Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5301/B

Business name: 
RF Invest, a. s.
  (from: 08/16/2011)
SAKERAK, a.s.
  (from: 05/06/2011 until: 08/15/2011)
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 08/16/2011)
Radlinského 36C
Bratislava 811 07
  (from: 05/06/2011 until: 08/15/2011)
Identification number (IČO): 
46 144 404
  (from: 05/06/2011)
Date of entry: 
05/06/2011
  (from: 05/06/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/06/2011)
Objects of the company: 
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/06/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/06/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/06/2011)
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
  (from: 05/06/2011)
predaj nehnuteľností
  (from: 05/06/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/06/2011)
Ing. Vladimír Bencz - predseda predstavenstva
Severovcov 1580/9
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 03/29/2017
  (from: 06/07/2019)
Mgr. Vladimír Bolek - člen predstavenstva
Jarná 1959/24
Rovinka 900 41
From: 03/29/2017
  (from: 06/07/2019)
Ing. Vladimír Bencz - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 08/09/2011
  (from: 08/16/2011 until: 04/06/2017)
Ing. Vladimír Bencz - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 08/09/2011 Until: 03/29/2017
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2017)
Ing. Vladimír Bencz - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 03/29/2017
  (from: 04/07/2017 until: 06/06/2019)
Mgr. Vladimír Bolek - člen predstavenstva
Gercenova 29
Bratislava 851 01
From: 08/09/2011
  (from: 08/16/2011 until: 04/06/2017)
Mgr. Vladimír Bolek - člen predstavenstva
Gercenova 29
Bratislava 851 01
From: 08/09/2011 Until: 03/29/2017
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2017)
Mgr. Vladimír Bolek - člen predstavenstva
Gercenova 29
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 03/29/2017
  (from: 04/07/2017 until: 06/06/2019)
Alžbeta Ondeková - predseda predstavenstva
Kamenice 29
Pezinok 902 01
From: 05/06/2011
  (from: 05/06/2011 until: 08/15/2011)
Alžbeta Ondeková - predseda predstavenstva
Kamenice 29
Pezinok 902 01
From: 05/06/2011 Until: 08/09/2011
  (from: 08/16/2011 until: 08/15/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 05/06/2011)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 05/06/2011)
Shares: 
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 EUR
  (from: 05/06/2011)
Stockholder: 
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 05/06/2021)
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 01/23/2016 until: 05/05/2021)
Prvý realitný fond, š.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 08/16/2011 until: 01/22/2016)
Supervisory board: 
Ing. Tatiana Sarr
Poľnohospodárska 8680/24
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 03/29/2017
  (from: 06/07/2019)
Ing. Rita Markuseková
Sekvojová 1699/17
Most pri Bratislave 900 46
From: 07/26/2018
  (from: 02/27/2021)
Ing. Richard Šafárik - predseda dozornej rady
Tichá 2179/4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 04/01/2021
  (from: 05/06/2021)
Borut Gorjup
Záhradnícka 16464/74
Bratislava 821 08
From: 08/09/2011
  (from: 08/16/2011 until: 05/17/2013)
Borut Gorjup
Záhradnícka 16464/74
Bratislava 821 08
From: 08/09/2011 Until: 05/14/2013
  (from: 05/18/2013 until: 05/17/2013)
Borut Gorjup - predseda dozornej rady
Záhradnícka 16464/74
Bratislava 851 03
From: 05/14/2013
  (from: 05/18/2013 until: 01/22/2016)
Borut Gorjup - predseda dozornej rady
Záhradnícka 16464/74
Bratislava 851 03
From: 05/14/2013 Until: 01/15/2016
  (from: 01/23/2016 until: 01/22/2016)
Bc. Jaroslav Lindák
Rakovnica 110
Rakovnica 049 31
From: 05/06/2011
  (from: 05/06/2011 until: 08/15/2011)
Bc. Jaroslav Lindák
Rakovnica 110
Rakovnica 049 31
From: 05/06/2011 Until: 08/09/2011
  (from: 08/16/2011 until: 08/15/2011)
Ing. Rita Markuseková
Jedľová 8596/5
Bratislava 821 07
From: 05/14/2013
  (from: 05/18/2013 until: 08/23/2018)
Ing. Rita Markuseková
Jedľová 8596/5
Bratislava 821 07
From: 05/14/2013 Until: 07/26/2018
  (from: 08/24/2018 until: 08/23/2018)
Ing. Rita Markuseková
Jedľová 8596/5
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 07/26/2018
  (from: 08/24/2018 until: 02/26/2021)
Ing. Tatiana Sarr
Rajecká 15/35
Bratislava 821 07
From: 08/09/2011
  (from: 08/16/2011 until: 04/06/2017)
Ing. Tatiana Sarr
Rajecká 15/35
Bratislava 821 07
From: 08/09/2011 Until: 03/29/2017
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2017)
Ing. Tatiana Sarr
Rajecká 15/35
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 03/29/2017
  (from: 04/07/2017 until: 06/06/2019)
Ing. Pavel Smetana - predseda dozornej rady
Nová Čtvrť 765
Nivnice 687 51
Česká republika
From: 08/09/2011
  (from: 08/16/2011 until: 05/17/2013)
Ing. Pavel Smetana - predseda dozornej rady
Nová Čtvrť 765
Nivnice 687 51
Česká republika
From: 08/09/2011 Until: 05/14/2013
  (from: 05/18/2013 until: 05/17/2013)
Mgr. Andrea Šperková
Staškov 759
Staškov 023 52
From: 05/06/2011
  (from: 05/06/2011 until: 05/17/2013)
Mgr. Andrea Šperková
Staškov 759
Staškov 023 52
From: 05/06/2011 Until: 05/14/2013
  (from: 05/18/2013 until: 05/17/2013)
Ing. Ľubomír Šramek - predseda dozornej rady
Jilemnického 759/22
Trstená 028 01
From: 05/06/2011
  (from: 05/06/2011 until: 08/15/2011)
Ing. Ľubomír Šramek - predseda dozornej rady
Jilemnického 759/22
Trstená 028 01
From: 05/06/2011 Until: 08/09/2011
  (from: 08/16/2011 until: 08/15/2011)
Ing. Richard Šafárik - predseda dozornej rady
Tichá 2179/4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 01/15/2016 Until: 04/01/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
Ing. Richard Šafárik - predseda dozornej rady
Tichá 2179/4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 01/15/2016
  (from: 01/23/2016 until: 05/05/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 218/2011, Nz 11690/2011 zo dňa 31.03.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 05/06/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 640/2011, Nz 29177/2011, NCRls 29894/2011 zo dňa 09.08.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného SAKERAK, a.s. na nové RF Invest, a. s.
  (from: 08/16/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.05.2013.
  (from: 05/18/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2016.
  (from: 01/23/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.03.2017. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.03.2017.
  (from: 04/07/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2018.
  (from: 08/24/2018)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person