Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1447/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ŠTM a.s.
  (from: 07/08/1997)
Registered seat: 
Trstínska cesta 9
Trnava 918 16
  (from: 04/22/1998)
Identification number (IČO): 
35 721 952
  (from: 07/08/1997)
Date of entry: 
07/08/1997
  (from: 07/08/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/08/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/1997)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/1997)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/08/1997)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 07/08/1997)
murárske, štukatérske, omietkárske, obkladačské práce (vnútorné stavebné práce)
  (from: 03/18/1998)
vodoinštalatérstvo a sanitná inštalácia
  (from: 03/18/1998)
výroba stavebno - stolárska a tesárska (stolárstvo, tesárstvo)
  (from: 03/18/1998)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia a bleskozvodov
  (from: 03/18/1998)
revízie vyhradených elektrických zariadení do 1000 V, vrátane bleskozvodov v objektoch tr. A
  (from: 03/18/1998)
výroba elektrických rozvodových a spínacích zariadení
  (from: 03/18/1998)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 03/18/1998)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce, tvarovanie a spracovanie plochého skla
  (from: 03/18/1998)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výroba oceľových nádrží (prevažne pre dopravu)
  (from: 03/18/1998)
klampiarske a pokrývačské práce, stavba strešných konštrukcií
  (from: 03/18/1998)
zámočníctvo
  (from: 03/18/1998)
kovoobrábanie, výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 03/18/1998)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 03/18/1998)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 03/18/1998)
revízne skúšky pevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 03/18/1998)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/18/1998)
inžinierská činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
  (from: 03/18/1998)
pozemné - inžinierske, priemyselné, bytové, občianske stavby (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (from: 03/18/1998)
vedenie účtovníctva a činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/18/1998)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 03/18/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/18/1998)
obkladanie stien a kladenie podlahových krytín
  (from: 03/18/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/22/1998)
JUDr. Ján Fančovič - podpredseda a generálny riaditeľ
Hlboká 21
Trnava
  (from: 04/22/1998)
Andrea Hrušovská - člen
Bučany
  (from: 03/18/1998)
PhDr. Pavol Janda - predseda
Cyprichova 38
Bratislava
  (from: 03/18/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva a generálny riaditeľ.Za spoločnosť podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstvaa generálny riaditeľ každý samostatne.
  (from: 04/22/1998)
Capital: 
3 000 000 Sk
  (from: 07/08/1997)
Shares: 
Number of shares: 30
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/08/1997)
Supervisory board: 
JUDr. Igor Mancel - predseda
Andrusovova 10
Bratislava
  (from: 07/08/1997)
Peter Obenrauch - člen
Jasovská 51
Bratislava
  (from: 07/08/1997)
PhDr. Eduard Šebo - člen
Komenského 2
Modra
  (from: 07/08/1997)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.6.1997 v zmysle príslušných ustanovení Zak.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 2036
  (from: 07/08/1997)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 9.2.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 73/09, notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, rozhodlo o zmene stanov a schválilo ich nové úplné znenie. Stary spis: Sa 2036
  (from: 03/18/1998)
Notárska zápisnica č.N 163/98 zo dňa 16.4.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 2036
  (from: 04/22/1998)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person