Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  573/B

Business name: 
E.D.F., établissement public a caractere industriel et commercial-organizačná zložka
  (from: 11/25/1996 until: 02/18/2004)
Registered seat: 
Ventúrska 18
Bratislava 815 48
  (from: 11/25/1996 until: 02/18/2004)
Date of entry: 
11/25/1996
  (from: 11/25/1996)
Date of deletion: 
02/19/2004
  (from: 02/19/2004)
Legal form: 
Branch of a enterprise
  (from: 11/25/1996)
Objects of the company: 
poradenstvo a konzultácia vo výrobe, doprave, distribúcii, dovoze a vývoze elektrickej energie
  (from: 11/25/1996 until: 02/18/2004)
Management body: 
Christian Rendolet
Ventúrska 18
Bratislava 815 48
  (from: 11/25/1996 until: 02/18/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene organizačnej zložky koná navonok a podpisuje vedúci organizačnej zložky.
  (from: 11/25/1996 until: 02/18/2004)
Other legal facts: 
V súlade s ruzhodnutím zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 27.10.2003 sa so súhlasom správcu dane-Daňový úrad Bratislava I., zo dňa 09.05.2003 z obchodného registra v y m a z u j e organizačná zložka E.D.F., établissement public a caractere industriel et commercial-organizaná zložka, so sídlom Ventúrska 18, Bratislava, zapísaná v odd. Po, vo vložke š. 573/B, dňom 19.02.2004.
  (from: 02/19/2004)
Rozhodnutie o založení zahraničnej organizačnej zložky zo dňa 30.5.1996 v zmysle § 21 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Po 992
  (from: 11/25/1996 until: 02/18/2004)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person