Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1509/B

Business name: 
DP Transport a. s.
  (from: 12/11/2012)
Registered seat: 
Borinka 361
Borinka 900 32
  (from: 12/11/2012)
Identification number (IČO): 
35 727 675
  (from: 09/22/1997)
Date of entry: 
09/22/1997
  (from: 09/22/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/22/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/26/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/26/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/10/2003)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
prieskum trhu
  (from: 01/10/2003)
prenájom strojov, strojných zariadení a technológií bez obsluhujúceho presonálu
  (from: 01/10/2003)
organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/10/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/10/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/10/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/10/2003)
Peter Doktor - predseda predstavenstva
Borinka 361
Borinka 900 32
From: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/11/2012)
Capital: 
25 050 EUR Paid up: 25 050 EUR
  (from: 08/11/2022)
Shares: 
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 835 EUR
  (from: 08/11/2022)
Supervisory board: 
Peter Doktor
Borinka 361
Borinka 900 32
From: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012)
Vladimír Šamšon
Cabanova 18
Bratislava 841 02
From: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012)
Peter Kružic
Pri Kríži 20
Bratislava 841 02
From: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na vpisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 114/97, Nz 99/97 dňa 9.5.1997, ktoré bolo zmenené dňa 9.9.1997 osvedčenie o zmene spísané do notárskej zápisnice č. N 74/97, Nz 70/97, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím ministerstva financií SR číslo 168/1997/OCP zo dňa 10.9.1997. Stary spis: Sa 2099
  (from: 09/22/1997)
Zápisnica zo zasadnutia VZ konaného dňa 21.4.1999 na ktorom boli odoslaný a zvolený členovia dozornej rady.
  (from: 06/28/1999)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 362/99 zmena obchodného mena z KORUNA L o.c.p. a.s.
  (from: 12/03/1999)
Notárska zápisnica č.Nz 84/2001 spísaná dňa 26.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti a o zmene stanov spoločnosti v znení dodatku k stanovám.
  (from: 03/26/2001)
Notárska zápisnica Nz 375/2002 zo dňa 13.9.2002 o zmene stanov a prijatí úplného znenia stanov spoločnosti ktorými sa mení aj predchádzajúce obchodné meno KORUNA Invest o.c.p. a.s.
  (from: 01/10/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 547/2009, Nz 16061/2009, NCRls 16267/2009 zo dňa 18.05.2009.
  (from: 06/10/2009)
Notárska zápisnica N 260/2011, Nz 42733/2011 zo dňa 4.11.2011.
  (from: 11/10/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notársklej zápsinice N 335/2012, Nz 46448/2012, NCRls 47266/2012 dňa 26.11.2012.
  (from: 12/11/2012)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person