Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  72487/B

Business name: 
N I K A , spol. s r.o.
  (from: 12/03/1991 until: 02/15/2017)
Registered seat: 
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava 851 01
  (from: 05/15/2014 until: 02/15/2017)
Identification number (IČO): 
30 228 557
  (from: 12/03/1991)
Date of entry: 
12/03/1991
  (from: 12/03/1991)
Person dissolved from: 
10.5.2016
  (from: 02/16/2017)
Date of deletion: 
02/16/2017
  (from: 02/16/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/16/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/03/1991)
Capital: 
6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 03/10/2009 until: 02/15/2017)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.04.2016, č.k.: 6K/59/2015- 138, ktorým súd zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi N I K A, spol. s r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30 228 557, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2016. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť N I K A, spol. s r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30 228 557, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 72487/B.
  (from: 02/16/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/24/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina CENTRUM, s.r.o.
Nová 135
Považská Bystrica 017 01
  (from: 09/24/2009)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person