Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1533/B

Business name: 
FaxCopy a.s.
  (from: 10/09/1997)
Registered seat: 
Domkárska 15
Bratislava 821 05
  (from: 10/09/1997)
Identification number (IČO): 
35 729 040
  (from: 10/09/1997)
Date of entry: 
10/09/1997
  (from: 10/09/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/09/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/30/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/30/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/30/2001)
reprografické služby /kopírovanie, tlač, viazanie, laminovanie/
  (from: 07/30/2001)
poradenská a školiteľská činnosť
  (from: 07/30/2001)
výroba, montáž a oprava prístrojov kancelárskej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky a ich príslušenstva
  (from: 07/30/2001)
vydavateľská činnosť a príprava dokumentov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/30/2001)
textilná výroba
  (from: 09/03/2019)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba.
  (from: 09/03/2019)
výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 09/03/2019)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 09/03/2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/03/2019)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave.
  (from: 09/03/2019)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/03/2019)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/03/2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/03/2019)
administratívne služby
  (from: 09/03/2019)
fotografické služby
  (from: 09/03/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/30/2001)
Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva
Kvačalova 17
Bratislava 821 08
From: 06/10/2014
  (from: 11/29/2014)
Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda
Na Stráni 975/7
Nitra - Klokočina 949 01
From: 06/10/2014
  (from: 11/29/2014)
Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva
K. Kmeťku 2
Žilina 010 08
From: 06/10/2014
  (from: 11/29/2014)
Ing. Miroslav Bartovič - člen
Partizánska 569/5
Svätý Jur 900 21
From: 06/10/2014
  (from: 11/29/2014)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie predstavenstva za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a jeden prokurista.
  (from: 07/30/2001)
Capital: 
331 939,19 EUR Paid up: 331 939,19 EUR
  (from: 01/31/2009)
Shares: 
Number of shares: 2000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 165,969595 EUR
  (from: 01/31/2009)
Supervisory board: 
Ľubomír Rohoň
Rajecká 6
Bratislava 821 07
  (from: 08/23/1999)
Ing. Janka Babaríková
Gazdovská 8/23
Prievidza 971 01
From: 06/10/2014
  (from: 11/29/2014)
Anton Kosťov
Nad Plážou 4419/23
Banská Bystrica 974 01
From: 06/10/2014
  (from: 11/29/2014)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 162/97, Nz 161/97 zo dňa 4.9.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 2123
  (from: 10/09/1997)
Notárska zápisnica N 234/97, Nz 231/97 spísaná dňa 1.12.1997 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 1.12.1997, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti s obchodnými spoločnosťami: Fax & Copy Bratislava spol. s r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratisla- va, IČO: 31 325 271 a FAX a COPY SUPPORT spol. s r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, ICO: 31 351 344 v súlade s ust. § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka dňa 31.12.1997. Obchodná spoločnosť FaxCopy a.s. preberá všetky práva, záväzky a povinnosti zaniknutých spoločností. Stary spis: Sa 2123
  (from: 02/02/1998)
Valné zhromaždenie spoločnosti na zasadnutí dňa 1.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 234/97, Nz 231/97 rozhodlo o zlúčení so spoločnosťami: - Fax a Copz Nitra, s.r.o. ICO 31415377, L[kz 1166, Vráble - Fax a Copy Trnava, s.r.o., IČO 34133224, Jána Bottu 1, Trnava - Fax Copy Banská Bystrica s.r.o., IČO 31561012, Horná 16, Banská Bystrica - Fax a Copy Prievidza, s.r.o. IČO 31621694, Matice Slovenskej 14, Prievidza ktoré zlúčením zanikajú a po ktorých preberá všetky práva, povinnosti a záväzky i neznáme . Rozhodnutie o zlúčení bolo doplnené rozhodnutiami valných zhromaždení spoločnosti dňa 30.7.1998 - notárska zápisnica č. N 281/98, Nz 252/98 a dňa 21.9.1998 - notárska zápisnica č. N 345/98, Nz 316/98 o zmene stanov spoločnosti v časti základné imanie, počet, druh, menovitá hodnota akcií - zvýšenie v dôsledku zlúčenia s predmetnými spoločnosťami.
  (from: 10/15/1998)
Valné zhromaždenie spoločnosti na zasadnutí dňa 30.3.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 78/98,Nz 76/98 a na zasadnutí dňa 21.9.1998 - notárska zápisnica č. N 346/98, Nz 317/98 rozhodlo o zlúčení so spoločnosťami: - Fax & Copy Senica s.r.o., Tehelná 1168, Senica, IČO 34117172 - Fax & Copy Martin s.r.o., Vajanského nám. 2, Martin IČO: 36002267 - Fax & Copy Ružomberok s.r.o., Mostová 10, Ružomberok IČO 31572413 - Fax & Copy Košice s.r.o., Hutnícka 20, Košice IČO 31651178 - Fax & Copy servis Trenčín s.r.o., Štefánikova 86, Trenčín IČO 34149058 - Fax & Copy servis Žilina s.r.o., Dlabača 13, Žilina IČO 31622577 - Fax & Copy Levice s.r.o., Komenského 26, Levice IČO 34123211 - Fax & Copy Rimavská Sobota s.r.o., Malohontská - Dom služieb, Rimavská Sobota IČO 31587356 ktoré zanikajú bez likvidácie dňa 16.11.1998 a po ktorých preberá všetky práva, povinnosti a záväzky i neznáme Fax Copy a.s., Domkárska 15, Bratislava. Rozhodnutie o zlúčení s uvedenými spoločnosťami bolo doplnené o rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 346/98, NZ 317/98 dňa 21.9.1998 o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 11/16/1998)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 501/98, Nz 469/98 spísaná notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou.
  (from: 08/23/1999)
Notárska zápisnica č. N 304/99, Nz 287/99 zo dňa 3.12.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola určená podoba akcií na listinné akcie a sktorou bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 01/31/2000)
Notárska zápisnica č. N 131/2000, Nz 120/2000 zo dňa 19.5.2000
  (from: 08/28/2000)
Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.9.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 234/2000, Nz 271/2000 sa menia ku dňu 1.1.2001 stanovy spoločnosti v časti základné imanie, počet, druh, podoba, menovitá hodnota akcií a to v dôsledku zlúčenia so spoločnosťami COPY SHOP, spol. s r.o., IČO: 31 376 851 so sídlom Domkárska 15, Bratislava a Veľkoobchod FaC spol. s r.o., IČO: 31 374 115, so sídlom Domkárska 15, Bratislava, ktoré zanikajú bez likvidácie dňom 1.1.2001 v zmysle § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov a po ktorých spoločnosť týmto dňom preberá celé imanie, práva, povinnosti, záväzky i neznáme.
  (from: 11/17/2000)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 8.2.01
  (from: 04/18/2001)
Notárska zápisnica N 136/01, Nz 129/01 zo dňa 11.5.2001 spísaná notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou osvedčujúcou priebeh valného zhromaždenia konaného 11.5.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 07/30/2001)
Notárska zápisnica N 241/2002, Nz 234/2002 spísaná dňa 24. 5. 2002 notárom JUDr. Pohronskou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená voľba členov predstavenstva a dozornej rady a zmena stanov. Funkcia člena predstavenstva R. Sulíka sa končí dňom 24. 5. 2002. Funkcia členov dozornej rady sa končí dňom 24. 5. 2002.
  (from: 07/29/2002)
Notárska zápisnica č. N 123/2003, Nz 34980/2003 zo dňa 9. 5. 2003. Dodatok č. 1 vo forme notárskej zápisnice č. N 429/2003, Nz 109498/2003 zo dňa 25. 11. 2003.
  (from: 09/20/2004)
Notárska zápisnica N 92/2005, Nz 29498/2005, NCRls 29075/2005 spísaná notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2005.
  (from: 07/04/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.06.2008.
  (from: 07/22/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.09.2009.
  (from: 10/31/2009)
Notárska zápisnica N 72/2010, Nz 22211/2010 zo dňa 21.06.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 07/26/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2011.
  (from: 07/20/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 09.07.2012.
  (from: 09/04/2012)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person