Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  72484/B

Business name: 
EF Solar I, s. r. o.
  (from: 01/09/2015)
SOLEK VI s. r. o.
  (from: 10/01/2011 until: 01/08/2015)
Energy 13 s. r. o.
  (from: 09/21/2009 until: 09/30/2011)
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 01/09/2015)
Kýčerského 5
Bratislava 811 05
  (from: 09/09/2011 until: 01/08/2015)
Hviezdoslavovo námestie 14
Bratislava 811 02
  (from: 02/23/2011 until: 09/08/2011)
S. Chalupku 1439/32
Trenčín 911 01
  (from: 09/21/2009 until: 02/22/2011)
Identification number (IČO): 
44 923 244
  (from: 09/21/2009)
Date of entry: 
09/21/2009
  (from: 09/21/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/21/2009)
Objects of the company: 
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/21/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/21/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/21/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/21/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/21/2009)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 08/04/2011)
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
  (from: 04/18/2015)
predaj nehnuteľností
  (from: 04/18/2015)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb
  (from: 04/18/2015)
Partners: 
IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. IČO: 17 330 254
Malý trh 2/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Slovak Republic
  (from: 09/13/2022)
JARLIN, s. r. o.
Strážna 9/E
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 12/24/2014 until: 04/17/2015)
SOLEK HOLDING SE
Spálená 92/21
Praha 1 110 00
Czech Republic
  (from: 03/16/2011 until: 12/23/2014)
P.A. EnergoConsulting, s. r. o.
Čulenova 5
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 02/23/2011 until: 03/15/2011)
Ing. Arch. Jozef Gabriš
S. Chalupku 1439/32
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 09/21/2009 until: 02/22/2011)
Eva Gabrišová
S. Chalupku 1439/32
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 09/21/2009 until: 02/22/2011)
IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 04/18/2015 until: 09/12/2022)
Contribution of each member: 
JARLIN, s. r. o.
  (from: 12/24/2014 until: 04/17/2015)
IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s.
  (from: 04/18/2015 until: 09/12/2022)
IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel, číslo zmluvy: 000322A/CORP/2014 zo dňa 14.8.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka SOLEK HOLDING SE, so sídlom Spálená 92/21, 110 00 Praha 1, IČO: 292 02 701 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republica, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 09/13/2022)
Eva Gabrišová
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 09/21/2009 until: 02/22/2011)
Ing. Arch. Jozef Gabriš
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 09/21/2009 until: 02/22/2011)
P.A. EnergoConsulting, s. r. o.
  (from: 02/23/2011 until: 03/15/2011)
SOLEK HOLDING SE
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/16/2011 until: 07/18/2011)
SOLEK HOLDING SE
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 146/ZZ/2011 zo dňa 12.07.2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka SOLEK HOLDING SE, so sídlom Spálená 92/21, 110 00 Praha 1, IČO: 29202701 v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155.
  (from: 07/19/2011 until: 08/19/2014)
SOLEK HOLDING SE
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 146/ZZ/2011 zo dňa 12.07.2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka SOLEK HOLDING SE, so sídlom Spálená 92/21, 110 00 Praha 1, IČO: 29202701 v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel, číslo zmluvy: 000322A/CORP/2014 zo dňa 14.8.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka SOLEK HOLDING SE, so sídlom Spálená 92/21, 110 00 Praha 1, IČO: 292 02 701 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republica, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 08/20/2014 until: 09/16/2014)
SOLEK HOLDING SE
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/17/2014 until: 12/23/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/23/2016)
Individual managing director
  (from: 04/18/2015 until: 01/22/2016)
konatelia
  (from: 09/21/2009 until: 04/17/2015)
Jaroslav Lindák
Pri strelnici 16649/1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 12/29/2014
  (from: 02/26/2016)
Ing. Richard Šafárik
Tichá 2179/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 01/15/2016
  (from: 01/23/2016)
Ing. Arch. Jozef Gabriš
S. Chalupku 1439/32
Trenčín 911 01
From: 09/21/2009
  (from: 09/21/2009 until: 02/22/2011)
Ing. Arch. Jozef Gabriš
S. Chalupku 1439/32
Trenčín 911 01
From: 09/21/2009 Until: 02/08/2011
  (from: 02/23/2011 until: 02/22/2011)
Eva Gabrišová
S. Chalupku 1439/32
Trenčín 911 01
From: 09/21/2009
  (from: 09/21/2009 until: 02/22/2011)
Eva Gabrišová
S. Chalupku 1439/32
Trenčín 911 01
From: 09/21/2009 Until: 02/08/2011
  (from: 02/23/2011 until: 02/22/2011)
Jaroslav Lindák
110
Rakovnica 049 31
From: 12/29/2014
  (from: 01/09/2015 until: 02/25/2016)
Peter Martinkovič
Holíčska 17
Bratislava 851 05
From: 02/08/2011
  (from: 02/23/2011 until: 03/15/2011)
Peter Martinkovič
Holíčska 17
Bratislava 851 05
From: 02/08/2011 Until: 03/10/2011
  (from: 03/16/2011 until: 03/15/2011)
Zdeňek Sobotka
Hlubočinka 1032
Sulice 251 68
Česká republika
From: 03/10/2011
  (from: 03/16/2011 until: 01/08/2015)
Zdeňek Sobotka
Hlubočinka 1032
Sulice 251 68
Česká republika
From: 03/10/2011 Until: 12/29/2014
  (from: 01/09/2015 until: 01/08/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať najmenej dvaja konatelia spoločne.
  (from: 01/23/2016)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 09/21/2009 until: 01/22/2016)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/21/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2011.
  (from: 08/04/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.09.2011.
  (from: 09/09/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.09.2011 - zmena obchodného mena z Energy 13 s.r.o. na SOLEK VI s.r.o.
  (from: 10/01/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2014.
  (from: 12/24/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného SOLEK VI s. r. o. na nové EF Solar I, s. r. o.
  (from: 01/09/2015)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 201/2015, Nz 9910/2015, NCRIs 10166/2015 zo dňa 24.03. 2015.
  (from: 04/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2016.
  (from: 01/23/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/18/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
JARLIN, s. r. o.
Strážna 9/E
Bratislava 831 01
  (from: 04/18/2015)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person