Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1509/B

Business name: 
DP Transport a. s.
  (from: 12/11/2012)
KORUNA Invest a.s.
  (from: 01/10/2003 until: 12/10/2012)
KORUNA Invest o.c.p. a.s.
  (from: 12/03/1999 until: 01/09/2003)
KORUNA L o.c.p. a.s.
  (from: 09/22/1997 until: 12/02/1999)
Registered seat: 
Borinka 361
Borinka 900 32
  (from: 12/11/2012)
Mlynské nivy 56
Bratislava 821 08
  (from: 06/10/2009 until: 12/10/2012)
Holíčska 12
Bratislava 851 05
  (from: 09/22/1997 until: 06/09/2009)
Identification number (IČO): 
35 727 675
  (from: 09/22/1997)
Date of entry: 
09/22/1997
  (from: 09/22/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/22/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/26/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/26/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/10/2003)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
prieskum trhu
  (from: 01/10/2003)
prenájom strojov, strojných zariadení a technológií bez obsluhujúceho presonálu
  (from: 01/10/2003)
organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/10/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/10/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/10/2003)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 11/10/2011 until: 12/10/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/10/2011 until: 12/10/2012)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 11/10/2011 until: 12/10/2012)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 11/10/2011 until: 12/10/2012)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 01/10/2003 until: 12/10/2012)
kúpa a predaj cenných papierov
  (from: 09/22/1997 until: 01/09/2003)
sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
  (from: 09/22/1997 until: 01/09/2003)
obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby pre emitenta
  (from: 09/22/1997 until: 01/09/2003)
obstarávanie vykonávania činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov pre emitenta
  (from: 09/22/1997 until: 01/09/2003)
obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich pre emitenta
  (from: 09/22/1997 until: 01/09/2003)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 09/22/1997 until: 01/09/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/10/2003)
Managing board
  (from: 09/22/1997 until: 01/09/2003)
Peter Doktor - predseda predstavenstva
Borinka 361
Borinka 900 32
From: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012)
Ing. Iveta Chalková
122
Orešany 956 06
  (from: 09/22/1997 until: 01/09/2003)
Ing. Iveta Chalková
122
Orešany 956 06
From: 09/22/1997
  (from: 01/10/2003 until: 08/11/2006)
Ing. Iveta Chalková
Tomášikova 13
Bratislava 821 01
From: 09/22/1997
  (from: 08/12/2006 until: 06/09/2009)
Ing. Iveta Chalková
Tomášikova 13
Bratislava 821 01
From: 09/22/1997 Until: 05/18/2009
  (from: 06/10/2009 until: 06/09/2009)
Gustáv Laca - predseda
Holíčska 12
Bratislava
  (from: 09/22/1997 until: 06/27/1999)
Ján Laca
Mierová 167C
Bratislava
Until: 09/13/2002
  (from: 09/22/1997 until: 01/09/2003)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Ukrajinská 10
Bratislava
  (from: 06/28/1999 until: 01/09/2003)
Ján Laca - člen
Drieňová 76/25
Bratislava 821 03
From: 05/18/2009
  (from: 06/10/2009 until: 12/10/2012)
Ján Laca - člen
Drieňová 76/25
Bratislava 821 03
From: 05/18/2009 Until: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012 until: 12/10/2012)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Bellova 12583/12E
Bratislava 831 01
From: 09/22/1997
  (from: 06/29/2012 until: 12/10/2012)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Bellova 12583/12E
Bratislava 831 01
From: 09/22/1997 Until: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012 until: 12/10/2012)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Mierová 167C
Bratislava 821 05
From: 09/22/1997
  (from: 08/12/2006 until: 06/28/2012)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Ukrajinská 10
Bratislava
From: 09/22/1997
  (from: 01/10/2003 until: 08/11/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/11/2012)
V mene spoločnosti konajú člen predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/10/2003 until: 12/10/2012)
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 09/22/1997 until: 01/09/2003)
Capital: 
25 050 EUR Paid up: 25 050 EUR
  (from: 08/11/2022)
995 820 EUR Paid up: 995 820 EUR
  (from: 06/10/2009 until: 08/10/2022)
30 000 000 Sk Paid up: 30 000 000 Sk
  (from: 01/10/2003 until: 06/09/2009)
30 000 000 Sk
  (from: 12/03/1999 until: 01/09/2003)
5 000 000 Sk
  (from: 09/22/1997 until: 12/02/1999)
Shares: 
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 835 EUR
  (from: 08/11/2022)
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 06/10/2009 until: 08/10/2022)
Number of shares: 30
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/03/1999 until: 06/09/2009)
Number of shares: 5
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/22/1997 until: 12/02/1999)
Stockholder: 
KORUNA Reality a.s.
Ukrajinská 10
Bratislava 831 02
  (from: 01/10/2003 until: 08/11/2006)
Supervisory board: 
Peter Doktor
Borinka 361
Borinka 900 32
From: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012)
Vladimír Šamšon
Cabanova 18
Bratislava 841 02
From: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012)
Peter Kružic
Pri Kríži 20
Bratislava 841 02
From: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012)
Beáta Chalková
Nitrianská 41
Hlohovec
  (from: 09/22/1997 until: 06/27/1999)
Beáta Chalková - predseda
Nitrianska 41
Hlohovec
  (from: 06/28/1999 until: 12/02/1999)
Ing. Renáta Kiselicová
Topoľčianska 31
Bratislava
Until: 09/13/2002
  (from: 06/28/1999 until: 01/09/2003)
Gustáv Laca
Holíčska 12
Bratislava
  (from: 09/22/1997 until: 06/27/1999)
Ján Laca
Mierová 167C
Bratislava 821 05
From: 09/13/2002
  (from: 01/10/2003 until: 06/09/2009)
Ján Laca
Mierová 167C
Bratislava 821 05
From: 09/13/2002 Until: 05/18/2009
  (from: 06/10/2009 until: 06/09/2009)
Beáta Lacová - predseda
Ukrajinská 10
Bratislava
  (from: 12/03/1999 until: 01/09/2003)
Ing. Radoslava Majdová
Haanova 40
Bratislava
Until: 09/13/2002
  (from: 06/28/1999 until: 01/09/2003)
Mgr. Ján Mikuš
Dudvážska 11
Bratislava
  (from: 09/22/1997 until: 06/27/1999)
Beáta Lacová - predseda
Ukrajinská 10
Bratislava 831 02
From: 09/22/1997 Until: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012 until: 12/10/2012)
Kvetoslava Lacová
Pri štadióne 14
Svätý Jur 900 21
From: 09/13/2002 Until: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012 until: 12/10/2012)
Emília Lacová
Holíčska 3077/12
Bratislava 851 05
From: 05/18/2009 Until: 11/26/2012
  (from: 12/11/2012 until: 12/10/2012)
Beáta Lacová - predseda
Ukrajinská 10
Bratislava 831 02
From: 09/22/1997
  (from: 01/10/2003 until: 12/10/2012)
Kvetoslava Lacová
Pri štadióne 14
Svätý Jur 900 21
From: 09/13/2002
  (from: 01/10/2003 until: 12/10/2012)
Emília Lacová
Holíčska 3077/12
Bratislava 851 05
From: 05/18/2009
  (from: 06/10/2009 until: 12/10/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na vpisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 114/97, Nz 99/97 dňa 9.5.1997, ktoré bolo zmenené dňa 9.9.1997 osvedčenie o zmene spísané do notárskej zápisnice č. N 74/97, Nz 70/97, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím ministerstva financií SR číslo 168/1997/OCP zo dňa 10.9.1997. Stary spis: Sa 2099
  (from: 09/22/1997)
Zápisnica zo zasadnutia VZ konaného dňa 21.4.1999 na ktorom boli odoslaný a zvolený členovia dozornej rady.
  (from: 06/28/1999)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 362/99 zmena obchodného mena z KORUNA L o.c.p. a.s.
  (from: 12/03/1999)
Notárska zápisnica č.Nz 84/2001 spísaná dňa 26.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti a o zmene stanov spoločnosti v znení dodatku k stanovám.
  (from: 03/26/2001)
Notárska zápisnica Nz 375/2002 zo dňa 13.9.2002 o zmene stanov a prijatí úplného znenia stanov spoločnosti ktorými sa mení aj predchádzajúce obchodné meno KORUNA Invest o.c.p. a.s.
  (from: 01/10/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 547/2009, Nz 16061/2009, NCRls 16267/2009 zo dňa 18.05.2009.
  (from: 06/10/2009)
Notárska zápisnica N 260/2011, Nz 42733/2011 zo dňa 4.11.2011.
  (from: 11/10/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notársklej zápsinice N 335/2012, Nz 46448/2012, NCRls 47266/2012 dňa 26.11.2012.
  (from: 12/11/2012)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person