Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  72797/B

Business name: 
Forum Film Slovakia s. r. o.
  (from: 05/04/2011)
Registered seat: 
Einsteinova 20
Bratislava 851 01
  (from: 05/04/2011)
Identification number (IČO): 
46 148 060
  (from: 05/04/2011)
Date of entry: 
05/04/2011
  (from: 05/04/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/04/2011)
Objects of the company: 
distribúcia filmov a videozáznamov
  (from: 05/04/2011)
požičiavanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
  (from: 05/04/2011)
technické služby súvisiace s produkciou fimov alebo videozáznamov - zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie, prepis amatérskych filmových materiálov na videokazetu - prevod z jedného do iného formátu
  (from: 05/04/2011)
producentská činnosť v oblasti videotvorby, televíznej tvorby, filmovej tvorby
  (from: 05/04/2011)
spracovanie záznamov zvuku a obrazu
  (from: 05/04/2011)
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 05/04/2011)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
  (from: 05/04/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/04/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/04/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/04/2011)
Partners: 
Cinema City Holding B.V.
Weena 210
Rotterdam 3012 NJ
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 55722059
  (from: 02/24/2023)
I.T. Magyar Cinema Moziüzemeltető és Filmforgalmazó Kft.
Váci út 22-24. 1. em.
Budapest 1132
Republic of Hungary
Other identification number : 01 09 663792
  (from: 02/24/2023)
Contribution of each member: 
I.T. Magyar Cinema Moziüzemeltető és Filmforgalmazó Kft.
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 03/14/2023)
Cinema City Holding B.V.
Amount of investment: 4 250 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 250 EUR
  (from: 03/14/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/04/2011)
Ing. Andrea Baisová
Mýtna 2881/9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 09/29/2020
  (from: 12/03/2020)
Guy Rorlich
Bracha Habas I
Haifa 333 93
Izraelský štát
From: 04/01/2017
  (from: 03/14/2023)
Zvi Shvarz
Zalman Shneur 7
Haifa 3254305
Izraelský štát
From: 12/05/2023
  (from: 12/29/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že jedným z dvoch konateľov konajúcich spoločne je Guy Rorlich alebo Zvi Shvarz a druhým konateľom je Ing. Andrea Baisová.
  (from: 12/29/2023)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/04/2011)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.03.2011 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 05/04/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.11.2011
  (from: 11/29/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.07.2012.
  (from: 07/24/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.12.2012.
  (from: 01/17/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.08. 2014.
  (from: 08/28/2014)
Na základe Notárskej zápisnice o zlúčení 15/16-9-2014 EV/CAV/EV/CWE zo dňa 16.09.2014 došlo s účinnosťou k 17.9.2014 k zlúčeniu spoločnosti Cinema City Finance B.V. so sídlom Weena 210-212, Rotterdam 3012 NJ, Holandsko a spoločnosti Cinema City Holding B.V. so sídlom Weena 210, Rotterdam 3012 NJ, Holandské kráľovstvo a k zániku spoločnosti Cinema City Finance B.V. a k prechodu všetkého jej majetku a záväzkov na spoločnosť Cinema City Holding B.V. ako jej univerzálneho právneho nástupcu.
  (from: 12/02/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.06.2015.
  (from: 06/30/2015)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa z 01.10.2015.
  (from: 10/15/2015)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person