Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1439/B

Business name: 
Metrostav SK a.s.
  (from: 10/28/2004 until: 02/17/2014)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 68
Bratislava 26 824 77
  (from: 12/04/2004 until: 02/17/2014)
Identification number (IČO): 
35 721 278
  (from: 06/25/1997)
Date of entry: 
06/25/1997
  (from: 06/25/1997)
Date of deletion: 
06/30/2013
  (from: 02/18/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/18/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/25/1997)
Capital: 
8 300 000 EUR Paid up: 8 300 000 EUR
  (from: 05/28/2009 until: 02/17/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/18/2014)
Legal successor: 
Metrostav a.s
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
  (from: 02/18/2014)
Sale of an enterprise: 
*
Metrostav SK a.s. je jediným zakladateľom obchodnej spoločnosti Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 5753/B, ktorá bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16. apríla 2013, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. N 258/2013, Nz 12194/2013 a ktorá vznikla zápisom do obchodného registra dňa 1. mája 2013. Zakladateľská listina Metrostav Slovakia a.s. bola predložená registrovému súdu spolu s návrhom na zápis Metrostav Slovakia a.s. do obchodného registra. Základné imanie obchodnej spoločnosti Metrostav Slovakia a.s. je tvorené nepeňažným vkladom časti podniku Metrostav SK a.s., ktorý Metrostav SK a.s. vložil do spoločnosti Metrostav SK a.s. vložil do spoločnosti Metrostav Slovakia a.s. (v texte len Časť podniku). Časť podniku, ktorú Metrostav SK a.s. vložil do spoločnosti Metrostav Slovakia a.s. je presne špecifikovaná v zakladateľskej listine Metrostav Slovakia a.s.
  (from: 06/21/2013)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person