list zo dňa 19.03.2007.
  (from: 03/28/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2008.
  (from: 06/19/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2009.
  (from: 07/18/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2013.
  (from: 08/29/2013)
Notárska zápisnica N 323/2015, Nz 12119/2015, NCRls 12411/2015 zo dňa 13.04.2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 05/16/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07.2015.
  (from: 10/29/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07.2017. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 28.07.2017.
  (from: 09/21/2017)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 11.03.2020 bola prevedená časť podniku – prevádzka strediska Jaguar Land Rover spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava, a. s., so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 721 014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1437/B, na spoločnosť T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s., so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 970 880, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3773/B. Zmluva o prevode časti podniku nadobudla účinnosť 01.04.2020.
  (from: 08/15/2020)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person