Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  243/B

Business name: 
ESSE, výrobné družstvo v likvidácii
  (from: 10/27/2005 until: 04/23/2009)
ESSE, výrobné družstvo
  (from: 10/24/1994 until: 10/26/2005)
VD ESSE
  (from: 07/26/1990 until: 10/23/1994)
Registered seat: 
Sov. armády 52
Bernolákovo 900 27
  (from: 07/26/1990 until: 04/23/2009)
Identification number (IČO): 
00 588 059
  (from: 07/26/1990)
Date of entry: 
07/26/1990
  (from: 07/26/1990)
Date of deletion: 
04/24/2009
  (from: 04/24/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/24/2009)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/26/1990)
Objects of the company: 
výroba poľnohospodárskych produktov
  (from: 07/26/1990 until: 10/23/1994)
drevovýroba
  (from: 07/26/1990 until: 10/23/1994)
obchodná činnosť
  (from: 07/26/1990 until: 10/23/1994)
stavebná činnosť
  (from: 07/26/1990 until: 10/23/1994)
sprostredkovanie poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárskej výroby
  (from: 07/26/1990 until: 10/23/1994)
poľnohospodárska činnosť
  (from: 10/24/1994 until: 04/23/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/24/1994 until: 04/23/2009)
Štefan Binder
Clementisova 26
Bernolákovo
  (from: 07/26/1990 until: 10/23/1994)
Jozef Ivančo
Tiršova 6
Humenné
  (from: 07/26/1990 until: 10/23/1994)
Marian Ivančo - podpredseda
Clementisova 26
Bernolákovo
  (from: 07/26/1990 until: 10/23/1994)
Ľudmila Ivančová
Třebičská 9
Humenné
  (from: 07/26/1990 until: 10/23/1994)
Rozália Ivančová - predseda
Clementisova 26
Bernolákovo
  (from: 07/26/1990 until: 10/23/1994)
Ing. Rozália Ivančová - predseda
Clementisova 26
Bernolákovo
  (from: 10/24/1994 until: 04/23/2009)
Ing. Marián Ivančo - podpredseda
Clementisova 26
Bernolákovo
  (from: 10/24/1994 until: 04/23/2009)
Ing. Ľudmila Ivančová - člen
Třebičská 9
Humenné
  (from: 10/24/1994 until: 04/23/2009)
Ing. Vladimír Elko - člen
121
Suché
  (from: 10/24/1994 until: 04/23/2009)
Mária Elková - člen
121
Suché
  (from: 10/24/1994 until: 04/23/2009)
Acting: 
V mene družstva koná navonok predseda, alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 10/24/1994 until: 04/23/2009)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 07/26/1990 until: 10/23/1994)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 10/24/1994 until: 04/23/2009)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 10/24/1994 until: 04/23/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/08/2004
  (from: 10/27/2005)
 Liquidators:
Ing. Rozália Ivančová
Fraňa Kráľa 3937/56
Senec 903 01
From: 12/08/2004 Until: 04/24/2009
  (from: 10/27/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: samostatne
  (from: 10/27/2005)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť ESSE, výrobné družstvo v likvidácii, so sídlom Sov. Armády 52, 900 27 Bernolákovo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo odd. Dr, vložke č. 243/B bola rozhodnutím členskej schôdze zo dňa 08.12.2004 zrušená a vstúpila do likvidácie. Na základe konečnej správy priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 07.12.2008 a účtovej závierky schválenej členskou schôdzou zo dňa 07.12.2008 a na základe súhlasu príslušného správcu dane bola ukončená likvidácia ku dňu 30.10.2008. Obchodná spoločnosť ESSE, výrobné družstvo v likvidácii sa vymazáva v celom rozsahu dňom 24.04.2009.
  (from: 04/24/2009)
Družstvo bolo založená na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 19. 7. 1990 podľa Zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 2151 Stary spis: Dr 2282
  (from: 07/26/1990 until: 04/23/2009)
Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou dňa 14. 12. 1992 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb., družstvo pretransformované v zmysle Zák. č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 2151 Stary spis: Dr 2282
  (from: 10/24/1994 until: 04/23/2009)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh členskej schôdze zo dňa 8.12.2004 N 328/2004, NZ 95175/2004 napísana dňa 30.12.2004 notárom JUDr. Máriou Kožuškovou.
  (from: 10/27/2005 until: 04/23/2009)
Date of updating data in databases:  02/24/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person